Nútia poslanci SNR Slovenskú televíziu porušiť zákon?

radiotv221Bratislava, 18. február 2002 – Slovenská televízia chce sprístupniť poslancom SNR všetky požadované dokumenty, ktoré žiadajú v rámci svojho poslaneckého prieskumu v STV. Svoju ochotu  jednoznačne deklarovala a intenzívne pracuje na tom, aby získala súhlasy s poskytnutím údajov, ktoré je povinná zo zákona na ochranu osobných údajov chrániť a stanovisko splnomocnenca na ochranu osobných údajov. Poslanci však vnímajú svoje postavenie na úrovni Najvyššieho kontrolného úradu  a pracovné zmluvy od STV urgentne vyžadujú. Podľa STV vyžadujú to, na čo nie sú podľa zákona – Ústavy SR – oprávnení a tým ju chcú postaviť mimo zákon. STV pracovné zmluvy poskytnúť chce. Prečo jej poslanci nechcú dať ani dostatok času na to, aby postupovala v súlade so zákonom?

Dňa 14. februára 2002 požiadali poslanci SNR, ktorí vykonávajú v STV poslanecký prieskum vedenie STV o predloženie pracovných zmlúv interných a externých pracovníkov Hlavnej redakcie spravodajstva a publicistiky. Vyše 80 pracovných zmlúv chceli predložiť okamžite. Slovenská televízia je povinná chrániť osobné údaje fyzických osôb podľa zákona o ochrane osobných údajov (č. 52/98 Z.z. v znení zákona č. 241/01 Z. z.). Poskytnutím pracovných zmlúv by tento zákon porušila. Obrátila sa preto na splnomocnenca na ochranu osobných údajov Pavla Husára a v zmysle uvedeného zákona požiadala dotknuté osoby o súhlas s poskytnutím ich zmlúv poslancom SNR.

O svojom zákonnom postupe STV  písomne informovala poslancov, vykonávajúcich prieskum. Ak by tak nepostupovala vystavuje sa riziku porušenia zákona a ústavných práv dotknutých osôb. Vedenie jednoznačne deklarovalo, že zmluvy má pripravené a predloží ich ihneď po obdržaní súhlasu a ak stanovisko potvrdí, že splnením   požiadavky poslancov neporuší STV zákon. Právny výklad STV je nasledovný:

„Zo zákona o poslancoch SNR č. 45/89 Zb. ani z iných ďalších nevyplýva, že poslanci vykonávajúci prieskum majú postavenie kontrolórov (NKÚ, či MF SR alebo akéhokoľvek iného štátneho kontrolného orgánu.

S prihliadnutím na ust. čl. 2 ods. 2, 3 Ústavy môžu v rámci prieskumu vyžadovať len to, na čo sú podľa zákona oprávnení a čo subjektom, ktoré nie sú štátnymi orgánmi ukladá alebo dovoľuje zákon.

Z tohto základného rámca vyplýva, že povinnosťou STV je sprístupniť v zásade len také údaje, ktoré nám ukladá zákon o slobodnom prístupe k informácieam. STV je pritom povinná chrániť osobné údaje fyzických osôb podľa zákona o ochrane osobných údajov (č. 52/98 Z.z. v znení zákona č. 241/01 Z. z.“

Vedenie STV preto zatiaľ poslancom neposkytlo požadované pracovné zmluvy a vyžiadalo si osobný súhlas dotknutých osôb. Tie však vyjadrili svoj nesúhlas s tým, aby vedenie STV ich pracovné zmluvy poskytlo. Poskytnutím by teda STV hrozily žaloby a súdne spory.

Nakoľko Slovenská televízia je verejnoprávna inštitúcia, cíti potrebu informovať verejnosť o všetkom, čo sa jej týka. Nechce a nemôže pritom však porušovať zákony SR a práva jej občanov. V tomto prípade však dochádza k spornému názoru medzi stanoviskom právnikov STV a názorom poslancov, ktorí v STV vykonávajú poslanecký prieskum a ktorí sa nazdávajú, že majú právo žiadať od STV aj dokumenty, ktoré sú upravované zákonom na ochranu osobných údajov. STV sa preto obrátila na splnomocnenca na ochranu osobných údajov Pavla Husára. Dušan Jarjabek, poslanec za HZDS sa však vedeniu STV vyhráža sériou tlačových konferencií s jediným zámerom… Pri poslaneckom prieskume sprevádzal poslanca Dušana Jarjabka v STV bývalý programový riaditeľ STV za funkčného obdobia Igora Kubiša Štefan Dlugolinský – bez komentára.

V prípade potreby ďalších informácií, kontaktujte, prosím:

Milena Rážová,
hovorca STV

Slovenská televizía
Komunikačné centrum STV
tel.: 0907 807 085, 02/6061 3008
e-mail: razova@stv.sk

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .