Richard Rybníček: Joj chce podíl 20 procent

radiotv222Televize Joj, slovenská sestra TV Nova, by chtěla do příštího roku vkročit s podílem vyšším než 20 procent a doopravdy začít konkurovat Markíze. V exkluzivním rozhovoru pro RadioTV to říká generální ředitel Joj TV Richard Rybníček.

Generální ředitel slovenské televize Joj Richard Rybníček je velmi vytížený člověk. Dokládají to i okolnosti, za jakých vznikal tento rozhovor: o půl deváté večer na ruzyňském letišti, necelou půlhodinu před jeho odletem na Slovensko. Proto se interview dotklo jen některých nejzásadnějších témat, které v současnosti hýbají „slovenskou Novou“.

Televize Joj nakoupila práva k některým fotbalovým zápasům, odvysílala film Godzilla ještě dříve než TV Nova, ale zatím nemá k dispozici přesné výsledky sledovanosti. Jak probíhají jednání o zavedení peoplemetrů na Slovensku?

U fotbalu jsme zatím nakoupili pouze čtyři zápasy a ucházíme se o práva na příští sezónu. Uvidíme, jak to dopadne – ještě není rozhodnuto. Je to pro nás zajímavé, chceme si tím otestovat, zda se nám ho vyplatí vysílat. Využili jsme tím šanci, protože Markíza fotbal nechtěla a Slovenská televize na něj neměla peníze.

A co se týká těch peoplemetrů?

Už na začátku jsme říkali, že Joj projde třemi fázemi vývoje. První fáze je pasivní přebírání archivních pořadů televize Nova. To ale neznamená, že se v našem programu neobjeví věci, které jsou výjimečné. Tím byla třeba Godzilla, u níž se ukázalo, že Joj je televize s obrovským potenciálem. V rámci celého Slovenska dosáhla 23-procentní podílu na trhu, a v rámci území, kde lze Joj naladit, se tento podíl vyšplhal dokonce na 33 procent. Zatím ale náš program tvoří především zábavné pořady TV Nova, které nepočítáme do vlastní tvorby, protože na Slovensku nejsou peoplemetry. Chceme je tam zavést bez ohledu na to, zda to Markíza chce nebo nechce. Nenecháme se dál tahat za nos a nebudeme už vyjednávat o dalších podmínkách.

Vyplatí se vám jako jediné stanici spouštět vlastní peoplemetry? Váš projekt sice počítá se zastoupením stanice TA3, ale popravdě řečeno jde spíše o optickou vyváženost, než o silného partnera.

Podle mě jsou v tomto projektu klíčovým hráčem mediální agentury. Těm musí záležet na tom, zda budou nebo nebudou peoplemetry. Jsem přesvědčen o tom, že mediální agentury jsou natolik velkou a silnou autoritou vůči provozovatelům vysílání, že by tento krok měly učinit ony. Předpokládám, že když se sami provozovatelé nedokáží dohodnout, agentury na sebe tuto odpovědnost převezmou. Neměly by se bát udělat radikální krok.

Proč jednoduše nevstoupíte do projektu, který chystá Markíza společně se Slovenskou televizí?

Vy ho znáte?

Hodně se o něm píše.

Právě. Já ho neznám. Vím o něm pouze to, že nabízí určitá procenta a že není jasné, zda počítá nebo nepočítá s ostatními provozovateli. Vím také to – což je úplně absurdní – že Slovenská televize i Markíza se chtějí v tomto projektu nechat zastupovat právními kancelářemi, což je absolutně netrasparentní. Právní kanceláře spadají pod mandátní smlouvu, která se může kdykoli vypovědět. Podle mě jde zase jenom o natahování času. Z tohoto důvodu do toho projektu nemíníme vstoupit.

Jak vypadá projekt, který nabízí televize Joj?

Vychází z původního projektu Slovenské televize. Je prověřený právníky a je absolutně transparentní v podmínkách. STV nemůže ze zákona vstoupit do obchodní společnosti. Každá soukromá televizi – Markíze, TA3 i Joj – by mohla nejprve vstoupit do občanského sdružení. Poté by se toto sdružení svojí silou zasadilo o to, aby parlament schválit změnu zákona o STV a umožnil jí vstupovat do obchodních společností. Pak by se občanské sdružení přetransformovalo na obchodní společnost. To je podle mě mnohem slušnější cesta, než se tvářit, že STV sice nemůže do společnosti vstoupit, ale vyhovíme jí a půjdeme přes právní kancelář. To je podle mě úplný nesmysl. V našem projektu bude záležet na mediálních agenturách, které by měly založit občanské sdružení. Pokud tak učiní, Joj je ochotná financovat zavedení peoplemetrů.

Kdy by se podle vás měly peoplemetry na Slovensku objevit?

Mediální agentury by měly z hlediska transparentnosti vypsat tendr na realizátora peoplemetrového projektu měření sledovanosti – za podmínek, které určí a provozovatelé je budou akceptovat. Pokud by se to podařilo, mohly by se peoplemetry na Slovensku objevit do konce tohoto roku, nebo nejpozději v lednu 2003.

Když zatím nemáte peoplemetrová data, podle čeho určujete cenu reklamního času na Joj TV? Máte k dispozici nějaký deníčkový průzkum sledovanosti?

Máme deníčkový výzkum Slovenské televize. Ten jistým způsobem odebíráme…

Znamená to, že máte smlouvu s veřejnoprávní televizí?

Ano, ale stále je to pouze deníčkový průzkum, který je týden starý a obsahuje různé nepřesnosti. Majitel naší televize rozhodnul, že dokud budeme mít pouze deníčkový výzkum, nebude investovat další peníze do vlastní výroby. Je to pochopitelné. V České republice, v Rumunsku, všude na světě, jsou peolemetry naprosto běžné. Všichni, co se pohybují v tomto oboru, to vědí. Opravdu mě fascinuje, že musím pořád dokola říkat to samé – že se stačí dohodnout a mít chuť získat jednotnou „měnu“. To, že to blokuje jeden člověk, považuji za slovenské specifikum.

Letos o Silvestru vám končí platnost licence pro Bratislavu. Rada pro vysílání a retranslaci vypsala výběrové řízení na 40 regionálních frekvencí včetně bratislavské. Předpokládám, že se o 50. kanál bude ucházet znovu. O jaké další frekvence máte zájem?

Minimálně dvě třetiny frekvencí, na které Rada vypsala licenční řízení, zkoordinovala, nebo případně našla společnost Mac TV (provozovatel televize Joj, pozn. RadioTV). Hovořím-li „našla“, myslím konkrétně frekvenci v Trenčíně, která je označovaná jako Stockholm 1961 (jedná se nejlukrativnější frekvenci ze všech, které Rada nabízí, pozn. RadioTV). Velmi mě mrzí, že ji tak média označují, protože jsme ji našli my. Všichni na ní zapomněli. Objevili jsme jí velmi tvrdou prací, protože jednou z naších priorit je rozšiřování pokrytí Joj TV a hledání nových frekvencí. Je pravděpodobné, že se o ni budou ucházet další televize, ale našli jsme ji my.

V seznamu slovenské Rady pro vysílání a retranslaci je ale také uvedeno, že trenčínskou frekvenci zkoordinovala stockholmská konference.

Ano, na jedné straně je tam napsáno Stockholm 1961, protože jde o stockholmskou frekvenci, ale skutečnost, že na ní Rada vypsala licenční řízení, je zásluhou Mac TV. Náš ředitel pro strategii a pokrytí ji našel, nechal jí zkontrolovat a okamžitě poté, co jsme své poznatky předali Radě, jsme o ní požádali. Teď o ní budeme žádat podruhé v rámci tendru. Osobně si ale myslím, že tato frekvence patří Mac TV.

Z přehledu nabízených frekvencí je zjevné, že právě ta v Trenčíně je nejlepší. Víte, o kolik procent by se vám zvýšilo pokrytí,  kdyby vám ji Rada udělila.

Přibližně o sedm až osm procent. Samozřejmě chápu jiné provozovatele, kteří si vysvětlují smlouvu ze Stockholmu 1961 tak, že tu frekvenci nalezly Slovenské radiokomunikace nebo licenční rada. Ve skutečnosti jsme ji ale opravdu nalezli my. Jde o velmi lukrativní frekvenci, a všichni to dobře vědí.

Mezi nabízenými frekvencemi je několik dalších, které zkoordinovala Mac TV a několik dalších, které koordinovala loni zaniklá televize Luna. O které z nich se budete ucházet?

Stoprocentně se budeme ucházet o některé frekvence, které zkoordinovala Luna, ale ne o všechny. Nebudeme podávat žádost u těch frekvencí, o které se uchází Markíza a regionální televize, protože respektujeme pravidlo, že když si je zkoordinovaly, patří jim.

Které části Slovenska máte nejhůře pokryté?

Především východní Slovensko. Také většina frekvencí, na které Rada vypsala licenční řízení, se váže k tomuto území. Právě tady se budeme snažit uspět.

Rada minulý týden zahájila s televizí Joj sedm správních řízení, která se týkají prvních dvou měsíců vysílání. V určitém termínu se k nim máte vyjádřit. Jak to probíhá, budete se proti řízení nějakým způsobem ohrazovat?

Je to poměrně nová informace, dnes jsem se to dočetl v novinách. Zatím jsem ještě nedostal oficiální vyrozumění od Rady, takže neznám přesný důvod zahájení těchto řízení. Jakmile obdržíme písemné vyrozumění, určitě se k němu vyjádříme.

Vesměs jde o nedostatečné oddělování reklamy od programu, nezařazování piktogramu, který má označovat vhodnost pořadů pro děti…

To není tak docela pravda, protože Joj piktogramy používá. Nevím přesně, jak zní odůvodnění zahájení správního řízení. Zákon o reklamě i zákon o vysílání velmi jasně hovoří o tom, že reklama se má oddělit obrazem a zvukem. Nikde není napsáno, že se musí oddělit nějakým písemným projevem. Jsem přesvědčen o tom, že zákon dodržujeme. Možná je to jenom otázka jeho výkladu.

Rada také narazila na problém prvního dne vysílání, kdy Joj do přímého přenosu z finále volby Miss Universe Slovensko 2002 zařadila blok s informacemi o cenách pro vítězky. Rada to považovala za určitý druh skryté reklamy nebo propagace. Stejně hodnotí i závěrečné titulky, kde se objevily názvy sponzorů akce, kteří věnovaly ceny pro Miss.

Potřebuji vidět písemné vyjádření Rady, do té doby se k tomu nedokáži vyjádřit. Ale rozhodně tak učiním poté, co ho dostanu.

Podle Vladimíra Železného čeká televizi Joj na podzim druhá fáze vývoje, kdy posílí vlastní tvorbu a do roku 2003 by měla vkročit jako plnohodnotná konkurence Markízy. Kdy začne druhá fáze a jak se to projeví na vysílání?

Na září a říjen připravujeme některé nové pořady vlastní výroby. Měla to být především aktuální publicistika. Zvažujeme kombinaci občanské publicistiky s investigativní, a dále nějakou menší zábavu typu Prásk! Nevylučuji, že některé filmy už nadabujeme do slovenštiny. Obecně se to projeví nárůstem domácí produkce. Nebude to žádná radikální změna, ale určitě půjde o posun ve vysílání.

Co se týká publicistiky, Nova v současné době vysílá dva hlavní typy publicistických pořadů – investigativní Na vlastní oči a aktuální publicistiku v pořadu Střepiny. Ke kterému z nich se bude klonit nová relace na televizi Joj?

Zatím o tom diskutujeme. Určitě to nebude v tak velkém rozsahu jako na Nově. Vedeme diskuse o tom, zda to má být kombinace občanské a investigativní žurnalistiky jako jsou Na vlastní oči a Občanské judo. O formátu typu Střepiny jsme zatím neuvažovali, ale nevylučuji ho.

Poslední, třetí fáze vývoje Joj TV má přijít v lednu 2003, kdy byste měli dosáhnout přibližně stejného podílu na trhu jako Markíza. Jak velký by měl být tento podíl?

Já jenom doufám, že v té době už budou peoplemetry, protože to je klíč k nástupu této televize. Pokud na Slovensku nebudou peoplemetry, investor nebude financovat další vývoj Joj TV. Je to pochopitelné, každý televizní profesionál to musí chápat. Co se týká podílu, pokud budou peoplemetry, myslím si, že začne opravdový souboj s Markízou, a podíly se budou muset šplhat přes 20 až 25 procent. Výrazně stoupne nákup zajímavých pořadů, podíl vlastní tvorby… Z Joj by se měla stát normální konkurenceschopná slovenská televize.

Současných sedm až devět procent podílu na trhu při stávajícím programovém schématu vás uspokojuje?

Už to roste k deseti. Rozhodně jde o úspěšný start. Je třeba si uvědomit, že vysíláme něco přes dva měsíce a to není zase tak dlouhá doba. Když jsme přebírali Global, bylo to 0,7 procenta. Teď je to deset procent. Někdo by mohl říci, že to není moc, ale pro mě to je slušný start. V této úvodní fázi to stačí – ale myslím si, že se to bude ještě zlepšovat. Bude to chvilku trvat, než Slováci pochopí, že naše Noviny (hlavní zpravodajská relace Joj TV, pozn. RadioTV) jsou zprávy o lidech, o Slovensku. Není to přepolitizovaná zpravodajská relace, kde je prvních šest zpráv o politice, které diváka vůbec nezajímají. Problém je v tom, že lidé jsou na takové zprávy zvyklí. Ale to je otázka času.

Joj vysílá Noviny ve stejném čase jako Markíza svoji hlavní zpravodajskou relaci Televizní noviny. Jakou máte sledovanost?

Pohybují se okolo pěti procent v ratingu a sedmi až osmi v sharu. Pomalu to roste.

Tuto neděli se na obrazovce Joj poprvé objevil pořad Čo na to riaditeľ? podobný formátu Volejte řediteli na Nově. Ještě nedávno jste přitom říkal, že Joj podobný pořad vysílat nebude. Co vás vedlo ke změně názoru?

Jde o nepřesnou interpretaci. Řekl jsem, že se zatím neobjeví, protože jsem si to netroufnul říci tak striktně a jednoznačně. Je dobře, že jsem to tak udělal, protože čas ukázal, že je třeba zařadit pořad, ve kterém bychom odpovídali na obrovské množství dopisů a e-mailů na dotazy, co budeme vysílat. Tento formát se ukázal dobrý v tom, že máme kontakt s divákem. Moje relace bude především o odpovědích na otázky. Bude to pořad o televizi, služba divákovi.

Budete se v tom pořadu věnovat i jiným věcem než programovým otázkám a vysílání televize Joj? Volejte řediteli na Nově má často problémy kvůli tomu, že se Vladimír Železný vyjadřuje k politické situaci nebo ke sporům s bývalým investorem. Budete se striktně věnovat jenom programovým otázkám?

Budu pokračovat tak, jak jsem začal. Samozřejmě, pokud naši hokejisti ještě jednou vyhrají mistrovství světa, budu to komentovat. Jinak se budu věnovat televizi.

Je televize Joj vaše jediná mediální aktivita? Z výpisu slovenského Obchodního rejstříku je zřejmé, že vaše jméno figuruje u Trenčianské mediální společnosti.

Tato společnost vznikla velmi spontánně v době, kdy jsem chtěl zachránit krachující Rádio DCA v Trenčíně. Měl jsem dojem, že by bylo zajímavé pokusit se získat peníze na získání licence pro lokální vysílání a provozovat slušnou rozhlasovou stanici. Měl jsem tuto ambici i určité přísliby od některých investorů. Na to, abych se mohl ucházet o tuto frekvenci, jsem musel založit společnost s ručením omezeným. Ve chvíli, kdy jsem ji založil, se mi ale nepodařilo domluvit se s tehdejším majitelem Rádia DCA na koupi. Proto jsem na další aktivitu v tomto směru rezignoval. Společnost je nyní absolutně mrtvá, nevyvíjí žádnou činnost a vznikla jenom kvůli tomuto záměru.

Teď je mi docela jasné, proč máte tak velký zájem o televizní frekvenci v Trenčíně.

Ano, možná je v tom trochu patriotismu. Zajímal jsem se na Radě, jestli tam existuje nějaký volný kanál, a bylo mi řečeno, že ne. Naši lidé ho tam přesto našli. To, že ta frekvence teď vyvolala takové překvapení, si vysvětluji tak, že o ní opravdu nikdo nevěděl. Přitom je opravdu zajímavá, protože je stejně výkonná jako ta žilinská.

Dá se předpokládat, že se ji pokusí získat taky Markíza.

Ano, ale už nyní bych to považoval za nepochopitelné, protože v této oblasti má Markíza skvělé pokrytí.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .