Ostravské studio České televize je bez politických tlaků

radiotv222Praha 2. října 2002 – V úterý 1. 10. 2002 ve večerních hodinách se v Brně sešli na pracovní schůzce generální ředitel ČT Jiří Balvín, ředitel Televizního studia Ostrava (TSO) Ilja Racek, ředitel zpravodajství ČT Zbyněk Honys a šéfredaktor redakce zpravodajství Televizního studia Ostrava Petr Bohuš. Cílem schůzky bylo vyjasnění a vyřešení situace v ostravské redakci zpravodajství. Situaci, která v redakci zpravodajství Televizního studia Ostrava nastala, vyhodnotili jako vyústění mnoha nedorozumění, neuvážených a nepodložených výroků a střetu rozdílných osobních názorů některých pracovníků studia. Ilja Racek a Petr Bohuš vyloučili, že by se oni nebo kdokoliv z redakce zpravodajství TSO ve své práci nechali ovlivňovat jakýmikoli politickými tlaky.

Účastníci vyjádřili zájem na odstranění všech komunikačních bariér, které v posledním období vedly k nedorozuměním a chybám při jejich řešení. Šéfredaktor zpravodajství Petr Bohuš má i nadále podporu pro práci, kterou v redakci zpravodajství vykonává. P. Bohuš v této situaci nicméně navrhl, aby bylo na jeho funkci případně vypsáno výběrové řízení, a tento svůj krok zdůvodňuje slovy: „Nemám co skrývat – ať nezávislá soutěž ukáže, zda jsem pro tuto funkci vhodný či nikoli.“

„Není pravda, že by existovaly politické tlaky na jakékoli změny v ostravské redakci zpravodajství,“ podtrhuje Petr Bohuš, šéfredaktor zpravodajství TSO. „To samé platí i pro celé Televizní studio Ostrava,“ doplňuje ředitel TSO Ilja Racek.

Pro obdobné vyhrocené situace, které v pracovních kolektivech mohou nastat, byl do budoucna domluven jasný způsob komunikace, který vychází z předpokladu otevřené vnitřní komunikace a řešení případných sporů standardním způsobem na půdě TSO, resp. celé České televize. Vedoucí pracovníci TSO jsou dohodnuti na krocích vedoucích k okamžité stabilizaci redakce zpravodajství. Redakce pochopitelně nadále pracuje běžným, profesionálním způsobem.

Richard Klatovský

vedoucí PR & Promotion a tiskový mluvčí, ČT

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .