ČTÚ zatím neschválila TPP

Rada Českého telekomunikačního úřadu se seznámila s připomínkami, stanovisky a návrhy z veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/15/XX.2006-Y, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, a vyhodnotila poznatky získané v průběhu workshopu, který se uskutečnil dne 24. srpna 2006.

V zájmu odpovědného a komplexního posouzení zásadních, často velmi rozporných a protikladných připomínek účastníků veřejné konzultace se Rada ČTÚ rozhodla pokračovat v dopracování návrhu Technického plánu přechodu podle původního harmonogramu nejpozději do 31. prosince 2006 v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 14. září 2005 č. 1189.


Rada ČTÚ uložila dopracovat Technický plán přechodu tak, aby zajistil zejména:


– garance pokrytí obyvatel digitálním signálem ve stejném rozsahu, jako u současného 
  analogového vysílání,


– dřívější zahájení vysílání v digitální síti určené pro šíření multiplexu veřejné služby,


– novým držitelům programových licencí možnost zahájit vysílání v současných digitálních
  sítích s následným kontinuálním přechodem jejich vysílání do nových sítí,


– provozovatelům regionálního a místního vysílání možnost přechodu na digitální vysílání
  bez přerušení vysílání.


Dopracovaný návrh Technického plánu přechodu bude předložen k opakované veřejné konzultaci. Tento postup neznamená zpochybnění základního časového rámce přechodu na digitální vysílání.


PhDr. Pavel Dvořák, CSc. v. r. 
předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .