Pavel Rusý: Elektronické měření je cílová technologie

radiotv221Společný průzkum poslechovosti rozhlasu a čtenosti tisku na konci roku skončí. Jáká je budoucnost průzkumů v Česku? Kdo bude zkoumat sledovanost kabelových televizí? Jaký je rozdíl mezi jednotlivými metodikami? A jaká je budoucnost elektronického měření poslechovosti? Na tato témata RadioTV odpovídá dlouholetý prezentátor MediaProjektu Pavel Rusý.

Jaká je nejbližší budoucnost MediaProjektu?

Nejbližší budoucností Media Projektu je publikování výsledků za 2. a 3. čtvrtletí 2005 počátkem listopadu tohoto roku a v únoru 2006 publikování výsledků za 2. pololetí 2005.Tím současná tříletá etapa Media Projektu končí.

Společný projekt rádií, tisku a televizí končí v prosinci, co nastane v
lednu?

Od ledna 2006 budou s největší pravděpodobností probíhat dva projekty, oba zaštítěné SKMO. Jeden, Media Projekt, budou realizovat společnosti GfK Praha a Median podle metodiky GfK Praha, která byla vybrána Unií vydavatelů jako nejlepší ze zkoušených metodik technologií CAPI. Tento výzkum bude primárně zkoumat čtenost tisku. Druhý výzkum, Radio Projekt, budou realizovat společnosti STEM/MARK a Median. Sledovanost televizních stanic bude zařazena do Media Projektu, do Radio Projektu to možné není.

Bude MediaProjekt pokračovat bez rádií ve stávající podobě nebo zahájen nový průzkum sledovanosti?

Media Projekt bude významně zmodernizován, a to ve dvou směrech. Prvním je využití nejmodernějších technologií pro dotazování – rozhovor bude probíhat podle naprogramovaného scénáře se záznamem do notebooků. Druhým je revoluční
změna v samotné metodice výzkumu, kdy dojde k výraznému zjednodušení dotazové situace pro respondenta a významnému přiblížení jeho čtenářským preferencím a obvyklému chování. Souhrn těchto dvou změn ukázal významné
zpřesnění odhadů čtenosti ve vazbě na prodané náklady.

Jaký máte názor na metodiku CATI, kterou budou používat STEM/MARK a Medián pro průzkum poslechovosti novém RadioProjektu?

Je to metodika, kterou Rozhlasová sekce SKMO zvolila za nejvhodnější. Můj názor na ni není důležitý.

Můžete srovnat výhody a nevýhody CATI (telefonické dotazování s využitím počítače pro řízení a záznam rozhovoru), CAPI (osobní dotazování s využitím
počítače pro řízení a záznam rozhovoru) a současného PAPI (osobní dotazování s využitím papírového dotazníku)
dotazování?

Hlavní výhodou CATI je cena. Proti PAPI i vyšší kontrola průběhu rozhovoru díky naprogramovanému scénáři a přímému dohledu nad tazateli. Nevýhodou z metodického hlediska je nižší míra výtěžnosti, tj. pravděpodobnosti, že se
podaří náhodně vybraného respondenta skutečně dotazovat. Další nevýhodou je nepokrytí netelefonizovaných osob, nutnost je dotazovat jiným způsobem. Nicméně zde se naráží na problém srovnatelnosti údajů z různých metod
dotazování, kdy PAPI dotazování je s CATI i CAPI neslučitelné. Výhodou CAPI je výtěžnost srovnatelná s PAPI, vyšší kontrola průběhu rozhovoru díky naprogramovanému scénáři. Jeho nevýhodou je vyšší cena proti CATI.

Budete i nadále zjišťovat sledovanost televizí? Pokud ano, které televize budou jeho součástí?

Jak jsem již zmínil, televize budou sledovány v Media Projektu. Sledovány budou české terestriální programy a další stanice, které s námi uzavřou smlouvu o zařazení do výzkumu.

Jak byly přijaty výsledky elektronického měření, jehož pilot jste loni realizovali?

To je spíše otázka pro ty, kteří s výsledky pracovali.

Budete v experimetech s touto technologií pokračovat?

Samozřejmě, elektronické měření poslechovosti rozhlasu (a sledovanosti televize) je cílová technologie, takže této oblasti budeme nadále věnovat svou pozornost. Nabízíme již v této době realizaci konkrétních projektů.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: