Sledovanost TV Nova roste a má výrazný náskok nad ostatními televizemi

radiotv221Sledovanost TV Nova zaznamenává v závěru června a v červenci 2002 výrazně vzestupný trend. Sledovanost Novy je také vyšší proti stejnému období loňského roku, dosahuje hodnoty 8,2 % /1-10.7.2002/, proti 8,0 % /červenec 2001/ v kategorii dospělí nad 15 let.

Podíl na sledovanosti za celý den dosahuje v prvním červencovém týdnu v kategorii dospělí 15+ hodnoty 46,1%.  V komerčně zajímavých cílových skupinách ženy 15+ 47,3 % a v kategorii ekonomicky aktivní osoby 15-54 let dokonce 47,7 %. Tyto hodnoty potvrzují pozici vedoucí stanice na televizním trhu s výrazným náskokem nad ostatními stanicemi, z nichž žádná nedosahuje ani polovičních hodnot, obvyklých u TV Nova.

V televizním primetime, tj. od 19 do 23 hodin, je náskok TV Nova ještě vyšší. Podíl na sledovanosti dosahuje v prvním týdnu července 50,1 % v kategorii dospělí 15+, v ženách nad 15 let hodnoty 51,1 % a v ekonomicky aktivních osobách v rozmezí 15-54 let dokonce 52,1 %.

Období závěru června a začátku července 2002 je obdobím růstu podílu na sledovanosti Televizních i Sportovních novin, které zde dosahují hodnot 75 % a 65 % v kategorii dospělí 15+.

Tradičně vysokých hodnot podílu na sledovanosti dospělých 15+ na úrovni 55 % dosahují publicistické pořady – Na vlastní oči a Občanské judo.  Úspěchem je i zařazení nového pořadu Střepiny, který krátce po svém startu získal stabilní příznivce a dne 7.7.2002 jej sledovalo 26 % dospělé populace s podílem 55 % ze všech, kteří po dobu pořadu sledovali některou z TV stanic.

V období prázdnin dosahují vysoké sledovanosti filmy zařazené s ohledem na specifické vlastnosti „prázdninového TV diváka“. Například Slunce, seno, jahody se sledovaností 29,1 % a podílem na sledovanosti 61 % a filmy začátku července s podíly na sledovanosti nad 50 % /Policajt ze San Franciska, Policejní akademie, Vnitřní záležitosti atd../.

Také pořady redakce zábavy se významně podílejí na příznivém trendu sledovanosti TV NOVA. Sobotní Zlaté mříže odvysílané 29.6. a 6.7. s průměrným podílem na sledovanosti kolem 55 % nebo speciál Chcete být milionářem? z pátku 5.7.2002 s mimořádnou sledovaností 21,8 % a podílem na sledovanosti 59 % dospělých 15+.

Při porovnání televizní reklamy citovaného období v loňském roce a letos, je patrné zvýšení výkonu reklamy na TV NOVA v roce 2002, které plyne především z vyšší sledovanosti stanice a související vyšší sledovanosti vysílané reklamy.

Příznivý trend sledovanosti TV NOVA i vyšší zájem zadavatelů reklamy i v období sezónního poklesu v období přelomu června a července 2002 potvrzuje pevnou pozici stanice na českém televizním trhu.

Miloslava Nováková
Vedoucí odboru Public Relations TV Nova

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .