Vedenie STV k návrhu na odvolanie Milana Materáka

radiotv222Vedenie Slovenskej televízie vyslovuje nesúhlas s návrhom Rady STV na odvolanie ústredného riaditeľa STV Milana Materáka. Bezprostredným dôvodom návrhu je, podľa uznesenia Rady STV, podpis novej Kolektívnej zmluvy, ktorá okrem iného údajne neprimerane zvýhodňuje manažment STV v súvislosti s výškou odstupného a spolu s 10-percentným plošným zvýšením platov zamestnancov STV prehlbuje zadlženosť a celkovú finančnú krízu STV.

Vedenie Slovenskej televízie zdôrazňuje, že ak by neprišlo ku kolektívnemu vyjednávaniu medzi vedením STV a zástupcami majoritných odborových organizácií, a následne na to k podpísaniu Kolektívnej zmluvy, zamestnanci STV by stratili všetky výhody nad rámec Zákonníka práce, nakoľko platnosť starej KZ už vypršala.

Rokovania k obsahu Kolektívnej zmluvy prebiehali v súlade s príslušnými právnymi predpismi, podpísanie novej Kolektívnej zmluvy sa uskutočnilo v zmysle platnej legislatívy a zmluva v plnom rozsahu rešpektuje Zákonník práce. Preto vedenie STV považuje dôvod na odvolanie ÚR STV Milana Materáka v čase blížiacich sa volieb za účelové.

Slovenská televízia pripomína, že zvýšené odstupné sa týka všetkých zamestnancov STV v rozsahu od 6-násobku do 11-násobku ich priemernej mesačnej mzdy, a to len vtedy, ak by prišlo k organizačným zmenám na základe Zákonníka práce, a teda aj k zrušeniu pracovných pozícií. Súčasne zdôrazňuje, že v rokoch 2001 a 2002 vykonala reorganizáciu v zmysle procesov reinžinieringu a v tejto súvislosti už uskutočnila hromadné znižovanie pracovných pozícií. Od 1. januára 2002 platí v STV nová organizačná štruktúra. Z tohoto dôvodu súčasné vedenie STV neráta s ďalším rozsiahlejším znižovaním počtu pracovných pozícií.

Komunikačné centrum STV, 24. 7. 2002

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .