CME se zbavila ČNTS, nyní ji vlastní PPF

radiotv222Šuškanda, která se v posledních dnech šířila v ekonomických a mediálních novinářských kruzích, se po včerejšku ukázala jako pravdivá. CME se rozhodla prodat Českou nezávislou televizní společnost (ČNTS) a nejméně na dva roky opustit Českou republiku.

Vše bylo oznámeno odpoledne, kdy do redakcí dorazila tisková zpráva, která oznámila, že společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) se dohodla s kyperskou společností PPF Ltd., součástí největší české finanční skupiny PPF, o prodeji své české dceřiné společnosti ČNTS za 53,2 mil. USD, což činí zhruba 1,5 mld. českých korun. Tím okamžikem ale oslabila česká měna vůči euru, neboť zaúřadovali spekulanti.

„Po dokončení transakce bude PPF vlastnit veškerá aktiva a pasiva ČNTS ve sporech s CET 21,“ sdělil Fred Klinkhammer, místopředseda představenstva a výkonný ředitel CME.

„Naše společnost získá dalších 53,2 milionů dolarů, což zvýší celkovou částku získanou od Vladimíra Železného nebo na jeho úkor, od České republiky a společnosti CET 21 a s ní souvisejících firem na 437,1 milionů dolarů. CME tak již nebude mít v České republice žádná aktiva a ani žádný zájem na výsledku neurovnaných sporů mezi CET 21 a ČNTS. Zavázali jsme se také, že nebudeme po dobu příštích dvou let PPF v České republice konkurovat. V případě možného budoucího prodeje obchodního podílu PPF v CET 21 a přidružených společnostech však naopak přijala společnost PPF závazek nabídnout CME příležitost k jednání o odkupu jako prvnímu zájemci,“ vysvětlil Klinkhammer stručně obsah dohody.

Z transakce by obě strany neměly platit ani korunu daně

Dohoda stanovila, že CME ještě včera měla obdržet nevratnou zálohu ve výši 7,5 milionů dolarů a dalších 7,5 milionů dolarů do 15 dnů včetně pro CME přijatelné záruky na splacení zbylých 38,2 milionů USD. Rozdíl úročený na úrovni průměrné tříměsíční sazby LIBOR bude uhrazen ve dvou splátkách.

První ve výši 20 milionů USD a příslušného kumulovaného úroku do nebo nejpozději 15. července 2004 a druhá splátka ve výši 18,2 milionů USD do nebo nejpozději 15. července 2005. Pokud CME druhou platbu ve výši 7,5 milionů USD nebo požadovanou záruku neobdrží do 15 dnů, propadne první zálohová splátka ve prospěch CME a dohoda mezi oběma stranami zcela pozbude platnosti. Dohoda obsahuje rovněž ujednání o snížení dohodnuté ceny o 2 miliony USD pro případ, že CME obdrží celou částku před 31. prosincem 2003. Obdrží-li CME celou částku do 15. července 2004, sníží se konečná částka o 1 milion dolarů. Podle informací, které má CME k dispozici, nepodléhá tato transakce zdanění ani v ČR ani v Nizozemí, protože jde o prodej vlastnického podílu.

Aktiva ČNTS tvoří budova v centru Prahy, exkluzivní servisní dohoda mezi ČNTS a CET 21, držitelem licence na vysílání TV Nova, a minoritní podíl ve společnosti CET 21. ČNTS se přitom pokoušela prosadit platnost a účinnost tzv. servisní smlouvy před českými soudy již od roku 1999. Součástí aktiv ČNTS jsou rovněž určité ochranné známky, nebo podíly na nich, včetně dalších práv k duševnímu vlastnictví. Další součást aktiv ČNTS tvoří pohledávky ve výši 275 milionů USD za společností CET 21 a některými s ní souvisejícími právnickými osobami uplatňované před českými soudy a ve vídeňské arbitráži. CME je přesvědčena, že by si z přisouzené částky mohla ponechat 72 miliony USD.

PPF se koupí ČNTS zbavila dalšího soupeře

„Transakce se CME je součástí série kroků, které PPF zahájila hned po loňském nepřátelském převzetí skupiny společností kolem TV Nova s cílem její rychlé konsolidace,“ uvedl k dohodě se CME majoritní vlastník a předseda skupiny společností PPF Petr Kellner.

CME je televizní společnost, která vlastní přední televizní stanice ve čtyřech zemích s celkovým počtem přibližně 70 miliónů diváků. CME provozuje televizní stanice v Rumunsku (PRO TV, Acasa), Slovinsku (POP TV, Kanal A), Slovensku (Markíza TV) a na Ukrajině (Studio 1+1).

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .