Jak může pokračovat výběr ředitele České televize

radiotv222Rada České televize stojí před zásadním rozhodnutím, zda bude pokračovat v probíhajícím výběrovém řízení na generálního ředitele ČT, případně jakou strategii při něm zvolí, nebo zda konkurz zruší a vypíše nový…Rada České televize stojí před zásadním rozhodnutím, zda bude pokračovat v probíhajícím výběrovém řízení na generálního ředitele ČT, případně jakou strategii při něm zvolí, nebo zda konkurz zruší a vypíše nový. Radním se nabízí hned několik variant. Jedno je téměř jisté: ve středu 12. března rada nikoho ředitelem nezvolí, protože se nesejde v kompletním složení. Podle předsedy Jana Mrzeny dokonce nebude sto rozhodnout o dalším postupu. Jaké varianty se radě nabízejí?
Varianta 1: Kasalová versus Franc

Rada by pokračovala ve výběru z dvou kandidátů, kteří postoupili do „superfinále“. Současné rozložení sil však nedává velkou šanci na to, aby Kasalová, která má nad Francem jasnou převahu, získala potřebných 10 hlasů. Nepomohla by tomu zřejmě ani nová radní Alena Svobodová. Pokud by ale rada počkala na květen, kdy poslanci zvolí nové dva radní za Milana Knížáka a Lucii Weissovou, a tři další místo Pavla Žáčka, Petra Kučery a Zdeňka Formana, kterým končí dvouleté funkční období, situace by se mohla radikálně změnit. Za současného rozložení sil by většina rady, která podporuje Kasalovou, musela na svoji stranu získat buď Zdenu Hůlovou, nebo Janu Šilerovou. U Petra Kučery a Erazima Koháka lze ovšem podporu Kasalové nebo France předem vyloučit.

Tip na vítěze: Kasalová

Varianta 2: Návrat k původní šestici

Rada zruší poslední předkolo volby, ve kterém zvítězil Jiří Franc a Jana Kasalová. Volba ředitele proběhne z původní šestice finalistů, do které kromě France s Kasalovou patří také Vlastimil Ježek, Otakar Kosek, Michal Prokop a Jan Štern. Radní by se museli předem dohodnout na podpoře některého z nich. Pokud by zvítězila tato varianta, logicky by z toho vyplývalo, že Kasalová ani Franc nemají šanci. Zbylá čtveřice by měla celkem vyrovnané síly, i když radní Pavel Žáček v minulém čísle Respektu naznačil, že rada se den před zmařenou volbou dohodla na podpoře Otakara Koska. V den volby se ale všechno změnilo a radní měli hlasovat pro Kasalovou.

Tip na vítěze: někdo ze čtveřice Ježek, Kosek, Prokop, Štern

Varianta 3: Rozšíření šestice finalistů

Rada by odhlasovala rozšíření původní šestice finalistů výběrového řízení o další kandidáty, kteří při hlasování o finalistech získali výrazně více hlasů než ostatních 40 adeptů. V podstatě by šlo o stejný návrh, o kterém rada neúspěšně hlasovala před veřejným slyšením šestice finalistů. Mezi adepty na ředitele by se tak zařadil prozatímní ředitel ČT Petr Klimeš a šéf společnosti Newton Holding Petr Kraus, jehož projekt označila firma Hofírek Consulting za nejlepší z původních 40 kandidátů. Pokud by došlo k takovému rozšíření, naznačovalo by to ochotu rady zvolit ředitele z dvojice Klimeš – Kraus. Prozatímní šéf ČT přitom nemá v současné radě dostatečnou podporu a Kraus nikdy nepracoval v médiích. Jeho pozice je podobná jako u Jiřího France – jde o manažera, který slibuje zásadní změny v ČT.

Tip na vítěze: Klimeš nebo Kraus

Varianta 4: Rozšíření o původně nepřihlášené kandidáty

Velmi nepravděpodobný postup. Rada by k šestici finalistů připojila další kandidáty, kteří se ale nepřihlásili do výběrového řízení. Šlo by o kombinaci veřejného výběrového řízení a řízení přímým oslovením, přičemž by bylo jasné, že účastníci veřejného konkurzu by neměli žádnou šanci na úspěch. Tato varianta je z právního hlediska celkem snadno napadnutelná a tudíž nejméně pravděpodobná.

Tip na vítěze: kdokoli jiný než původní šestice finalistů

Varianta 5: Nový konkurz

Rada zjistí, že nedokáže zvolit Janu Kasalovou, ani se shodnout na žádném z kandidátů z původní šestice finalistů řízení, případně na Petru Klimešovi nebo Petru Krausovi. Výběrové řízení proto zruší (umožňuje jí to formulace v inzerátu, kterým konkurz vyhlásila) a vypíše nové. To proběhne buď formou přímého oslovení několika osobností, mezi kterými se pak rada rozhodne, nebo se bude opakovat otevřené výběrové řízení. Pravděpodobnější je ale první verze, přičemž šanci by dostali především lidé, kteří v prvním konkurzu nekandidovali. V úvahu připadá i bývalý šéf ČT a exkancléř prezidenta Ivo Mathé.

Tip na vítěze: ???

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .