O augiášově chlívě v Radě České televize

radiotv222ODA žádá Poslaneckou sněmovnu, aby podle zákona o České televizi odvolala z funkce členy rady České televize Helenu Fibingerovou a Ladislava Milera.

Helena Fibingerová porušila zákon o České televizi dosud nejvýraznějším způsobem – přímou volební agitací pro jednu z politických stran. Pokus Fibingerové najít v ustanovení, zakazujícím takovou činnost, jakousi slovní kličku, je směšný. Navíc Poslanecká sněmovna ji má odvolat na základě jiného ustanovení, než o které Fibingerová opírá své školácké výmluvy. Má prostě odvolat člena rady, „dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena Rady“. Jestliže je pro Fibingerovou slučitelná nestrannost a stranická agitace, pak by mělo být zjištěno, zda splňuje podmínky členství v radě uvedené v § 4 odst. 3 písm. a), tj. zda je způsobilá k právním úkonům.

Komunistický politruk Ladislav Miler pak zatajil Poslanecké sněmovně svou úlohu při potlačování lidských práv a svobody projevu a svoje členství v prověrkových komisích v normalizačním Československu. Jeho přetrvávající členství v Radě ČT je výsměchem demokratickému charakteru českého státu a veřejnoprávní povahy České televize.

Pokud chce Poslanecká sněmovna v tomto volebním období ještě učinit něco užitečného, měla by napravit tuto skvrnu na své pověsti, namísto nedůstojné snahy o schválení čím dál podezřelejšího stomiliardového obchodu s nepotřebnými stíhačkami.

Občanská demokratická aliance

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .