Zástupcem GŘ ČT bude Rudolf Pop, odchází Martin Švehla a Martin Krafl

Generální ředitel České televize Jiří Janeček seznámil dnes Radu České televize s personálními změnami v organizační struktuře České televize, zástupcem generálního ředitele bude stanoven ředitel techniky Rudolf Pop. K 30. září 2007 také opouští Českou televizi Martin Švehla, ředitel úseku vnějších vztahů. Agenda vnějších vztahů a zahraničních styků přejde do podřízenosti personálního ředitele.

Generální ředitel České televize Jiří Janeček seznámil dnes Radu České televize s personálními změnami v organizační struktuře České televize, zástupcem generálního ředitele bude ředitel techniky Rudolf Pop. K 30. září 2007 také opouští Českou televizi Martin Švehla, ředitel úseku vnějších vztahů.


S platností od 1. října 2007 bude zřízena funkce provozního ředitele. Jeho útvar bude zodpovídat za správu a provoz veškerého majetku České televize, který nesouvisí přímo s televizním vysíláním, včetně nákupů a výběrových řízení. Provozním ředitelem ČT bude jmenován dosavadní ředitel TS Brno Vladimír Karmazín. Řízením TS Brno bude pověřena jeho současná zástupkyně Lujza Oravcová. Nový ředitel TS Brno vzejde z výběrového řízení.


Tiskový útvar, který po obsazení funkce tiskového mluvčího bude z hlediska faktické činnosti nadále zabezpečovat kompletní servis tiskovému mluvčímu včetně Diváckého centra, bude převeden do gesce personálního ředitele. Poté, co funkci tiskového mluvčího České televize opustil Martin Krafl, který od poloviny října povede České centrum v Berlíně, je vedením tiskového útvaru v současné době pověřena Anna Freimanová.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .