Dokument Chaos v číslech

radiotv221Vedení České televize splnilo svůj slib a odvysílalo rok po volbě prozatímního generálního ředitele ČT dokument Chaos, který byl natočen nezávislými režiséry a kameramany jako jejich bezprostřední pohled na události v České televizi na přelomu roku 2000 a 2001. Na uvedení dokumentu navázala diskuse Chaos rok poté, moderovaná Václavem Moravcem z BBC.

Samotný dokument Chaos zaujal 517 tisíc (tj. 6,0 %) diváků starších patnácti let, což představovalo 12 z každé stovky dospělých v danou dobu u televizorů.

Dokument nalezl více příznivců mezi ženami (sledovalo jej 302 tisíce, tedy 6,8 %) než mezi muži (215 tisíc čili 5,2 %). Zájem se stupňoval s věkem, maximální odezvy dosáhl u seniorů od 65 let výše, kdy sledovanost měla hodnotu 11,8 % při podílu na publiku 16 %. Podle vzdělání největší pozornost věnovali dokumentu diváci s úplným středním vzděláním.  Sledovanost v této skupině dosáhla hodnoty 7,0 % při podílu na publiku 15 %.

Diskuse s názvem Chaos rok poté celkově získala zhruba čtyři pětiny publika, kteří sledovali tento dokument. Diskusi sledovalo 390 tisíc diváků, tzn. 4,6 % při podílu na publiku 13 %.

Chaos rok poté zaujal více ženy (sledovanost 5,2 % při podílu na publiku 15 %) než muže (sledovanost 3,9 % při podílu na publiku 11 %). Zájem o diskusi rostl s věkem. Největší ohlas byl zaznamenán u seniorů od 65 let výše, kdy sledovanost byla 11,1 % při podílu na publiku 24 %. Největší sledovanosti 7,0 %, dle vzdělání, dosáhli shodně diváci s maturitou a s vysokoškolským diplomem. Tyto dvě vzdělanostní skupiny se od sebe lišily jenom podílem na publiku, v případě středoškoláků dosáhl podíl hodnoty 19 %, u vysokoškoláků byl podíl ve výši 24 %.

Pro další dotazy ke sledovanosti pořadů ČT, prosím kontaktujte: Karel Zeman, APA ČT,  tel: 02 6113 7378/9, e-mail: karel.zeman@czech-tv.cz

David  J i r u š e k
pověřený vedoucí PR&Promotion
Česká televize

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .