Vyhlásenie APKT k žiadosti TV Nova

radiotv221TV Nova žiada o vyradenie svojho programu z ponuky káblových televízií na Slovensku

Slovenskí kábloví operátori združení v Asociácii prevádzkovateľov káblovej televízie (APKT) boli požiadaní spoločnosťou CET 21 aby neodkladne stiahli z káblových rozvodov vysielanie TV Nova. Prevádzkovateľ televízneho vysielania programu zdôvodňuje tento krok požiadavkami hollywoodskych producentov a distribútorov, aby boli zo strany CET 21 zakúpené práva uplatňované len na území Českej republiky. Slovenskí kábloví operátori budú musieť žiadosť tohto vysielateľa rešpektovať.

V tejto súvislosti APKT konštatuje, že súčasná právna úprava v Zákone o vysielaní a retransmisii v SR neumožňuje káblovým operátorom podniknúť žiadne kroky proti takémuto rozhodnutiu a zároveň ani neexistuje na Slovensku možnosť takéto práva vyrovnať. Nie je z histórie káblovej televízie známy prípad, keď program, prijímaný z terestrického presahu pozemských vysielačov susedného štátu, by nebol prístupný zákazníkom káblovej televízie. Ak však takáto situácia nastane, nie sú vylúčené ďalšie podobné kroky. APKT uvedené konštatuje v čase, keď obidva štáty – ako Slovenská, tak aj Česká republika, pristúpili na európsky dohovor o cezhraničnej televízii.

Z tohto dôvodu považuje APKT za nevyhnutné, aby slovenský parlament prijal pripravenú novelu uvedeného zákona v zmysle návrhu Rady pre vysielanie a retransmisiu SR.

Ďalšie informácie:
Robert Ťavoda, prezident APKT, tel. 02/ 594 22 751
Štefan Vadocz, Neopublic, tel. 0905 552 500

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .