Radní změnili názor: licence Novy a Primy platí i pro digitální vysílání

Televize Nova a Prima zřejmě dosáhnou svého a s blížící se digitalizací nebudou muset znovu žádat o vydání nových vysílacích licencí. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání totiž nalezla způsob, jakým by mohla uznat jejich oprávnění k pozemnímu vysílání a nechat doběhnout současné licence prodloužené do let 2017 a 2018. Vtip je v paragrafu 20 zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, podle něhož „Rada může vyhovět písemné žádosti provozovatelů vysílání s licencí a provozovatelů vysílání ze zákona o výměně technických parametrů, nedojde-li výměnou k porušení mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo zvláštního zákona“.

Nabídka se týká i regionů

Ještě začátkem října přitom předseda Rady Petr Pospíchal tvrdil, že Nova s Primou, podobně jako všechny soukromé regionální televize, budou muset o licenci pro pozemní digitální vysílání žádat stejně jako ostatní zájemci, kteří dosud neprovozovali terestrické vysílání. V dokumentu Plán vyhlášení licenčního řízení na digitální vysílání z 31. října, který Rada rozeslala provozovatelům a RadioTV jej má k dispozici ale vyplývá, že Pospíchal diametrálně změnil názor. Čtyřstránkový materiál, pod který se kromě Pospíchala podepsal také místopředseda Rady Jiří Šenkýř, totiž připouští technologickou neutrálnost současných licencí pro pozemní vysílání.
„Na základě mezinárodní dohody, tedy po skončení ženevské kmitočtové konference v roce 2006, by měli mít současní analogoví provozovatelé možnost požádat o výměnu souboru technických parametrů podle paragrafu 20 vysílacího zákona, tedy vyměnit svoje analogové kmitočty za digitální. Takoví provozovatelé tímto způsobem ušetří ve srovnání s dvojnásobným pokrytím značné finanční prostředky. Těm, kteří své technické prostředky vymění ve smyslu paragrafu 20 vysílacího zákona, budou tak nadále užívat svoji licenci do konce prodlouženého období platnosti,“ uvádí dokument v kapitole nazvané Stávající analogové komerční televize.

Nová licence: 12 + 12 let platnosti

Provozovatelé ale mají na vybranou: pokud by totiž požádali o zcela novou licenci pro DVB-T a ne pouze o nový soubor technických parametrů k licenci pro analogové pozemní vysílání, mohli by získat oprávnění na celých dvanáct let s možností prodloužení na další dvanáctileté období. Současné licence celoplošným komerčním televizím končí v roce 2017 a 2018, přičemž zákon zatím neřeší, co se stane po uplynutí jejich platnosti. Provozovatelé totiž mají nárok na jedno prodloužení, potom by měla Rada na jejich frekvence vypsat nové licenční řízení. „Proto je pro současné provozovatele výhodnější, když si požádají o úplně novou licenci,“ říká šéf vysílací rady Pospíchal.
Tuto možnost zmiňuje také citovaný dokument: „Přihlásí-li se stávající komerční provozovatelé vysílání v analogovém systému do licenčního řízení, mohou získat další, tedy digitální licenci s platností na maximálně dvanáct let s možností prodloužení. Tato digitální licence by byla na původní analogové licenci zcela nezávislá, umožňovala by tedy vysílat například ne zcela identický program s tím, který souběžně bude tentýž provozovatel vysílat analogově.“ V praxi z toho vyplývá, že by se například televize Prima mohla žádostí o zcela novou licenci zbavit licenční podmínky sdílení kmitočtů s regionálními provozovateli a připojování regionů do jejího celostátního programu.

Prima se cítí být znevýhodněna

„Ano, Prima by v případě, že požádá o novou licenci, mohla získat takzvaně čistou licenci bez regionů. Pokud bude chtít pouze změnit soubor technických parametrů k současné licenci pro pozemní analogové vysílání, zůstane jí licenční podmínka sdílení kmitočtů a připojování regionů,“ potvrdil RadioTV předseda vysílací rady Petr Pospíchal. S tím však zásadně nesouhlasí generální ředitel Primy Martin Dvořák: „Budeme velmi silně usilovat o to, aby tato podmínka neplatila, protože právě digitál odstraní ten základní předpoklad, proč regiony vysílají v našich kmitočtech, a ten předpoklad spočíval v tom, že nebyly k dispozici kmitočty pro regionální vysílání. Tuto věc digitalizace konečně definitivně odstraní.“
„Pokud by Rada trvala na podmínce sdílení kmitočtů Primy s regiony, popřela by sama sebe,“ domnívá se Dvořák, „protože i v historickém odůvodnění a argumentaci pro přidělování těchto kmitočtů byly tyto argumenty, které zmiňuji. A hlavně si myslím, že to bude postrádat jakoukoli logiku. V okamžiku, kdy tady bude mnoho nových kanálů a dokonce Rada sama říká, velmi moudře, že na dvou multiplexech budou regionální sítě, tak pevně doufám, že tím myslí tyto regionální stanice, které vysílají na frekvencích televize Prima. A hlavně, toto vysílání je naší obrovskou konkurenční nevýhodou ve vztahu k ostatním soutěžitelům.“

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .