Média veřejné služby jednala o společné strategii

V pondělí proběhlo v budově České televize zasedání Broadcasting Fee Organization (BFA), která sdružuje rozhlasová a televizní média veřejné služby. Hlavním cílem organizace je sjednocení postupu a společná strategie vůči Bruselu a národním parlamentům v oblasti výběrů rozhlasových a televizních poplatků.

Pražské zasedání bylo prvním setkáním členů BFA od zakládající konference, která proběhla 3. a 4. července  2006 ve Vídni. Jednání se účastnilo 20 zástupců evropských medií veřejné služby, jež jsou financována výběrem příslušných poplatků.
Jak sdělil naší redakci mluvčí ČT Martin Krafl, schůzky se účastnili členové komise zaměřené na statistiku, financování a evidenci. „Náplní pražského zasedání byla prezentace koncepce a stanovení cílů pracovní skupiny, sumarizace a vyhodnocení informací z dotazníků, které byly zaslány veřejnoprávním institucím, mapování evropského terénu a samozřejmě výměna zkušeností,“ informoval Krafl.
Česká televize byla jedinou veřejnoprávní institucí ze zemí bývalého východního bloku, která se zúčastnila zakládající konference. V BFA má zatím statut pozorovatele, plnoprávným členem se stane 1. ledna 2007.


Činnost BFA je rozdělena do šesti specializovaných komisí:
• péče o zákazníky
• technologie (IT)
• statistika, financování a evidence
• marketing a komunikace
• právní a legislativní problematika
• strategie


Hlavním cílem BFA je spolupráce v oblasti metodiky a informačních technologií při správě, evidenci a vymáhání poplatků a výměna a sjednocování informací o způsobech jejich vybírání  tak, aby se zkušenosti získané ve vyspělejších členských státech mohly co nejsnadněji aplikovat ve státech z tohoto pohledu méně rozvinutých.
Další činností BFA je lobbing – jak na úrovni Bruselu, tak i na národní úrovni. Jeho cílem je zajistit stanovení co nejvyšší úrovně vybíraných poplatků v jednotlivých státech, sjednotit legislativu v oblasti výběru televizní a rozhlasových poplatků tak, aby reflektovala bouřlivý rozvoj nových technologií (3G mobilní technologie, IPTV, apod.).
V této souvislosti připomínáme informaci z Německa z minulého týdne. Tam budou od 1.1. 2007 placení příslušného poplatku podléhat i vlastníci počítače či mobilního telefonu s připojením na internet. Domácnosti stejně jako u nás budou platit poplatek paušálně, tj. za všechny přístroje jednou, jakoby se jednalo o jeden přístroj. Firmy však budou platit za každý jeden přístroj. To vyvolalo řadu protestů hlavně mezi zástupci zájmových svazů podnikatelů ale i politiků.


 

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .