Skupina PPF představila Radě pro rozhlasové a televizní vysílání svůj záměr finančně stabilizovat sp

radiotv221PPF seznámila zástupce Rady s plánovanými kroky a se současnou platnou majetkovou strukturou CET 21.

CET 21 dostane potřebnou finanční podporu, která jí umožní pokrýt finanční závazky a zajistit bezproblémový chod společnosti. Mezi další kroky bude patřit odstranění hlavních příčin finančních problémů, zprůhlednění struktury skupiny TV NOVA a nastavení standardních mechanismů fungování.

PPF chce také výrazně navýšit základní kapitál CET 21 minimálně na 100 milionů korun, aby byla společnost dostatečně kapitálově vybavená s ohledem na své závazky a záruky.

„Záměrem skupiny PPF je společnost CET 21 finančně stabilizovat a v horizontu několika let nalézt silného mezinárodního strategického partnera,“ říká mediální zástupce skupiny PPF, Martin Švehla. „Nehodláme zasahovat do oblasti vytváření programu TV NOVA.“

Skupina PPF má v CET 21 většinový podíl. Tento podíl vyplývá z právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze nezapsat navýšení základního kapitálu v CET 21 a z provedení exekuce bývalého obchodního podílu Dr. Železného jeho poměrným přerozdělením mezi společníky. Platná majetková struktura CET 21 je v současné době následující: Vilja a.s. (skupina PPF) 52,1%, Peter Kršák 41,6%, ostatní společníci (CEDC, ČS) – 6,2%.

Společnost CET 21 jmenovala nové jednatele, kterými se stali Petr Dvořák, předseda představenstva Vilja a.s., Aleš Minx (PPF) a Aleš Rozehnal.

Skupina PPF úspěšně spravuje majetek ve výši zhruba 130 mld. Kč a má z oblasti finančních restrukturalizací značné zkušenosti. Skupina PPF patří mezi nejvýznamnější finanční skupiny v České republice a její investiční politika je kromě České republiky zaměřena i na region střední a výhodní Evropy.

PPF

10. července 2002

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .