Bosák před Radou ČT konfrontoval Balvína

radiotv222Doslovný přepis části středečního zasedání Rady České televize, kde vystoupil šéfredaktor sportu Jaromír Bosák a konfrontoval své názory na personální změny v redakci a na projekt kanálu ČT Sport s generálním ředitelem ČT Jiřím Balvínem.

Doslovný přepis zasedání Rady České televize, 24. července 2002
Kavčí hory, cca 17:25

Jaromír Bosák, šéfredaktor sportu ČT: Já se omlouvám, že ruším váš čas, který je jistě drahocenný, respektive vás o něj připravuji, snad to nebude dlouho trvat. Já jsem rád, že je tady pan ředitel Balvín, protože těch pár vět, co budu říkat, tak nebudou kuloárové drby a bude to všechno slyšet tak, jak to slyšet má, to znamená z očí do očí a na přímo. Takže bych chtěl předeslat jednu věc: tohle není filipika za Bosáka, který je odvolaný. Něco tady proběhlo, já si o tom něčem myslím, že je to šaškárna, ale to je věc názoru – Bosák je prostě odvolaný, nehraje se o něj.

Z mého pohledu se hraje o celou redakci sportu, o její fungování do budoucna, a to je to, co mě trápí, z čeho mám těžkou hlavu, i když by mě to vlastně už trápit nemuselo. Nevím, do jaké míry jste informováni o tom, co se v redakci sportu děje v posledních měsících, respektive co se děje kolem ní, ale z mého pohledu je tady velmi – do budoucna – velmi omezováno její fungování, samostatné rozhodování lidí, kteří jsou, nebo by minimálně měli být odborně na výši, podvazování určitých činností, a to prostě nemůže vést k ničemu pozitivnímu, k ničemu dobrému.

Navíc mám pocit, že nejbližší podřízený, nebo jeden z nejbližších podřízených pana Balvína, pan Honys – nevím, jestli po konzultaci s panem Balvínem – zřejmě překročil svoje pravomoci. Já nevím, jak se k tomu můžu jinak vyjádřit, když v době, kdy jsem byl na světovém šampionátu v Koreji a Japonsku, byly nejen zrušeny dvě funkce – to se vědělo – ale že byli dva lidé propuštěni, aniž to se mnou kdokoli konzultoval. Mí podřízení, mí nejbližší podřízení. A jak je možné, že byly činěny v mnou řízené redakci organizační změny, aniž je se mnou kdokoli konzultoval? Já jsem se je dovídal po několika dnech, a to ještě ne od pana Honyse, ne od pana Balvína, ale od lidí, kterých se to bytostně týkalo. To je řízení, které si dovedu představit v roce 1952, 1953 – možná. A myslím, že ani tehdy by to takhle neprobíhalo.

Další věci s tím související samozřejmě, na které si myslím, že je dobré upozornit  – zejména proto, aby se neopakovaly, když už se jednou staly. Redakce sportu, myslím si, zvládala zatím svoji úlohu za posledních dva a půl roku, co to můžu zblízka sledovat, docela dobře. I přesto, že se občas samozřejmě stane chyba, nepovedlo se všechno tak, jak jsme chtěli. A nebylo to dobré proto, že tam seděl Bosák, to bylo dobré proto, že tam seděli lidi, kteří prostě umí práci, kteří jsou naprostými špičkami v oboru a já jsem schopný se s kýmkoli do krve pohádat, že prostě nad redakci sportu ČT v téhle republice, a já si troufnu říct i v tomhle regionu, nikdo nemá. Opravdu ne, můžete mi věřit. Mám to docela nastudované a snažím se koukat, co děje všude ve světě. I vzhledem třeba k finančním požadavkům a personálním možnostem, které ta redakce má. Ty zásahy, které se dějí, nemůžou vést k tomu, že to prostě bude fungovat. Nemůže.

Mluvil jsem o těch personálních zásazích do chodu redakce. Nikdo mi dodnes nevysvětlil, kdo bude zastávat práci obou dvou propuštěných pánů – Lípy a Maniše. Ta práce fyzicky zůstala, ta se nevypařila. A věřte mi nebo ne, každý na sebe bral tak půldruhého úvazku. Pan Balvín se usmívá, škoda že u nás v redakci nikdy nebyl, aby se zeptal. Když se bavím s panem Honysem, nebo když jsem se s ním bavil, tak mi dokázal přiznat akorát to, že sportu vůbec nerozumí. Proč chce dělat nějaké změny, když jsem neviděl jedinou čárku v projektu pana Honyse o redakci sportu. Tak jak se můžou vůbec nějaké změny dít, mně to přijde až tak neskutečné, že se zdráhám uvěřit, že se to vůbec stalo. Jak je vidět, tady je možné všechno.

Já mluvím trošku neuspořádaně, protože jsem toho poměrně plný, a na redakci mi záleží, ať už tam budu, nebo ne. Není tajemstvím, že moje další spolupráce je ve hvězdách, já to v tuto chvíli – říkám upřímně – nevím. Je pravda, že nastupující šéfredaktor pan Černý mi nabídl spolupráci ve formě komentátorské. Já zvažuji všechna pro a proti, protože samozřejmě mě eminentně zajímá, co bude s lidmi, které já jsem si přivedl, kteří opustili svá místa a šli se mnou se mnou do toho boje za lepší příští ve sportu, a je to pro mě nesmírně důležité. Nesmírně důležité je pro mě, jak se bude vůbec celá televize vyvíjet, takže proto – jak říkám – je to trošku neuspořádané, možná skáču z jedné věci do druhé. Ale nerad bych vás zdržoval dlouho, takže už za chviličku skončím.

Jen by mně zajímal i názor Rady, jak se dívá na to, že má vzniknout kabelový kanál ČT Sport, o kterém jsem se poprvé dozvěděl z novin, aniž by to se mnou kdokoli projednával jako s garantem ve sportovní redakci. Jak k tomu přijde koncesionář? Bude si platit ještě navíc kabelovou službu, když přípojek je 400 tisíc? Jenom někdo, bude to výběrová záležitost? To jsou věci, které mi vrtají hlavou a na které mi zatím nikdo nedokázal odpovědět. Já se ptám, a odpovědi nedostávám. Nevím, jestli je dostane nový šéfredaktor redakce sportu, netuším. Já jsem je nedostal. Určitě není tajemstvím můj názor – už jsem ho tady konečně přednesl – že celé to výběrové řízení je fraška. Když se dovídáte pět měsíců dopředu, že jste mrtvá figura, a že přijde pan Černý, který si v té době prý ještě nepodal ani přihlášku, tak to je minimálně úsměvné.

Posloucháte lidi, kteří nahlas říkají, jak je všechno krásné, a po straně vykřikují něco jako dost bylo Bosáka, tak ho už smeťte, je potřeba s ním zatočit. Z různých důvodů. Těžko je tady rozebírat, protože to je na delší povídání, ale jak říkám, co chtěl čert, Bosák vyjel, a bude někde jinde. Ale ta redakce se s tímhle bude vyrovnávat strašně dlouho, a mám strach, že se těžko vyrovná vůbec. Takže by mě zajímal názor Rady, eventuelně pana ředitele, jak se postaví vůbec k těmhle věcem, jak je chápat, jestli jsou normální, nebo jestli to bude běžný standard v České televizi… (ticho). V podstatě já jsem připraven, jestli má někdo nějakou otázku, kterou bych mohl odpovědět, tak samozřejmě.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Dobře. Takže já bych asi nejprve požádal pana generálního ředitele, aby nám řekl svou reakci, pak otevřeme diskusi.

Jiří Balvín, generální ředitel ČT: Tak. K šaškárně výběrového řízení. Já chápu, že to někdo neunese, ale kdyby mělo být půl roku dopředu známo, že to bude pan Černý, nebylo nic lehčího, než uplatnit možnost jakéhokoli výběrového řízení, a pana Černého do funkce bez jakékoli konzultace s kýmkoliv nainstalovat. Tak to je první věc. Druhá věc je, že já, který jsem s výběrovým řízením – opět, to samé jako s přenosovým vozem – neměl nic společného, tak jsem obviňován, že jsem to já nějakým způsobem zorganizoval. Já jsem si dneska teprve nechal předložit zápis o průběhu a výsledku výběrového řízení.

Reaguji na různé internetové deníky, které kladou zcela nesmyslné otázky, proč ČT nezveřejnila členy výběrové komise. To je opravdu velmi směšné, protože členové výběrových komisí se nezveřejňují dopředu nikdy právě proto, aby nebyli vystaveni nátlaku a aby je nikdo nemohl ovlivňovat. Takže ve výběrové komisi byl pan doktor Milan Jirásek, předseda Olympijského výboru, pan Vladimír Vácha, dlouholetý moderátor, pan Petr Ondrašík a pan doktor Ladislav Malý. Dali dneska…

Dneska jsem si přečetl ten zápis, kde měli různá kritéria od vize, její realizace, charisma, zkušenosti s řízením lidí, odborná znalost, profesionální zázemí, mediální dopad, reakce veřejnosti. Myslím si, že říkám větší věci, než bych měl, nebo podrobnější věci, než bych měl říct, ale když už se s tím tady takhle lítá, tak to řeknu. První byl pan Černý, 32 bodů, druhý byl pan Vichnar, 31, třetí byl pan Macho, 28, čtvrtý byl pan Bosák, 26. Nebudu už vám číst jednotlivá hodnocení, protože mi k tomu nikdo nedal svolení. To je první k šaškárně. Druhá věc, nebo další věc, jak jsem si stačil rychle poznamenat, protože tady lítají různé maily po televizi, ale vždycky lítají samozřejmě na Radu a nelítají k těm, kterých se týkají.

Nerozumím podvazování určitých činností. Nejblíže podřízeným byly funkce zrušeny. O tom, že se zruší funkce zástupců šéfredaktorů jak zpravodajství, tak aktuální publicistiky, tak sportu, se vědělo velmi dávno v rámci reorganizace. Bylo to v projektu dokonce, protože chceme, aby ty jednotlivé redakce řídili šéfredaktoři, a ne někdo, kdo je půl roku z roku venku. Argument, že při současných moderních komunikačních technologiích můžeme komunikovat, i když jsme na druhé straně světa, beru. Beru, pakliže bude uzákoněn, a bude to normou, já na něj okamžitě přistoupím a odjedu a absolvuji půlroční stáž, na kterou mám nabídku ve Spojených státech a budu řídit tuto televizi odtamtud.

Redakce sportu. Nikdy jsem se netajil tím, že redakce sportu je nejlepší vůbec v celém tomto regionu. Dokonce tuto redakci, kterou z drtivé většiny postavil pan Jiří Baumruk, který už tady dlouho nepracuje, tak za jeho šéfování tato redakce, nebo pracovníci této redakce, ale byli to i externisté, byla to řada externistů, nemusí to být pouze zaměstnanci, byli vybráni k tomu, aby pro celý svět zprostředkovali přenosy z fotbalových zápasů z olympiády. To samozřejmě svědčí o naší kvalitě. Naši režiséři, ať už to jsou to externisté, jsou světově známí, snímání našeho hokeje nemá na celém světě zřejmě obdoby. Byli jsme toho svědky mnohokrát. Kdo bude zastávat práci pana Lípy a pana Maniše? Pana Lípy, to bude zastávat samozřejmě pan šéfredaktor, a pana Maniše pan šéfproducent Jahn, který bude řídit celou výrobu – když už máme takovouhle špatnou dislokaci, kterou máme, to znamená, že všechny ty redakce ředitelství zpravodajství sedí v jednom domě, je praktičtější, aby to bylo řízeno z jednoho centra.

Nevím, jak to se mnou bude. Pan Bosák tady řekl, že dostal nabídku od pana Černého, taky ji dostal od pana Honyse. Já jsem si naopak přečetl, že na tuto nabídku přistoupil a že zůstává zde komentovat. Nevím, co je v tom za problém. Tak… Jak se bude celá televize vyvíjet? O tom mám největší obavy já, proto taky vyvíjíme postupné aktivity a vyvíjíme je více než rok na zabezpečení financování ČT, což tedy velmi velmi úzce souvisí se sportem, protože je tedy samozřejmě velmi drahý. Nicméně je na druhou stranu velmi populární. Jestli má vzniknout nový kabelový sportovní kanál – to je takový uměle vytvořený problém. To byla reakce na to, že samozřejmě my máme tak nepředstavitelné množství práv na všechny možné sportovní akce, a naopak jsme byli vystaveni po krachu Sportu 1 obrovskému tlaku těch všech, kteří měli nasmlouvané prezentace svých akcí na Sportu 1 – ať to byl druhý evropský fotbalový pohár, až po všechny možné domácí akce, volejbaly a tak dále. Ti všichni chtěli samozřejmě okamžitě po tom krachu proniknout do ČT.

My jsme na to reagovali tak, že těch práv je tolik, že by to stačilo na samostatný sportovní kanál a po diskusi právě s představiteli sportu, ministerstva školství, kultury a sportu a s olympijským výborem a se všemi dalšími složkami jsme řekli, že by nebylo od věci se zamyslet nad možností vzniku sportovního kanálu. Je to věc, která je v teoretické diskusi, ve velmi teoretické diskusi, musel by se najít investor samozřejmě, ale to o tom můžeme mluvit hodiny a hodiny. Nikde žádný sportovní kanál nevzniká. Na druhou stranu je kolem toho řada diskusí, zda-li by třeba i případně s finanční pomocí státu něco takového nevzniklo. To, že by se to objevilo nejdříve na kabelové televizi, je samozřejmě dáno tím, že nikde jinde se to objevit nemůže, terestrické vysílání navíc je samozřejmě nesmyslné, a byla by to taková jakoby předzvěst pro digitalizaci, jestli tady tedy dojde k nějakému přechodu na digitální vysílání, protože i to je celkově velmi, velmi zpožděno – nejenom u nás, ale v celé Evropě. Tak to jenom tak v krátkosti. Kdybych dostal písemně nějaké věci, tak na ně velmi rád odpovím, tak jako odpověděl písemně pan Jahn na apel nebo stížnost Asociace produkčních pracovníků.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Děkuji… (hlásí se několik radních)

Jaromír Bosák, šéfredaktor sportu ČT: Můžu ještě krátkou reakci tady na to? Nebude dlouhá.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Prosím.

Jaromír Bosák, šéfredaktor sportu ČT: To, že místa zástupců budou zrušena, to máte pane řediteli pravdu. To se vědělo dopředu. Ne, že budou ti lidé propuštěni bez mého vědomí. To je nehoráznost, to se na mě nezlobte (Balvín kroutí hlavou). No je to tak, marná sláva. Co se týče toho kanálu. Vy říkáte, že to je v teoretické rovině. No ale proč tedy Ota Černý povídá, že to je jeden z jeho hlavních úkolů? Kvůli tomu asi vyhrál, ne? To, že to byla šaškárna, na tom trvám, protože samozřejmě nejenom vy, ale i já mám své informace. To už tak bývá v České republice, ona je malá. A ke všem dalším věcem: říkáte, že to moje setrvání není problém. No, je, protože tady je velký problém lidský, který já cítím. Jestli ho necítíte vy, tak je mi to líto. Mluvil jste poměrně dlouho o tom, že… A proč byl vybrán pan Černý, respektive jak dopadnul konkurz, ale proč lžete? Já to teď můžu dokázat, všichni to slyšeli. Řekl jste, že jsem z roku půl roku pryč. Řekněte mi, který rok. Teď hned, tady.

Jiří Balvín, generální ředitel ČT: Bylo to obrazně řečeno…

Jaromír Bosák, šéfredaktor sportu ČT: Nebylo, bylo to konkrétně.

Jiří Balvín, generální ředitel ČT: Měsíc, měsíc… Nějakou dobu trvala olympiáda, nějakou dobu trvalo mistrovství světa, nějakou dobu nasčítáme na každý zápas Ligy mistrů.

Jaromír Bosák, šéfredaktor sportu ČT: Půl roku vám to nevydá za celé dva a půl roku, co tady jsem.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Pánové, já bych tuto osobní…

Jaromír Bosák, šéfredaktor sportu ČT: Ne, já bych tady jenom trošku deklaroval, jakým způsobem se tady jedná a jakým způsobem se používají tvrzení. Teď jsem samozřejmě připraven zodpovědět veškeré dotazy.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Takže já otevírám diskusi k tomuto tématu, a patrně i k tématu stížnosti, kterou jsme dostali.

Lucie Weissová, členka Rady ČT: Já myslím, že Radě vlastně nepřísluší se vyjadřovat ke změnám, které se dějí uvnitř televize, k reorganizaci a tak dále. To není v naší kompetenci, protože jsou to věci vysloveně odborné, my na to ani nemáme kvalifikaci, abychom posoudili, jestli je nutný šéfproducent nebo produkční v redakci sportu, nebo jestli lze jeho práci převést na jiné. Ale pravda je, a na to nás upozorňuje ta stížnost odborářů, že my jsme na minulé schůzi přijali usnesení, kterým jsme zavázali vedení televize, aby nečinilo žádné personální změny do té doby, než nám předloží, nebo než projednáme koncepci zpravodajství. A my jsme tu koncepci dostali asi předevčírem, projednána samozřejmě ještě nebyla, a přesto k těm personálním změnám došlo. Čili to je ta věc, která je zarážející a na kterou upozorňují také odbory. A jestli můžu ještě jednu poznámku: Je očividné, že – a stěžují si na to nejenom z redakce sportu, ale ze všech redakcí, kde došlo k nějakým změnám – že vedení zřejmě nepostupuje dostatečně citlivě a že s nimi dostatečně nekomunikuje ty věci. Jsou to věci citlivé, jestli je někdo vyhozen z práce, nebo ztrácí pozici, na které byl, já si myslím, že je v zájmu vedení ČT, aby v těchto případech informovalo o změnách dopředu a komunikovalo o nich s těmi, kterých se to bytostně týká.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Já bych jenom doplnil, že tím usnesením 305 Rada řekla: „Rada předpokládá, že po projednání a schválení této koncepce – to je ta koncepce, o které tady byla řeč – bude možno realizovat rozpočtové a personální změny v redakcích sportu, publicistice a zpravodajství.“ Došlo k nim bez toho, že by tato koncepce byla jasná, evidentní, zřetelná, a už proto je evidentní a jasné, jaké reakce a proč na to vznikají. Proč tady dneska tyto věci máme na stole, a proč ty dopisy tam jsou. Jde o komunikaci, a jasnou vizi, k jakému cíli ty personální změny vedou. Domnívám se, že – pakliže by toto bylo naplněno, asi by vše vypadalo trochu jinak. Pan Žáček.

Pavel Žáček, člen Rady ČT: Já bych se zeptal, tak jednak posunout trošku, jak říkala Lucka, my jsme dostali koncepci. Já jsem si prolistoval ten materiál, a to koncepce není. Tam nejkoncepčnější paradoxně, co je v tom materiálu, je strana pan Lípy. Je to paradox o to větší, že jsme konečně narazili na shodu, že to je pracoviště, které má – cituji pana Honyse – „tradičně vysokou bezkonkurenční kvalitu“, pak tu píše k regionům, atd., tak pak nakonec to řeší personálně takto. To je prostě podle mého názoru věc, kterou se zabývat musíme a svědčí to o určité manažerské kvalitě. Tady jsou i určité rozpory, budeme se tomu věnovat příště. Týkají se osoby šéfredaktora, programové části, atd.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Pan Kučera.

Petr Kučera, člen Rady ČT: Myslím, že budeme souhlasit s panem generálním ředitelem, že redakce sportu je mimořádně kvalitní a jedna, ne-li nejlepší v České republice. Z toho vyplývá, že i šéfredaktor této kvalitní bezkonkurenční redakce musel být odvolán až poté, co splnil nejdůležitější úkoly sportovních přenosů letošního roku, tedy fotbal a olympiádu. Nemyslím si, že na příští pololetí nás něco tak významného čeká, proto je tady volné pole pro to, aby prostě přišel někdo nový, zřejmě poslušný. Nemyslím si, že by hodnocení charisma byl jeden ze zásadních bodů hodnocení šéfredaktora. Nevím, jestli součástí hodnocení byla promenáda v plavkách, nebo jak to bylo naznačeno, předpokládám, že ne. Chci říct to, že v souladu s posledním Statutem ČT, a v souladu se Zákonem o ČT, je nutné odvolání a jmenování významné funkce, jako je šéfredaktor sportu, projednat v Radě. Nebylo-li projednáno, je takové odvolání a jmenování neplatné. Chci se zeptat pane bývalý šéfredaktore, zda jste byl někdy požádán o to, abyste uzavřel smlouvu se společností BPA na období do roku 2007. To je otázka.

Jaromír Bosák, šéfredaktor sportu ČT: Ano, tyto tendence tady byly, samozřejmě.

Petr Kučera, člen Rady ČT: Podepsal jste tuto smlouvu?

Jaromír Bosák, šéfredaktor sportu ČT: V žádném případě bych nemohl, protože bych televizi způsobil obrovskou škodu.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Pan Knížák se hlásil.

Milan Knížák, člen Rady ČT: Já bych souhlasil, aby se tato problematika řešila, ale ne způsobem, který byl tady nastolen. Já si myslím, že je to příliš emocionální. Zkrátka by měly z této strany padnout jasné, konkrétní důkazy nebo fakta, a na ně by druhá strana měla rovněž tak jasně odpovědět. Ale myslím si, že bychom pro příště měli tyto věci řešit opravdu jinak. Myslím si, že to bylo opravdu zbytečné.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Pan Presl, pan Horálek.

Jiří Presl, člen Rady ČT: Já souhlasím, protože teď je to pod vlivem emocí a jsme vmanipulováváni do jakési pozice těch posledních nestranných spravedlivých, a to vůbec není naše úloha ani role, a myslím, že je to špatně všechno, že se to má odehrát úplně jiným způsobem.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Pan Horálek.

Milan Horálek, člen Rady ČT: Podívejte, my stejně nemůžeme ze zákona tady rozhodnutí přijmout, a proto já nesouhlasím s tím, že to tady bylo zbytečné a emocionální. Bylo to pro mě nesmírně důležité. My dobře víme, že tady už jistou dobu – já jsem se snažil například o to, abychom tady měli funkci ředitele lidských zdrojů, který by prosadil skutečně moderní personální politiku – k tomu nedošlo, my máme personální oddělení jako takové osobní, ale v té televizi ve skutečnosti největším problémem, který narůstá, není 25 miliónů nebo dva za to či ono, ale je to tedy práce s lidmi, využití toho potenciálu, který tady je. Kdyby tady byla moderní personalistika, tak by se nikdy nestalo, že by bez vědomí těch lidí, kteří jsou tak dobří, že jsou dokonce evropští, se tady dělaly nějaké organizační změny, aniž by byly konzultovány s druhými názory.

Jestli já vidím někde největší chybu, až budu hodnotit to roční působení nového managementu, tak je to v této oblasti a já si myslím, že je dobře, že víme, jak se tyto věci tady prakticky dějí, protože to je skutečně varování. To je varování jako… Rozumíte? Takhle by se řešily personální věci v organizaci, která vybuchla jako celek, takhle se to řeší v Enronu, takhle se to řeší v různých jiných auditorských a podobných organizacích, kde došlo prostě k výbuchu, selhání. A jestli tady mám redakci, která neselhala, a takhle prostě se ty věci řeší a takhle se to objeví, že ten… Nezná to porušení základních principů v personální práci… A to je z mého hlediska, pane generální, to vám říkám, že tedy za toto byste se měl zamyslet a za toto zasloužíte.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Pane šéfredaktore.

Jaromír Bosák, šéfredaktor sportu ČT: Já se omlouvám panu Knížákovi, panu Preslovi, pokud snad měli pocit, že to jednání bylo vypjaté emocionálně z mé strany. Já vám klidně prokážu, že mám tep na pětašedesáti. Jsem v klidu, protože už jsem si to prožil, tahle televize mě už jednou vyhodila. Byl to ten skvělý pan Baumruk – z podobných důvodů, jako se dějí věci možná teď. Říkám možná, abych nikoho nenapadal. Takže pro mě to je už trošku stará vesta. A fakt mi nejde o osobní úspěch. Věřte mi. Já když zítra kývnu na jednu z nabídek, které jsem dostal od organizací, byť ne v mediální sféře, tak budu žít s dvojnásobným platem, jaký mám teď, a budu v klidu, budu v pohodě. Vůbec tady nejde o Bosáka, na toho zapomeňte. Tady jde o redakci sportu, o nic jiného. A proto jsem sem přišel – ne k poslednímu soudu, abyste vy rozhodovali. Já jsem sem přišel proto, abyste se dozvěděli, protože mám pocit, že jste informováni velmi jednostranně, a některé informace se k vám vůbec nedostanou. Proto jsem tady, ne proto, abych za sebe bojoval. To je asi všechno.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Jestli budou ještě dotazy… (ticho) Budeme přijímat nějaké usnesení k této záležitosti? Rada vyslechla informace… Zaznamenat písemně… Paní Hůlová.

Zdena Hůlová, členka Rady ČT: Já bych chtěla podat jenom jeden návrh. Tady zaznělo něco o smlouvách ČT s BPA. Já jsem sama slyšela řadu různých podezření, takže jsem pro to, abychom se obrátili na Dozorčí komisi, aby se na ty smlouvy podívala. Myslím si, že i v auditu byla nějaká výhrada vůči těmto smlouvám a příslušným částkám. Děkuji.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Pan Žáček.

Pavel Žáček, člen Rady ČT: Já jsem se chtěl zeptat, co budeme dělat s právním názorem tady pana kolegy Kučery… (ticho) Je-li to právní názor. S tím… Že nebylo řádně projednáno…

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Jsou tam dvě roviny. Jedna věc je ta, že bychom měli konstatovat, že Rada… Takhle: Rada konstatuje, že generální ředitel neplní usnesení číslo – to jsou ty věci týkající se personálních změn, které jsme deklarovali, že by bylo rozumné realizovat je až poté, co bude jasná a zřetelná koncepce, byť si uvědomuji, že do jisté míry personální změny nejsou naší doménou podle zákona o ČT. Zde mohu říci, že můžeme dávat doporučení, a můžeme i hodnotit, jestli byla plněna nebo nebyla. Já bych přijal jasné usnesení, že toto naplněno nebylo. Druhá záležitost – právní výklad pana kolegy Kučery – momentálně na to asi nejsme schopni odpovědět, nicméně to prověření, nebo možná, že by stačilo k této věci a k platnosti či neplatnosti usnést pouze jediné: Rada konstatuje, že personální změny v redakci sportu nebyly projednáváni při jejím zasedání. Tečka. Jestli to… Jo? Ať si z toho všichni dovozují to, co potřebují. Jo? Čili, myslím si, že to není nic proti ničemu. A teď ještě k té Dozorčí komisi.

Zdena Hůlová, členka Rady ČT: Návrh: Rada žádá Dozorčí komisi, aby prověřila smluvní vztah ČT a firmy BPA, a podala informace Radě. Děkuji.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Dobře, takže máme tam tři větičky… Máme tam tři větičky, protože… No, dobře. Chce někdo doplnit ještě o něco? Pan Dub tam vehementně mává.

Karel Dub, místopředseda Nezávislé odborové organizace ČT: Já bych chtěl doplnit.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: (smích) Teď ne, teď musíme hlasovat uvnitř Rady.

Karel Dub, místopředseda Nezávislé odborové organizace ČT: Tak si odhlasujte, jestli jsem oprávněn, nebo nejsem.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Tak pojďme hlasovat o těch návrzích, protože ta personalistika není skutečně silnou doménou stávajícího vedení. Takže, kdo je pro, abychom přijali usnesení tak, jak jsem je navrhoval? – To znamená, za prvé: Rada konstatuje, že usnesení číslo… Nebudu ho říkat přesně, napíšu ho do zápisu. To je to usnesení, které se týká toho našeho požadavku, aby jakékoli personální změny v této oblasti nebyly realizovány předtím, než bude projednána koncepce. Druhá věc: Rada konstatuje, že personální změny ve vedení redakce sportu nebyly projednávány na zasedáních Rady, a za třetí: Rada ukládá Dozorčí komosi prověřit smluvní vztahy ČT a firmy BPA. Takže kdo je pro přijetí tohoto usnesení? (návrh byl přijat)

Jiří Balvín, generální ředitel ČT: Takže teď já zase do usnesení si musím dát: Zásadně nesouhlasím, že nebyl plněn ten bod toho usnesení, nikdo nevíme to jeho číslo. Za druhé: Personální otázky, ani v redakci zpravodajství, ani v jiných redakcích nebyly projednávány a nebudou nikdy projednávány na Radě, protože to je věc vedení televize. Není to první stupeň řízení, a i v minulém statutu i v současném statutu je, že já projednávám buď odborné ředitele, protože dříve ředitelé nebyli všichni, byli to vedoucí, a já projednávám první stupeň řízení – nikoli druhý, třetí a tak dále.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Toto emocionální vyjádření už nebudeme komentovat, protože jsme se o tom bavili neskutečně dlouho na minulém zasedání, když jsme požadovali koncepci. Místo kocepce byly personální změny. Tečka. Nechci to dávat do žádného zápisu. Koncepci se budeme věnovat příště, uvidíme, zda-li to je vůbec koncepce.

Tím jednání Rady ČT krátce před 18 hodinou skončilo. Části, ve které se jednalo o personálních změnách v redakci sportu, se nezúčastnil ředitel zpravodajství Zbyněk Honys, ačkoli krátce předtím radě odpovídal na dotazy k plánovanému rozšíření regionálního zpravodajství.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .