Nový MediaProjekt přinesl vyšší čísla tematickým televizím

Od ledna 2006 probíhá nový MediaProjekt. Největšími změnami jsou metodika CAPI a absence rádií. Rádia si vytvořila svůj vlastní výzkum nazvaný RadioProjekt. Koncem května byly zveřejněny první předběžné výsledky nového MediaProjektu, za 1. čtvrtletí 2006. V následujících řádcích bych se rád zaměřil na to, co MediaProjekt přinesl tematickým televizím.

Zatím předběžná čísla


Je již tradiční zvyklostí uveřejňovat data za „klouzavá“ pololetí, tedy dvě spojená čtvrtletí (1q+2q, 2q+3q, …). Jelikož nový MediaProjekt metodicky nemůže navázat na ten starý, jsou data pouze za první čtvrtletí a tím pádem pouze předběžná. První „ostrá“ čísla budou k dispozici první týden v srpnu letošního roku.
Kromě nové metodiky přinesl MediaProjekt také data dvou nových televizních stanic,které ještě nebyly měřeny – Film+ a Music Box.


Jak to dopadlo
   III.-IV.Q 05  I.Q 06
 Hallmark  139 tisíc  203 tisíc
 Romantica  12 tisíc  57 tisíc
 Galaxie Sport  138 tisíc  267 tisíc
 Spektrum  153 tisíc  216 tisíc
 Óčko  225 tisíc  361 tisíc
 MusicBox  neměřeno  35 tisíc
 Film+  neměřeno  87 tisíc


Již při prvním pohledu vidíme, že všechny měřené TV zaznamenaly růst.


Velice příjemným překvapením je výsledek televize Film+, která začala vysílat teprve na podzim loňského roku. Dále je potřeba si uvědomit vliv sezónnosti, při porovnání těchto dat. Především ve 3. čtvrtletí (1.7.-30.9.) hraje velkou roli počasí, prázdniny a dovolené. Obecně víme, že 4. a 1. čtvrtletí  je vždy divácky nejsilnější, především z důvodu, že lidé tráví doma více času. Lze tedy očekávat při prvních „ostrých“ datech v srpnu, mírný pokles.


Z neoficiálních dat bohužel nezískáme informace o průměrných čtvrthodinách (raiting) a tím pádem ani průměrnou délku sledování (ATS). Ale dá se očekávat, že také zaznamená vyšší hodnoty.


Co se změnilo


Při porovnání s peoplemetry zjistíme, že se data přiblížila a nyní je zde pouze malý rozdíl. Obecně se tedy dá říci, že došlo k zpřesnění, alespoň u základních ukazatelů.
Pokud se podíváme na demografické profily televizí, opět nenajdeme zásadních odchylek ve srovnání se starým MediaProjektem. Příkladem těchto drobných rozdílů může být Hallmark, kde se většinou podíl pohlaví pohyboval okolo hranice 60% ženy a 40% muži. Podle nového výzkumu se tento rozdíl více vyrovnal 52% ženy a 48% muži, což prakticky odpovídá rozložení v populaci.


Bez rádií


Jak již bylo řečeno nový MediaProjekt je výzkum pouze tisku a tematických TV. Přestože mají televize mnohem blíže k rádiím než k tiskovým titulů, odchod rádií zřejmě pomohl. Je pravděpodobné, že díky zkrácení doby dotazování se respondent necítí „unavený“ a odpovídá s větší přesností. Dříve dotazování probíhalo stylem, nejprve tisky, pak rádia a nakonec televize a spotřební chování. Celkový rozhovor zabral několik desítek minut, je celkem přirozené, že ke konci dotazování docházelo ke zkreslení respondentovou únavou.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .