Kateřina Fričová: V budoucnu přijdou možná i telenovely

První televize zaměřená na volný čas a magaziny. Její ředitelka Kateřina Fričová se brání označení teleshopingová televize a dokonce hovoří o tom, že licence TOP TV je mnohem širší a umožňuje sestavovat program z běžných formátů od magazínů přes talkshow až po soutěže a kvízy. A možná v nedaleké budoucnosti product placement umožní i soap opery a telenovely.

Působila jste jako generální ředitelka televize Prima, posléze televizi vystřídala rádia. Co je z vašeho pohledu méně komplikovanější médium na řízení?
Pokud jde o systém řízení, televize i rádio jsou elektronická média, platí pro ně stejné zákony i stejná pravidla fungování – v televizi je jen větší škála profesí, které zajišťují vedle zvukové i vizuální stránku média. Pro televizi i rádio je nutné vždy kombinovat cíl se strukturou a managementem.


Pociťovala jste jako ředitelka Primy nějaké tlaky ze strany nových majitelů či politiků na způsob a tvorbu programů?
Je nejen právem, ale i povinností majitele řádně spravovat svou vlastní firmu, takže bych vliv majitelů nepokládala za tlak, ale za spolupráci. Politici takové právo nemají a tudíž se na způsobu a tvorbě programů nepodíleli, ledaže byli hosty Jana Krause v pořadu Další, prosím nebo Nedělní partie.


V rádiích byla situace jiná?
Pokud jde o majitele ano, pouze politici vystupovali v jiných pořadech…


Jak se vám jeví současný stav televize Prima. Šla byste jako ředitelka stejnou cestou?
Nevím, jak jsou nastavena vnitřní pravidla, neznám dlouhodobou strategii a cíle, takže po mně nemůžete chtít rozhodnutí o správné cestě.


Vypadá to, že budoucnost televize  patří reality show, levným pořadům s mnoha inzertními odkazy. Tedy televize pouze jako nenáročná kulisa – umění patří do kin, divadel, do koncertních síní… Jak se vám jeví tento názor na budoucnost televize?
Termín inzertní odkaz náš zákon nezná – buď jde o klasické reklamní spoty, sponzoring či teleshopping, případně o stanici, která má licenci na přímý prodej – tu má u nás v současnosti jako jediná TOP TV. Já vidím budoucnost komerčních televizí především v tématických kanálech, ať už budou vysílat reality show, zpravodajství, sport nebo, bude-li dost diváků a inzerentů, kvalitní filmy a pořady o umění – komerční televize je o nabídce a poptávce.


Vy nabízíte svým způsobem ojedinělý projekt, který se vymyká „běžným“ omezením pro vysílání televizní reklamy. Nicméně bráníte se označení teleshopingová televize. Domnívám se, že Hobby televize by to měla o něco složitější… 
Klasický teleshopping je jen jedna z možností prezentace produktu, naše licence je mnohem širší a umožňuje sestavovat program z běžných formátů od magazínů přes talkshow až po soutěže a kvízy. A možná v nedaleké budoucnosti product placement umožní i soap opery a telenovely.


Evropský parlament navrhl zrušit zákaz reklamy v prvních dvaceti minutách programu s možností volby, kdy a za jakých podmínek smí být pořad přerušen reklamou. Není již nutné udržovat dvacetiminutové odstupy mezi přestávkami a reklamou, přičemž je ale nutné dodržet jistý limit. Objevují se i nové formy reklamy, včetně product placementu, a zpřísňují se pravidla pro vysílání reklamy pro děti a mladistvé. Navrhované změny ještě musí schválit EP a státy Unie. V platnost by měly vstoupit v roce 2009. Dotýká se vás nějakým způsobem tato regulace?
Předpokládám, že se tyto změny nebudou týkat podobně licencovaných subjektů jako je TOP TV.


Po jistém odmlčení jste přijali nabídku na pozici Astra 19.2E. Jste spokojeni s penetrací i s cenou?
SES Astra nabídla největší možnou penetraci, která je pro start nové televize nesmírně důležitá…To další bych nerada komentovala.


Máte představu kolik lidí sleduje TOP TV. Existuje nějaký průzkum sledovanosti? 
První oficiální výsledky budou k dispozici na podzim tohoto roku. Předpokládáme, že na tom budeme minimálně stejně, věříme, že lépe, než Óčko po prvním roce vysílání.


Jakým způsobem oslovujete inzerenty?
Standardním způsobem jednáme s mediálními agenturami, přístup k přímým klientům je podobný jako u prodeje  vysílacího času v rádiu. A na rozdíl od ostatních, spolupracujeme i s firmami, které mají zájem nabízet u nás přímo své výrobky.


Analogové vysílání je neodrazuje?
Vysíláme přes kabel a satelit, analogové vysílání je možností oslovit další statisíce diváků: neznám klienta, kterému by byl nárůst diváků proti mysli.


S licencí na digitální vysílání jste neuspěli. Jaké budou vaše další kroky?
Přidělování licencí bude pokračovat a  my věříme, že nám na základě předložených materiálů RRTV licenci udělí.


Čekají nás nějaké změny v tvorbě TOP TV. Nechcete alespoň naznačit vaše budoucí plány ať už obsahové či technické?
TOP TV nastartovala svůj program jako televize nabízející klasické formáty magazínů a živých studiových pořadů, uváděných známými (S. Boura a M. Mayerová, E. Jurinová, H. Kousalová, J. Musil a další) i novými tvářemi moderátorů, v nichž se odkaz na klienta, jeho výrobky či služby, stal součástí příspěvku: například  na konci reportáže o pěstování pelargonií jsme zveřejnili adresu výrobce a dodavatele hnojiva. Klient si u nás navíc objednal teleshoppingový spot s možností objednávat hnojivo přes naše call centrum. Na podobném principu vznikl celý seriál o destinacích CK Fischer.
Od jara letošního roku jsme zařadili do programu pravidelný pořad Šťastná půlhodinka, v němž cestovní kanceláře nabízejí přímý prodej last minute zájezdů až s padesátiprocentní slevou. Novinkou je také Aukce, v níž si diváci sami určují cenu, kterou chtějí za nabízený produkt zaplatit: vyvolávací cena je vždy 10,- a diváci v průběhu jedné hodiny  prostřednictvím SMS cenu navyšují. Nejnapínavější situace se odehrává v posledních pěti minutách, kdy jde opravdu o souboj v přímém přenosu, kdo z koho. V další rubrice s názvem  Akce dne je pro značkový  produkt stanovena mimořádná cena, za kterou mohou diváci nakupovat, ovšem pouze v limitovaném čase. Na principu výhodných cen s dodávkou až do domu jsou postaveny také pořady Superkoupě a Akce týdne. Pro veškeré nabízené zboží platí samozřejmě veškerý postprodejní servis včetně případných reklamací. 


Máte nějaký zahraniční vzor, která televize je té vaší skladbě nejvíce podobná?
Nechali jsme se inspirovat podobně zaměřenými televizemi v Německu, Francii či Británii, které si vedou na trhu nejlépe. TOP TV je u nás první a zatím jedinou stanicí  s přímou nabídkou zboží a služeb a my věříme, že i poměrně konzervativní český divák ocení  nespornou výhodu této televize: spojit zábavu s pohodlným nákupem z vlastního domova.


 

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .