Příprava volební kampaně v ČT

radiotv22Novelizace zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky (volebního zákona) se nijak nedotkla § 16, odst. 3, tohoto zákona, který stanovuje, že: „Pro volby do Poslanecké sněmovny mají v době začínající 16 dnů a končící 48 hodin před zahájením voleb kandidující politické strany a koalice vyhraženo … v České televizi celkem 14 hodin v rámci jejich vysílacích okruhů bezplatně poskytnutého vysílacího času, který se rozdělí kandidujícím politickým stranám a koalicím rovným dílem. Termíny vysílacích časů se určí losem. Odpovědnost za obsah těchto pořadů mají politické strany a koalice.“

Toto ustanovení prakticky nelze naplnit jiným způsobem než vysíláním předvolebních spotů politických stran a koalic o přesně stanovené stopáži ve srovnatelných vysílacích časech a bez zásahu České televize do jejich obsahu. Přesně stanovené procedurální náležitosti zaručují rovný přístup všem kandidujícím stranám a koalicím.

Aby byla zaručena srovnatelná sledovanost všech spotů politických stran a koalic, navrhuji rozdělit je jako v roce 1998 do 12 bloků po 70 minutách a tyto bloky vysílat vždy ve srovnatelných odpoledních vysílacích časech. Vzhledem k otevření volebních místností v pátek 14. června 2002 ve 14:00 připadne začátek kampaně na středu 29. května po 14:00 a její ukončení na úterý 11. června 2002 (ve středu 12. června by už nebylo možno vysílat blok ve srovnatelnou dobu, tj. po 14:00 – navíc by se teoreticky mohla Česká televize dostat do kolize se zákonem kvůli otevření volebních místností na českých zastupitelských úřadech v jiných časových pásmech). Sedmdesátiminutové bloky zároveň umožní České televizi v neděli 2. června a v neděli 8. června 2002 předvolební spoty nevysílat a tradiční nedělní programovou skladbu v obou případech zachovat.

S bloky spotů lze již nyní pracovat při sestavování vysílacích plánů, aniž by musela být známa jejich vnitřní struktura. Čas, který připadne jednotlivým politickým stranám a koalicím ve vysílání podle volebního zákona, bude znám až ve chvíli, kdy bude znám celkový počet kandidujících politických stran a koalic. Proto nelze předem stanovit ani délku jednotlivých spotů, ani přesnou matematickou matici, podle níž se bude řídit umístění jednotlivých spotů v blocích. Podle Harmonogramu úkolů a lhůt, vydaného k přípravě a průběhu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 14. a 15. června 2002 Ministerstvem vnitra České republiky, bude úplný seznam kandidujících politických stran a koalic znám dne 30. dubna 2002.

Ve čtvrtek 2. května 2002 (tj. v prvním možném termínu) upřesní Česká televize slepou matematickou matici pro rozdělení zákonem stanoveného vysílacího času mezi kandidující politické strany a koalice. Zároveň rozešle všem kandidujícím stranám a koalicím procedurální a technické podmínky pro uplatnění jejich spotů ve vysílání. Protože lze na základě zkušeností předpokládat komplikace při navazování kontaktu s některými malými kandidujícími stranami a protože až do 25. května 2002 mohou být dodatečně zaregistrovány volebními komisemi odmítnuté kandidátní listiny na základě rozhodnutí soudu, uskuteční se losování pořadí příspěvků kandidujících politických stran a koalic do slepé matematické matice za přítomnosti notáře v neděli dne 26. května 2002. Od pondělí 27. května 2002, 8:00 hodin, bude Česká televize protokolárně přijímat nosiče se spoty kandidujících politických stran a koalic.

Pro kompletování bloků se spoty kandidujících politických stran a koalic jsou již zajištěny technické kapacity (tj. především rezervována na dobu od 24. května 2002 do 12. června 2002 místnost pro protokolární předávání nosičů se spoty kandidujících politických stran a koalic a objednána střižna na dobu od 29. května 2002 do 11. června 2002). Výrobu bloků se spoty zajišťuje tým ve složení: vedoucí produkce Jiří Volman, režisér Jan Hojtaš a asistentka režie Miluška Krištofová. Jde o tým, který tyto bloky kompletoval i v letech 1996 a 1998. Praxe a spolehlivost tohoto týmu dává dobré předpoklady k tomu, aby i letos Česká televize splnila podmínky volebního zákona bez komplikací.

Na Kavčích horách 19. března 2002
PhDr. Nikolaj Savický

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .