ČT očekává příští rok pokles výnosů z reklamy o 26%

Od ledna se sníží limit pro reklamu ve vysílání České televize na polovinu. ČT tak očekává pokles svých reklamních příjmů o 26%. Dojde rovněž ke zvýšení ceny televizní reklamy. Televizní poplatek se zvýší na 120,- Kč, což by mělo zvednot příjmy ČT o 800 mil. Kč.Na začátku příštího roku nabývá účinnosti ustanovení Zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, které snižuje povolený podíl reklamy ve vysílání České televize. Od 1. ledna 2007 tak bude ČT moci odvysílat reklamu v rozsahu 0,5% vysílacího času oproti současnému 1%. Toto ustanovení se vztahuje na všechny kanály ČT, nevyčerpaná kvóta z jednoho kanálu může být čerpána na jiném kanále. ČT může reklamu mezi svými pozemními analogovými kanály „přelévat“. ( Pozn.: původní chybná opak tvrdící věta opravena)
Příjmy ČT z vysílání reklamy se tak podle ČTK s odvoláním na mluvčího ČT Martina Krafla sníží o 26%. Letos by podle odhadů mohla ČT utržit za vysílání reklamy až 1,3 mld. Kč (loni to byla cca 1 mld. Kč). Pro ČT by tedy pokles reklamních příjmů o 26% znamenal zhruba návrat na úroveň loňského roku.
Nepoměr mezi snížením limitu na reklamu a odhadovaným poklesem reklamních výnosů je způsoben efektivnějším využitím reklamního prostoru ve vysílání ČT. Reklamní bloky se přesunou především do hlavního vysílacího času, kdy je vyšší sledovanost a tedy i vyšší cena reklamy.
Zdražení reklamy na ČT o 15% s účinností od ledna již bylo rovněž oznámeno. K podobnému kroku přistoupí od ledna i obě komerční televize TV NOVA a PRIMA TV.
Od 1. ledna se rovněž zvýší televizní poplatek z nynějších 100,- na 120,- Kč. Pro ČT by zvýšení poplatku mělo podle ČTK znamenat navýšení rozpočtu o zhruba 800 mld. Kč, které tak více než vyrovná odhadovaný pokles reklamních příjmů.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .