Petr Gottwald: divák zůstane i nadále konzervativní

Mediální analytik televize Prima Petr Gottwald nepředpokládá velké změny v nárocích diváků. Pružnost a připravenost mají předvést zejména samotné televize. Čím více budou nabízet, tím jejich šance stoupají. Musejí diváky zaujmout, aby …Mediální analytik televize Prima Petr Gottwald nepředpokládá velké změny v nárocích diváků. Pružnost a připravenost mají předvést zejména samotné televize. Čím více budou nabízet, tím jejich šance stoupají. Musejí diváky zaujmout, aby si v bohaté konkurenci vybrali právě je.

Jakým způsobem promění programovou nabídku digitální vysílání?

Digitální televize zcela jistě vnese na český trh širší programovou nabídku s televizními stanicemi, které se budou ve větší míře orientovat na užší cílové skupiny – ať už jsou to zájmové skupiny (sport, kutilství, zpravodajství apod.), či skupiny věkové (preferovány bývají mladší diváci, kteří přinášejí větší atraktivitu pro reklamní zadavatele). Zda tyto nové TV stanice také výrazně ovlivní současný televizní trh a změní chování celoplošných stanic je především otázkou technických možností a způsobu pokrytí. Dnešní ceny set-boxů a jejich prodej v souvislosti s programem ČT4 dokazují velký zájem diváků o nové TV stanice, k tomu lze předpokládat rovněž cenový pokles těchto přijímačů. Lze také očekávat, že současné televizní stanice si svůj plnoformátový obsah ponechají – každý trh má alespoň dvě takové televize – a to je cesta, jak si udržet masového diváka v co největším počtu. Nelze však již předpokládat, že si některé z nich udrží tak vysoký divácký i tržní podíl.

Zachová si masový divák své rituály – jak bude vnímat změny v nabídce?

Televizní divák, a pro toho českého to platí také, je konzervativní. Přijímá jakékoliv změny velmi negativně. Nicméně rituály se u diváků jistě změní, otázkou ale je, jak výrazně. „Nalomit“ například rituál zpráv mezi 19:00 a 20:00 bude pro nové stanice velmi náročný a dlouhodobý proces. Důležité je rovněž zmínit fakt, s jakou atraktivní programovou nabídkou nové stanice přijdou, aby oslovily diváky natolik, aby na ně byli ochotni přepnout. Už současný vývoj dokazuje, že oslovit diváka ve „velkém množství“ je stále náročnější a dražší. Je to přirozený vývoj trhu, divák stále více žádá domácí produkci, domácí hvězdy, které mu jsou bližší. Nicméně domácí produkce je vždy pro TV stanice nákladná záležitost. Také z tohoto důvodu nelze opomíjet zahraniční tituly, jako jsou filmové blockbustery a seriály, které diváci také žádají a žádat je budou jistě i nadále.

Sledujete rozdíly v mentalitě – řekněme třeba – britských a českých diváků?

Každý trh má svá specifika daná nabídkou programů a pořadů, ale i nabídkou „hvězd“. Vedle toho je důležité zmínit rovněž ekonomickou sílu státu a obyvatel daného státu. Například ve Velké Británii velmi dobře funguje kanál Channel 4, jež nabízí pořady se specifickým humorem pro mladé diváky, který by obstál u nás pouze na ČT2 a nadto ještě ve velmi pozdních hodinách. „Divácká mentalita“ je dána také historií a kulturou státu, nejblíže v tomto směru máme asi ke Slovensku, blízko máme také k Chorvatsku, Slovinsku, Polsku či Německu. Nicméně i na našem televizním trhu je zřejmá globalizace, kdy mnohé tituly a žánry fungují ve většině zemí. Názorným příkladem toho jsou reality show, které slaví mimořádný úspěch také u českých diváků, a to i přes určité pochyby.

Jaká je strategie televize Prima. Budete si vychovávat mladé diváky?

Vychovat mladého diváka je náročné – je „nestabilní“, není věrný a aktivně si vybírá. Nicméně současný program a nabídka nových pořadů TV Prima včetně projektů, které se připravují, naznačují, že bychom chtěli oslovovat mladé diváky v co nejvyšší míře tak, abychom si u nich vytvořili pocit inovativní mladé televize, která pro ně bude první volbou na dálkovém ovladači. Je to náročný a dlouhodobý proces. Pomůže jistě i nová akvizice s filmovými premiérami jako jsou pokračování úspěšných trháků Matrix, Harry Potter nebo Pán Prstenů. Nechceme zapomínat ani na starší diváky, neboť stále zůstáváme televizí, kde si každý najde svůj oblíbený pořad.

Čím chcete přilákat tak široké a různorodé spektrum diváků?

Podzimní nabídka naznačila a vývoj na zahraničních trzích je toho důkazem, že mladší diváci mají rádi nové trendy, ke kterým patří reality show. VyVolení nabídly celospolečenský fenomén, kterým žili především mladí diváci, nechyběli však ani jejich rodiče o generaci starší. Reality show jako žánr je na českém trhu teprve v začátcích a TV Prima i v tomto roce v tomto žánru nabídne mnoho zajímavých a nových pořadů. Nebudou chybět ani nové zábavné pořady a nové seriály domácí produkce.

Bude pro vás těžší udržet si inzerenty?

S přibývajícím počtem kanálů bude určitě těžší udržet inzerenty, aktuální vývoj a vznik úzkoprofilových televizních programů dokazuje i mírný přesun od kvantity ke kvalitě. Nicméně pro velké inzerenty zůstanou stěžejní plnformátové kanály s co největším zásahem pro jejich masivní reklamní kampaně.

Budou jejich nároky jiné než dosud?

Změnu jejich nároků lze pozorovat již nyní. V zahraničí jsou s vyšším počtem stanic na trhu rozdíly znatelnější. Nicméně půjde o velmi pozvolnou a dlouhodobou změnu, kterou ve velké míře může ovlivnit subjekt s dominantním postavením na trhu.

Stane se televize více politickou záležitostí než dosud?

Pokud televizní stanice nabízejí zpravodajství, politické talkshow, jen těžko se vyvaruje kritiky, že neovlivňuje politické dění v zemi. Televize jako jeden z prvků mediální komunikace napomáhá vytvářet a ovlivňovat společnost. Důležitá je pluralita na trhu, tedy to, aby zde byla široká nabídka televizí/médií a nikoliv jeden dominantní subjekt.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .