Media Observatory ČR k nejvážnější situaci tisku v ČR od roku 1989

radiotv222Situace, která se v současnosti odehrává na trhu s tiskem v České republice, by v členských zemích Evropské unie buď vůbec nemohla nastat nebo by majitelé, vydavatelé a distributoři tisku byli stíhání jako obyčejní kriminálníci.

Media Observatory ČR bude podávat zprávu Evropské unii souvislosti s událostmi na trhu tištěných médií v České republice, kde právě vzniká monopol na šíření informací a názorů. Od roku 1989 jde o největší útok na samu podstatu demokracie, jejíž životní podmínkou je svoboda slova a konkurence názorů a informací.

Pro své další postupy získala v posledních dnech Media Observatory jasnou podporu u Mezinárodní/Evropské federace novinářů v Bruselu stejně jako u odborníků v Německu, Velké Británii, Rakousku či Dánsku.

Ve výše uvedených souvislostech předala Media Observatory ČR v pondělí ráno vládě České republiky a Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR prostřednictvím Ministerstva kultury ČR a Mediální komise Parlamentu balík zákonů, kterými je striktně regulován trh tištěných médií v Evropské unii a jejích jednotlivých členských zemích.

Evropská unie ve svých normách označuje tisk za zboží strategického a zvláštního významu stejně jako například obrana a bezpečnost. Proto, podle EU, je s odkazem na svobodu slova oprávněným zájmem každé členské země vydávání a distribuci tisku regulovat.

V Německu je pro regulaci trhu s tiskem zvláštní ustanovení zákona. Fúze vydavatelských a distribučních tiskových podniků, ať již prostřednictvím holdinku nebo nákupu akcií, je posuzována dvacetkrát přísněji, než fúze běžných podniků. Základem regulace je obrat podniku, který je v případě vydavatelství nebo distribuce tisku dvacetkrát nižší než u ostatních podniků.

Zákon o konkurenci z roku 1998 označuje ve Velké Británii tiskový podnik za podnik zvláštního významu. Proto je ve Velké Británii zvláštní norma pro fúze tiskových podniků. Před komisi pro fúze tisku musí předstoupit každý vydavatel s nákladem vyšším než 50 tisíc kusů periodik. Důvodem je zabránit monopolu šíření názorů a informací, obrana před manipulací s informacemi, obrana před zájmy tisku proti zájmům občanů a naopak snaha prohloubit různost zdrojů informací a konkurenci pohledů a názorů, jak uvádí důvodová zpráva.

Ve Francii mohou mít společnosti, které publikují a šíří tisk, kapitálovou účast zahraničního vlastníka maximálně 20%. Překročení této hranice je trestný čin. U akciových společností musí být veškeré akcie na jméno, aby byla vždy zcela průhledná vlastnická struktura společnosti. Porušení tohoto ustanovení je trestný čin.

Nový irský zákon o konkurenci z roku 2002 obsahuje zvláštní ustanovení pro tisk. Podle tohoto ustanovení podléhá zvláštnímu režimu každý mediální obchod. Porušení tohoto zákona je trestným činem se sazbou až pět let vězení.

Dánsko či Finsko mají obecně limity pro fúze tak nízké, že regulační úřad posuzuje většinu fúzí včetně tisku.

Situace, která se odehrává na trhu s tiskem v České republice by v členských zemích Evropské unie tedy buď vůbec nemohla nastat nebo by majitelé, vydavatelé a distributoři tisku byli stíhání jako obyčejní kriminálníci.

Media Observatory ČR byla založena Mezinárodní/Evropskou federací novinářů se sídlem v Bruselu a je podporována Evropskou komisí. Řízením Media Observatory ČR je pověřena Irena Válová.

Media Observatory ČR

Irena Válová

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .