ČT odstoupila od dohody s TV3, a.s. o splátkovém kalendáři

radiotv221Česká televize se rozhodla k dnešnímu dni odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mezi ČT a společností TV3 a.s.. Důvodem odstoupení od smlouvy je neplnění dohody o splátkovém kalendáři uzavřené v roce 2002 ze strany společnosti TV3 a.s..

Česká televize, v souladu se zněním této dohody, požaduje po TV3 a.s. okamžité zaplacení celé dlužné částky vyplývající z této dohody. Současně ČT odstupuje i od smlouvy o pronájmu digitální kapacity, která byla se společností TV3 uzavřena v roce 2000.

David  J i r u š e k
pověřený vedoucí PR&Promotion
Česká televize

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .