Tisková zpráva TV 3, a.s. o současné situaci

radiotv221Praha 15. února 2002 – Ve snaze čelit rostoucímu tlaku, který je důsledkem celé série protizákonných kroků, jichž se v uplynulých měsících dopustil Martin Kindernay a jím ovládaná společnost RTV Galaxie, a.s., rozpoutal Martin Kindernay v minulých dvou dnech cílenou dezinformační kampaň v médiích i ve vztahu k příslušným regulačním orgánům. Tato kampaň má za cíl jej prezentovat jako rozumného a čestného podnikatele, který se rozhodl řešit dosavadní nepřijatelnou situaci kolem vysílání programu TV3 a licence odebrané společnosti RTV Galaxie, a.s. vzdáním se svého podílu v této společnosti ve prospěch svého původního partnera a  investora. Aby zabránila jakýmkoliv spekulacím a pochybnostem o svém postoji k této věci, TV3 a.s., podporována svým investorem, tomu prohlašuje:

1. Martin Kindernay se před dvěma lety za úplatu (kterou již tehdy obdržel) smluvně zavázal vůči investorovi, že v momentu, kdy to umožní zákon, převede licenci na dohodnutou právnickou osobu a následně převede svůj 100%-ní podíl v této osobě na investora.

2. Místo toho však s bratrem založil společnost RTV Galaxie, a.s., což učinil bez vědomí investorů a v jednoznačném rozporu s uzavřenými dohodami. Podle našeho názoru tak učinil s jediným cílem, a to okrást investora. Na tuto společnost následně převedl svou licenci, opět v rozporu s uzavřenými dohodami. Tento krok a jeho podpora Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), formou rozhodnutí o převodu licence, způsobil TV3, a.s. i investorovi škodu ve výši několika set milionů korun. Porušení smluv ze strany Martina Kindernaye v jednom případě již konstatoval i soud, když nařídil Martinu Kindernayovi zaplatit TV3, a.s. smluvní pokutu ve výši 5 milionů Kč.

3. Rovněž RTV Galaxie, a.s. od okamžiku, kdy získala licenci, porušila a stále porušuje jak mediální zákon, tak zákon o telekomunikacích. To vedlo k tomu, že RRTV této společnosti v prosinci minulého roku odebrala televizní licenci. Jelikož RTV Galaxie, a.s. porušuje uvedené zákony dál, bude pravděpodobně dále sankcionována ze strany příslušných orgánů.

4. Kromě toho, že Martin Kindernay převedl licenci na společnost založenou za zády původního investora, stačil v mezidobí podle vlastních prohlášení také převést 34% podíl v RTV Galaxie, a.s. na nového, blíže neidentifikovaného „belgického investora“, tentokrát nejen za zády původních partnerů, ale i za zády RRTV, která musí podle zákona dát k takovému převodu souhlas.

5. RTV Galaxie, a.s. rovněž vstoupila do řady smluvních vztahů a závazků, o kterých máme důvod se domnívat, že jsou pro TV3, a.s. absolutně nepřijatelné. Kromě toho je zřejmé, že RTV Galaxie, a.s. je dnes do značné míry zadlužená a nemá téměř žádné vlastní zdroje.

6. Martin Kindernay několikrát své partnery a investory v minulosti obelhal a nedodržel žádný ze slibů, které dal. Je absurdní se domnívat, že se jeho chování nyní, poté co přišel o licenci, náhle změní. Investor a TV3, a.s. již jednou zaplatili desítky milionů korun různým věřitelům Martina Kindernaye a jeho pochybných společností z minulosti a nehodlají se opět dostat do situace, kdy budou nuceni financovat jeho obchodní neúspěchy a vyrovnávat dluhy, které nadělal za posledních pár měsíců.

7. Původní investor zahájil proti Martinu Kindernayovi několik soudních řízení a podal rovněž na Martina Kindernaye trestní oznámení pro podezření ze spáchání závažných majetkových a hospodářských trestných činů, včetně podvodu a zneužití informací v obchodním styku.

8. TV 3 usiluje v souladu se zákony České republiky o vlastní licenci k televiznímu vysílání a hodlá i nadále konstruktivně a ve spolupráci s regulačními orgány řešit vzniklou nepřijatelnou situaci. Nehodlá se však nechat zatáhnout do vztahů či spolupráce s někým, kdo činí pravý opak, tj. opakovaně porušuje zákony České republiky a nerespektuje jakákoliv pravidla, ať již obchodního, právního nebo jen morálního charakteru.

Ze všech výše uvedených důvodů považujeme pokusy Martina Kindernaye nám opět prodat to, co již dávno mělo být pod naší společnou kontrolou, za absurdní a mimo oblast zdravého rozumu. Podle našeho přesvědčení je kampaň Martina Kindernaye manipulací faktů s cílem obelhat nás, RRTV i veřejnost. S tímto jednáním nehodláme mít nic společného. Zdůrazňujeme, že tato neochota není v žádném případě výrazem naší arogance nebo uražené ješitnosti, jak se snaží prezentovat Martin Kindernay. Naopak, náš postoj je založen na racionální obchodní a právní úvaze, jakož i na víře ve spravedlnost a právo.

TV3, a.s.
(zaslal Jakub Hrabovský)

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .