Kto blokuje zavedenie peoplemetrov na Slovensku?

radiotv22TV Joj chce pomôcť zaviesť peoplemetre čo najskôr. Sme presvedčení, že ich prevádzka je už v tejto chvíli nevyhnutnou podmienkou ďalšieho fungovania televízneho trhu. Rokovania o peoplemetroch sa však už viac ako tri roky neúmerne naťahujú.

Peoplemetre sú dnes s ohľadom na prítomnosť štyroch konkurenčných televízií nevyhnutnou podmienkou fungovania mediálneho trhu na Slovensku. Ide o veľmi presný prieskum, ktorý umožní detailne určiť koľko divákov v daný okamžik pozerá konkrétnu televíziu. Na rozdiel od súčasnej nepresnej tzv. denníčkovej metódy, umožňujú peoplemetre určiť to, čo je pre komerčné televízie a ich klientov najpodstatnejšie – skutočnú cenu reklamného času, t.j. zaviesť akúsi jednotnú televíznu menu. Urýchlené zavedenie peoplemetrov by preto malo byť v záujme všetkých: televízií, mediálnych agentúr, ich klientov a samozrejme divákov.

Pomocou peoplemetrov sa diváci priamo podieľajú na budúcej programovej skladbe televízie. Tieto prístroje pomáhajú zachytiť a včas zastaviť neobľúbené programy. Reklamným agentúram a ich klientom umožňujú presne nasmerovať svoje reklamné spoty a výrazne im znižujú náklady. Dramaticky by sa tak zmenila súčasná televízna prax, keď sa cena reklamy často stanovuje odhadom, či zákulisnými dohodami. Televízni inzerenti by tak prestali kupovať mačku vo vreci. Skrátka, bez peoplemetrov slovenský televízny trh ostáva v mediálnom stredoveku.

V čom sú problémy súčasných prieskumov? Denníčková metóda je do veľkej miery závislá na subjektívnom pocite odpovedajúcich. Viacstranový denníček vyžaduje, aby divák vyplnil každých 15 minút v týždni, keď pozeral televízor. Vyžaduje tak od respondenta výnimočnú poctivosť a dôslednosť. Kombinácia týchto vlastností je však vzácna a preto nie je zriedkavosťou, že oslovení diváci vypĺňajú denníčky naraz na konci týždňa. Často zabúdajú na programy a nové televízne značky. Neradi priznávajú pred rodinou sledovanie erotických programov, telenoviel, ale i komerčného spravodajstva. Závery výskumu potom do veľkej miery vychádzajú z chybných, či pokrivených vstupov. Dôkazom toho je i záver denníčkového výskumu, podľa ktorého technickú prestávku vo vysielaní TV JOJ sledovalo takmer 30 000 divákov. Peoplemetre, ktoré chce na Slovensko priniesť nielen TV JOJ, TA3, ale, podľa vlastných slov, aj STV i Markíza, takúto nepresnosť nepripustia.

TV JOJ chce pomôcť zaviesť peoplemetre čo najskôr. Sme presvedčení, že ich prevádzka je už v tejto chvíli nevyhnutnou podmienkou ďalšieho fungovania televízneho trhu. Rokovania o peoplemetroch sa však už viac ako tri roky neúmerne naťahujú. Keď som sa koncom minulého roka stretával na rokovaniach s vedením STV, zhodli sme sa na tom, že peoplemetre  by mali zaviesť všetky televízie spoločne a čo najrýchlejšie. Dohodli sme sa, že z hľadiska legislatívy je forma občianskeho združenia najlepšia, pretože verejnoprávna televízia nemôže priamo vstupovať do obchodnej spoločnosti. Vzápätí hovorkyňa STV nepochopiteľne ohlásila exkluzívnu dohodu s TV Markíza o vznikajúcej obchodnej spoločnosti a rozdelení jej podielov na 60% pre STV a 40% pre Markízu.

Tento krok znamenal návrat na začiatok. Neskôr avizovala vytvorenie platformy na báze právnických kancelárií. Tento krok považujem za snahu ďalej zneprehľadniť situáciu. Toto, určite nie posledné, riešenie, s ktorým prichádzajú, je veľmi sporné. V takomto združení by nikto nemal istotu v nemennosť dohôd. Vzťah prevádzkovateľ vysielania verzus právnická kancelária je totiž vzťahom, ktorý možno podriadiť pod mandátnu zmluvu. Napríklad prípadnou zmenou vedenia STV by mohlo dôjsť k zmene pokynov voči právnickej kancelárii. Naviac, v zmysle zákona, môže mandant zmluvu kedykoľvek vypovedať. Zakladateľmi takejto štruktúry by boli len STV a Markíza, čo je pre ostatných neprijateľné. Nami navrhované občianske združenie je pritom pre koncesionárov STV finančne oveľa výhodnejšie. Je preto otázkou, či niekto nemá záujem o čo najväčšie spomalenie príchodu peoplemetrov, prípadne zachovanie si výlučnej kontroly nad televíznym výskumom. Skúsenosti zo zahraničia totiž ukazujú, že zavedením peoplemetrov prichádza u lídra televízneho trhu k prepadu dovtedajšej (zdanlivej) sledovanosti o 9 až 11 percent. TV Nova je toho príkladom.

TV JOJ predstavila ucelený projekt, ktorý z 95% vychádza z pôvodného návrhu STV a ten sme prezentovali zástupcom mediálnych agentúr a  televíziám. Do 14 dní ich všetci môžu pripomienkovať. Pripomínam, že tento projekt počíta s účasťou všetkých slovenských vysielateľov. Na peoplemetre už nie je možné čakať. Nie sme ochotní nechať sa ďalej ťahať za nos. Navrhli sme preto mediálnym agentúram, aby v prípade odmietnutia spoločného projektu zo strany Markízy a eventuálne STV vytvorili oni združenie, ktoré prostredníctvom verejnej súťaže zabezpečí zavedenie peoplemetrov. Pre úplnú transparentnosť by TV JOJ iba prefinancovala rozbeh projektu, do ktorého by mohli kedykoľvek vstúpiť všetky televízie, vrátane Markízy a STV. Mediálne agentúry a zadávatelia pripomienkovali návrh TV JOJ a v súčasnosti navzájom rokujú o čo najefektívnejšom východisku z „bludného peoplemetrového kruhu“, v ktorom sa Slovensko motá už niekoľko rokov. V ideálnom prípade by mohol byť peoplemetrový tender vypísaný už v priebehu budúceho mesiaca.

Akútnu potrebu objektívneho a jednotného merania potvrdzujú aj škandalózne odlišné prieskumy STV A Visia ohľadne sledovanosti finálového zápasu majstrovstiev sveta v hokeji, kde sa ich údaje líšili až o 910 000 divákov, čo je viac ako pätina populácie 12+.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .