Během ZOH v Salt Lake City dominoval teletext Expres ČT2

radiotv221Rekordních hodnot dosáhla sledovanost teletextu Expres na ČT2. Zejména v druhém olympijském týdnu dominoval teletext Expres ve všech údajích o sledovanosti teletextů v České republice.

Počet přístupů (tj. sepnutí na dálkovém ovládači do režimu teletext) dosáhl v druhém olympijském týdnu (18.2. do 24.2.) neuvěřitelných hodnot – více než 7 miliónů 700 tisíc přístupů !!! Pro srovnání u teletextu ČT1 jsme zaregistrovali přes 5 miliónů přístupů, u teletextu TV Nova cca 3,5 miliónů a u teletextu TV Prima cca 1 milión přístupů. Přitom průměrný týdenní počet přístupů v roce 2001 činil u teletextu ČT2 necelých 2,9 miliónů. To znamená, že během konání OH došlo k nárůstu téměř o 5 miliónů přístupů.

Denní průměrná kumulovaná sledovanost (tzn. počet diváků, kteří v daném dnu alespoň jednou sepnuli do režimu teletext) činila v uvedeném týdnu u teletextu ČT2 více než 465 tisíc čtenářů, u ČT1 více jak 441 tisíc, u TV Nova přes 300 tisíc a TV Prima 90 tisíc.

V údajích o týdenní kumulované sledovanosti jsme zaznamenali u ČT2 dokonce přes 1 milión 250 tisíc čtenářů (průměr v roce 2001 činil necelých 550 tisíc). V týdenní sledovanosti si vysoké hodnoty zachoval i teletext na okruhu ČT1, a to přes 1,3 milióny čtenářů (cca o 100 tisíc více než byl průměr roku 2001).

Teletext ČT2 rovněž dosáhl nejvyššího podílu na trhu, přestože při výpočtu tohoto údaje se započítává nejen počet čtenářů, ale i doba strávená listováním v teletextu. Podíl ČT2 ve zmíněném týdnu činil 38 % (průměr roku 2001 byl 19 %), u ČT1 34 % (průměr 2001 – 42 %), u TV Nova 23 % (průměr 2001 – 31 %) a u TV Prima 5 % (průměr 2001 – 8 %). Tetelext České televize tak opětovně potvrdil svoji absolutní dominanci v servisu poskytování informací a aktualit uživatelům televizních přijímačů.

Kompletní údaje o sledovanosti teletextů v průběhu obou OH týdnů najdete v příloze této zprávy. Veškeré údaje pochází z elektronického měření sledovanosti, tzv. peoplemetrů. Výpočet je prováděn podle metodiky schválené společností Taylor Nelson Sofres – Asociací televizních organizací. Podíl na trhu se vypočítává na základě počtu diváků starších 4 let a času, který čtením teletextu strávili. Týdenní kumulovaná sledovanost je údaj o počtu diváků starších 4 let, kteří v uvedeném týdnu alespoň jedenkrát sledovali daný teletext. Počet přístupů je údaj o počtu přepnutí na dálkovém ovladači do režimu teletext.

Aktuální výsledky sledovanosti teletextů najdete každý týden na Teletextu ČT1 na stránce 342.

David Jirušek
pověřený vedoucí PR&Promotion ČT

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .