Průtahy ve výběrovém řízení na ředitele ČT Brno pokračují

Křeslo na post ředitele Televizního studia Brno se znova připravuje nést novou váhu a nové proporce – snad neexistuje v nomenklatuře naší veřejnoprávní televize jiná pozice, na níž by s lidé střídali tak často. Výběrové řízení bylo vypsáno 21.září 2007 a v daném termínu se přihlásilo šestnáct odvážlivců, kteří se rozviklanosti řečeného křesla nezalekli.

Následně se kandidáti utkali v prvním a druhém kole řízení – v prvním se na základě předložených materiálů, osobních dispozic, motivací a úspěchů zredukovali na počet sedmi a v druhém v rámci osobních pohovorů prezentovali vlastní vize o tom, kam by se profilace Televizního studia Brno měla ubírat. Ideálním cílem by bylo, aby si TS Brno zvolilo a naplňovalo jasný a charakteristický koncept, jímž by se svébytně odlišilo od TS Ostrava a od pražského ústředí, čímž by vznikla harmonicky rozrůzněná, přičemž i vyrovnaná produkce. Jak konstatoval generální ředitel Jiří Janeček na zasedání 21. listopadu, trojice bardů, která vzešla z druhého kola výběrového řízení,, byla natolik vyrovnaná, že se výběrové komisi nepodařilo zvolit jednoho mezi ostatními.


Generální ředitel ČT Jiří Janeček chce udržet jména kandidátů v utajené anonymitě, aby chránil jejich soukromí i postavení v zaměstnáních, která prozatím vykonávají, ale ve zvídavých kuloárech se jistá jména proslýchají. Jsou jimi moderátor a režisér Dobrého rána Jan Souček, který vítězně vzešel z druhého kola výběru, šéfredaktor Českého rozhlasu Brno Jaromír Ostrý , kterého doporučil místopředseda mediální komise Petr Pleva, a ředitel zpravodajství soukromé televize Regionální televizní agentura Karel Burian. Jeho vyhlídky na získání funkce se odhadují příznivě, neboť za něj lobuje majitel zmíněné soukromé televize Jaroslav Berka, kterého pojí osobní přátelství s Jiřím Janečkem.


Taková spekulace o „kamaráčoftech“ se demaskuje jako zavádějící, či aspoň nepravděpodobná vzhledem k faktu, že se Janeček rozhodl nechat kandidáty podstoupit ještě jedno kolo výběrového řízení, v němž se komise zaměří na osobnostní kvality kandidátů, na jejich schopnost vést tak rozsáhlou a komplikovanou instituci, jakou je televizní studio. Mimo zevrubného pohovoru s komisí a hlubšího propracování předložených projektů na další profilaci tvářnosti TS Brno, bude mít rozhodující výpovědní hodnotu i nezávislým odborníkem provedený zátěžový test osobnosti.


Nastavená laťka pečlivosti při výběru by se mohla zdát překvapivá, ale v tomto případě je více než na místě. Na nového ředitele čekají náročné úkoly. Nejenže musí zajistit již zmiňovanou novou a funkční profilaci TS Brno, jímž by se mezi třemi uzly veřejnoprávního vysílání vytvořila účelová distinkce, navíc na jeho bedra padne tíha zodpovědnosti za přestavbu a vybudování nových studiových prostor, neboť modernizace a inovace neproběhnou jen na úrovni konceptu, ale i techniky a zázemí.


Třetím oříškem, s jehož obsahem se budoucí ředitel popasuje, je napravení pošramocené pověsti, která se na TS Brno snesla především díky kontroverzní osobě někdejšího místního ředitele Zdeňka Drahoše, který nebyl schopen komunikovat se svými zaměstnanci k obapolné spokojenosti a zdiskreditoval se podezřelým napojením na politické manipulace. Doufejme, že ať na křeslo ředitele TS Brno usedne kdokoli, dokáže ho zbavit jeho nestability.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .