Veřejnoprávní televize na Novém Zélandu

Minulý týden jsme si představili novozélandská rádia. Tentokrát se podíváme na veřejnoprávní televizi. TVNZ využívá především kanály v pásmu VHF. Až do roku 1989 měla veřejnoprávní televize na Novém Zélandu monopol.

Podobně jako jakási obdoba veřejnoprávního rozhlasu je vlastněna vládou i Television New Zealand (TVNZ) patří formálně státu. Veřejnoprávní televize má největší podíl na trhu a až do roku 1989 měla monopol na vysílání. TVNZ byla ustanovena v roce 1980. Vznikla sloučením Television One a TV2 (dříve South Pacific Television). V současnosti je podle encyklopedie Wikipedia 90% příjmů tvořeno reklamou a merchandisingem. Zbytek tvoří příspěvky od vlády. Vláda se v minulých letech snažila provést různé reformy a vytvořit z TVNZ organizaci podobnou britskému BBC, které má jak svoji veřejnoprávní sekci tak také tu komerční. Proti přílišné komercializaci vysílání vystoupilo 15. února 2006 31 prominentních osobností Nového Zélandu. Ty v celostránkovém inzerátu v novinách požadovaly vyšší kvalitu programu a méně reklamy na TVNZ. Za svoji iniciativu byli kritizování. Někteří jim vyčítali nostalgii a pokus o návrat k programům ze sedmdesátých let, kdy na Novém Zélandu existovali jen dva programy.


Prvním programem TVNZ je TV One. Tato stanice vznikla 1. dubna 1975, kdy se NZBC (New Zealand Broadcasting Corporation) rozpadla na tři části. Television One, Television Two a Radio New Zealand. K vytvoření TVNZ došlo až v roce 1980. 1. dubna 1975 se otevřelo Avalon Television Centre ve Wellingtonu a stalo se sídlem vedení TV One. Pro vysílání tohoto programu se využívala studia stanic WNTV1 a DNTV2. Pro TV2 se užívala studia AKTV2 a CHTV3.  TV One nabízí zpravodajství, aktuální publicistiku, zábavné pořady, dokumenty a sport. Kromě vlastní produkce se tu objevují pořady a formáty dovezené především z Velké Británie a USA. TV One je hlavním producentem zpráv TVNZ. Ty jsou vysílány pod značkou ONE News. Tyto zpravodajské relace existují už od roku 1969.


Druhý program TV2  se orientuje víc na zábavu a svým formátem je určen mladšímu publiku. A to jak zábavou, kterou nabízí, tak i zpracováním zpráv. Stanice vysílá vlastní mýdlové opery, komedie, dramata, filmy a lokální programy. Najdeme tady i převzaté pořady jako Pohotovost, Zoufalé manželky, Ztraceni nebo novozélandskou obdobu Superstar NZ Idol.


V roce 1976 se TV2 přejmenovalo na South Pacific Television. Signál bylo ale možné zachytit jen v Aucklandu a Christchurchu. Po pár letech se stanice vrátila ke svému původnímu názvu TV2. Tak už se jmenovala v roce 1980, kdy se stala součástí TVNZ. V roce 1983 chtěla vláda druhý program privatizovat. To se ale nestalo. Nakonec se místo privatizace povolilo soukromé vysílání a tak v roce 1989 vznikla komerční stanice TV3. TV2 začalo používat jiný název a to Channel 2. Ke svému původnímu jménu TV2 se vrátilo až v roce 1995.


V letech 1995 až 1997 provozovalo TVNZ síť regionálních stanic označovaných jako Horizon Pacific. Síť šířila i vysílání BBC World a spoustu vlastních dokumentárních pořadů. Síť tvořily regionální stanice v Hamiltonu, Wellingtonu, Dunedinu a CTV v Canterbury. CTV stále ještě vysílá, už ale nepatří TVNZ. Horizon Pacific nahradila lokální verze MTV založená na londýnském programu MTV doplněném místními pořady. TVNZ pak koupilo konkurenční stanici MaxTV.


V pásmu UHF, na satelitu a v kabelových rozvodech vysílá speciální stanice určená původnímu domorodému obyvatelstvu Maorům a všem, kdo se zajímají o jejich kulturu. Māori television nabízí programy jak v jazyce Maorů tak v angličtině. Vysílat začala 28. března 2004 z aucklandského předměstí Newmarket. Televizi založila novozélandská vláda. Do doby jejího založení vysílaly maorské pořady ostatní televize včetně komerčních. Māori television Service Act 2003 dává stanici Māori television za úkol propagovat maorský jazyk a v tomto jazyce i v angličtině informovat, bavit a vzdělávat široké řady diváků a obohacovat tak novozélandskou společnost, kulturu a dědictví. Zodpovědnými orgány jsou vláda a Te Putahi Paoho (volená rada Maorů). 


Korero Mai je mýdlová opera, která nemá za úkol jen bavit ale také učit jazyk Maorů. Hlavní zpravodajskou relací je Te Kaea News. Obsahuje zprávy, sport i počasí stejně jako kterákoliv jiná relace na jiné televizi. Nechybí tu pořady pro děti, dokumenty, sport, talk shows, magazín o životním stylu atd. atd. Program maorské televize nabízí pestrou škálu pořadů. Některé jsou vysílané i na veřejnoprávní TV One případně komerční TV3.


TVNZ nezajišťuje jen chod stanic TV One a TV2, ale také provozuje televizní školu. K dispozici je také televizní archív a TVNZ nabízí i možnost si pronajmout prostory televizních studií. Další službou, kterou má na starosti, je stránka nzoom.com, která je léta zpravodajským portálem využívajícím zpráv rozhlasu Radio New Zealand a samozřejmě také zpráv vytvořených vlastním týmem. TVNZ se angažovalo i v zahraničí, když pomáhalo zajistit televizní vysílání pro Cookovy ostrovy, Fiji a Šalamounovy ostrovy.


Tolik k veřejnoprávní televizi na Novém Zélandu, příště se podíváme na komerční televize.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .