SC&C: Diváci vnímají ČT jako důvěryhodnou a inteligentní

Česká televize je vnímána jako česká, důvěryhodná, informativní, pro děti, inteligentní a zajímavá, vyplývá z výzkumu společnosti SC&C. Podle výzkumu si dobrou pozici stále uchovává zpravodajství, ČT1 není v očích respondentů rozháraná, kýčovitá, urážející, povrchní, laciná ani chaotická a ČT2 se v porovnání s předchozími výzkumy nyní více profiluje dokumentární tvorbou.

Výzkumu SC&C uskutečněného během letošního podzimu, který navazuje na pravidelná šetření, probíhající kontinuálně od roku 2001, se zúčastnilo 1250 respondentů. „Nad výrazy, které si v souvislosti s Českou televizí diváci spontánně vybavují, mne napadá, že ji považují za svou,“ říká generální ředitel ČT Jiří Janeček. Nejčastěji se dotazovaným v souvislosti s ČT1 spontánně vybaví výrazy česká a pro děti, ale i slova důvěryhodná, informativní, aktuální, spolehlivá, solidní, inteligentní, rodinná. „A je potěšující, že ji letos výrazně častěji spojují s konkrétními pořady jako je Večerníček, Četnické humoresky, AZ-kvíz, Dobré ráno s ČT, Kluci v akci, Pošta pro tebe, Uvolněte se, prosím atd,“ uvádí v tiskové zprávě mluvčí České televize Ladislav Štícha


Podle výzkumu si dobrou pozici stále uchovává zpravodajství, které se v průběhu let drží mezi prvními zásadními asociacemi a je velmi často spojováno se slovy objektivní a kvalitní. ČT1 není v očích respondentů rozháraná, kýčovitá, urážející, povrchní, laciná ani chaotická. Spojení aktuálně-informačně-objektivní se v roce 2007 vyskytuje častěji než v letech předchozích, navíc je od roku 2001 nejvíce považována za spolehlivou. Tyto asociace jsou v případě ČT1 velmi stabilní a svědčí o vhodnosti pořadů a jejich oblíbenosti. Důvěryhodnost stanice v průběhu let postupně narůstá.


ČT2 se v porovnání s předchozími výzkumy nyní více profiluje dokumentární tvorbou, stále zůstává pro diváky stanicí naučnou a zaměřenou na specializovaného diváka. Oproti roku 2005 je také ona častěji spojována s konkrétními pořady: Krásné ztráty, Červený trpaslík, Panorama atd. V souladu s letošním podzimním sloganem „Dvojka – jiný prostor“ je ČT2 televizním publikem stále více považována za program pro náročného diváka a výchovný. Stále silněji je vnímána jako informativní, inteligentní či zajímavá, navíc je chápána jako kanál solidní. Vlivem nástupu programu ČT4 SPORT je ČT2 spojována se sportovní tematikou méně, než tomu bylo v minulých letech.


„Diváci spontánně oceňují, že je Česká televize důstojná a seriózní. Na druhou stranu je potěšující, že při možnosti spontánní kritiky, velká část diváků nebyla schopna nic konkrétního jmenovat a až v dalším sledu se objevily tradiční položky – reklama a poplatky, které jak známo České televizi určuje zákon. Zajímavé je, že každé z pěti slov, které byly nejčastěji spontánně užity v odpovědi na dotaz: „Co se vám vybaví, když se řekne ČT1 nebo ČT2?“, odpovídá poslání televize veřejné služby, jak je definována v Kodexu České televize,“ uvádí dále Štícha.


Generální ředitel Jiří Janeček shrnuje: „Tento výsledek je za celou dobu, kdy toto šetření probíhá pro Českou televizi nejpříznivější. Pro nás, kteří se na jejím vysílání a tvorbě podílíme, znamená velké povzbuzení do další práce a zároveň dokládá, že ČT svou roli televize veřejné služby zodpovědně plní.“


 

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .