CME jde znovu do boje, žaluje CET 21

radiotv222Američané ze CME mají rádi arbitráže. S jídlem roste chuť a tak po vyhrané stockholmské arbitráži zatoužili ulovit další trofej. Tentokrát žalují samotného držitele licence televize Nova, CET 21, kterou ovládají společnosti PPF a MEF Holding.

Pikantní na celém případu je výrok, který údajně byl pronesen z úst představitelů CME, jejímž hlavním akcionářem je Ronald Lauder, kteří slibují České republice částku 5,5 mld. Kč. Pokud totiž novou, tentokrát Vídenskou, arbitráž vyhrají, hodlají českému státu takto vysokou sumu z celkových 7,6 mld. korun vrátit. CET 21 tento slib považuje vzhledem k probíhajícím soudním sporům mezi CME a CET 21 za snahu o ovlivnění nezávislosti českých soudů.

CET 21 tvrdí, že firmě CME nic nedluží. Vedení televize vnímá arbitrážní žalobu CME o 275 milionů dolarů (7,6 miliardy korun) jako pokus nárokovat si bezpracně zisky soukromé firmy. Novinářům to minulý čtvrtek v reakci na oznámení CME z 6.8.2003 o žalobě na CET 21 k arbitrážnímu soudu ve Vídni sdělil mluvčí televize Petr Kostka. Podle oznámení CME se každým dnem částka navyšuje o dalších 5,2 milionu korun až do 30. ledna 2017, kdy Nově končí licence.

CME, která u českých soudů dodnes nadále usiluje o obnovení exkluzivních vztahů mezi CET 21 a CME (přerušeno v roce 1999, podrobnosti zde), nyní podle svých mediálních zástupců považuje za prioritu právě novou arbitráž s CET 21.

Vedení televize Nova je podle mluvčího Kostky přesvědčeno, že arbitrážní soud ve Vídni žalobu CME zamítne a de facto tak potvrdí stanovisko, že výsledek stockholmské arbitráže je napadnutelný. CET 21 se dále domnívá, že „nabídka (CME) je tedy ve skutečnosti pokusem o úplatek.“

Vliv v televizi Nova si loni v létě (podrobnosti zde) rozdělily skupiny PPF a MEF Holding. Jak minulý týden uvedla PPF, považuje podání žaloby společností CME za záměrný a účelový krok, který napadá její investici do televize Nova. Bez bližších podrobností Ivan Lackovič, ředitel marketingu a komunikace, dodal, že PPF podnikne veškeré právní kroky k tomu, aby její investice do Novy byla ochráněna.

CME a ČNTS požadují téměř osmimiliardovou částku za to, že CET 21 odstoupila od exkluzivní smlouvy s ČNTS a dále porušovala společenskou smlouvu ČNTS. V souladu s arbitrážní doložkou již CME a ČNTS jmenovaly jednoho ze tří arbitrů. Bude jím John Tackaberry Q.C. Společnost CET 21 má nyní třicet dnů na to, aby jmenovala druhého arbitra. Ti se následně mají shodnout na předsedovi arbitrážního tribunálu.

Podle mediálního zástupce CME Michala Donatha v arbitrážním řízení CME proti ČR arbitři dospěli k závěru, že celková výše škody, kterou mohla CET 21 bez součinnosti státu svým jednáním způsobit společnosti CME, činí 72 milionů dolarů. Právě tuto částku si proto chce CME ponechat.

CET 21 s arbitráží nesouhlasí; přesto jmenuje arbitra

Celá arbitráž je nesmysl a nestojí na reálných základech, řekl na pátečním zasedání s novináři Petr Dvořák, generální ředitel majitele vysílací licence televize Nova, společnosti CET 21, o novém sporu kolem televize Nova. Přesto ale CET 21 nyní bude postupovat podle pravidel a do třiceti dnů od oznámení arbitráže jmenuje arbitra. Poté se ale bude snažit zpochybnit arbitráž jako takovou, dodal.

Mediální zástupce CME Michal Donath je přesvědčen, že CME si dokáže částku u soudu uhájit a odmítl o reálném základu soudu i částky spekulovat s odkazem na budoucí rozhodnutí arbitrů. CME se v rámci iniciace arbitráže odvolává na arbitrážní doložku společenské smlouvy mezi CET 21 a ČNTS. Ani společenská smlouva však podle Jiřího Šmejce, jednatele CET 21 a zástupce spolumajitele Novy MEF Holdingu, arbitráž zcela jednoznačně neopodstatňuje. Podle Šmejce ze smlouvy není jasné, zda hovoří o smírčím nebo dozorčím řízení. Jasným bodem je podle něj místo řešení sporu, a to je Vídeň. I v této věci Donath odkázal na právníky.

Zástupci CET 21 uvedli, že iniciaci vídeňské arbitráže ze strany CME a ČNTS považují za snahu ovlivnit nezávislost českých soudů. CME totiž ve svém předchozím prohlášení sdělilo, že státu vrátí z vysouzené částky 203 milionů amerických dolarů (přes 5,5 miliardy korun). Představitelé CET 21 naznačili, že se tak CME snaží „motivovat“ soudy, aby rozhodly v její prospěch, což by pak ve stejném smyslu zřejmě ovlivnilo i vídeňskou arbitráž. Donath tuto interpretaci odmítl. Uvedl, že ochota vrátit částku vyplývá z toho, že CME si nenárokuje tytéž peníze dvakrát. Arbitrážní soud, v rámci kterého ČR o desetimiliardovou částku přišla, totiž podle Donatha vyčíslil výši „hodnoty faktoru Železný“, tedy škodu vzniklou CME z kroků šéfa CET 21 bez součinnosti státu, na 72 milionů dolarů. Tu tehdy arbitrážní soud odečetl ze CME požadované částky, protože spor se týkal pouze toho, že ČR porušila mezinárodní smlouvu o ochraně investic, uvedl Donath. Dvořák je ale přesvědčen, že pokud se arbitráž ve Vídni přece jen nakonec uskuteční, nemůže ji CME vyhrát. V souladu s tím zpochybnil výsledek prohrané arbitráže.

Za nejmarkantnější považuje Šmejc rozpor mezi výsledky arbitráže definitivně prohrané ve Stockholmu a obdobné londýnské arbitráže mezi českým státem a zakladatelem CME Ronaldem Lauderem. V září 2001 český stát totiž v tomto sporu zvítězil. S tím Donath opět nesouhlasí. Upozornil, že obě arbitráže konstatovaly, že český stát porušil smlouvu o ochraně investic, pouze v první z nich Lauderovi nebyla přiznána náhrada škody. Situace je podle něj v případě arbitráže ve Vídni odlišná, bude se týkat sporu dvou obchodních subjektů.

CME je ve velikém zisku, chystá akvizice

Americká mediální společnost Central European Media Enterprises (CME) měla ve druhém čtvrtletí čistý zisk 330,8 milionu dolarů, zatímco ve stejném období loni hospodařila se ztrátou 12,3 milionu. O výsledek se zasloužila vyhraná arbitráž, v níž firma vysoudila na České republice částku 358,6 milionu dolarů za zmařenou investici do TV Nova.

Čisté konsolidované tržby ale ve druhém čtvrtletí vzrostly o 18 procent na 31,9 milionu dolarů, za první pololetí představuje růst tržeb 26 procent na 55,4 milionu USD. „Ve druhém čtvrtletí 2003 jsme obdrželi 358,6 milionu dolarů od České republiky,“ sdělil ČTK místopředseda a výkonný ředitel CME Fred Klinkhammer. Díky vyhrané arbitráži bude CME schopna 15. srpna umořit své staré dluhopisy a zbavit se tak nutnosti platit úroky.

Společnost má v úmyslu zvýšit přítomnost na trzích střední a východní Evropy a zaměří se na akvizice. CME už působí v Rumunsku, Slovinsku, na Slovensku a na Ukrajině. Akcie CME se obchodují na americkém trhu Nasdaq, kde se nyní prodávají v kurzu asi 22 dolarů. Zisk na akcii, který společnost ve druhém čtvrtletí díky vyhrané arbitráži s Českou republikou vytvořila, dosáhl 22,12 USD. Zisk na akcii za prvních šest měsíců roku ale činí jen 21,37 USD. ČTK se odvolává na tiskovou zprávu, kterou CME vydala prostřednictvím agentury PRNewswire.

Arbitrážní poplatky stály Česko už 642 milionů českých korun

Mezinárodní arbitrážní spory, které svádí Česká republika, už stály státní pokladnu stovky milionů korun. Náklady na vedení pěti sporů, ve kterých stát zastupuje Ministerstvo financí ČR, se do k 5. srpnu 2003 vyšplhaly na 642 milionů korun. Jen během sedmi měsíců letošního roku přitom ministerstvo utratilo takřka 100 mil. korun.

Největší finanční náklady na vedení arbitráží spolknou služby drahých advokátních kanceláří a procesní náležitosti.

Nejdražší byla arbitráž s bývalým investorem v televizi Nova, společností CME. Náklady na právní zastoupení, obstarávání důkazů a další procesní náležitosti totiž dosud vyšly státní pokladnu na 381 milionů.

Kvůli sporu o televizi Nova Česká republika utratila také 71 milionů za vedení arbitráže s majitelem CME Ronaldem Lauderem.

Další mezinárodní spor, v nichž Českou republiku žaluje bývalý investor v televizi TV3, společnost EMC, se zatím dostal do fáze hledání smírčího řešení. Vlastní arbitráž začne, jen pokud se strany sporu nedohodnou.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .