Jan Březina: Na veřejnoprávní televizi je zřejmý politický vliv

Evropský parlament začal s ještě větší intenzitou hovořit o digitalizaci v souvislosti s blížící se ženevskou konferencí, na které se budou rozdělovat kmitočty. Zopakoval, že některé státy brzdí proces digitalizace, hovořil o nutnosti zavést národní pravidla, která by eliminovala možné sociální napětí. Europoslanec Jan Březina vidí hlavní problém v ekonomické a politické sféře.

Proces digitalizace se snaží Evropská komise (EK) uspíšit. Co je tím hlavním problémem, který digitalizaci v Evropě brzdí?  
Jako příklad uvedu Českou republiku, kde velmi efektivně fungují různé ekonomické a zájmové skupiny, kterým analogové vysílání bezesporu vyhovuje, a zkrátka nemají zájem na tříštění reklamního koláče a zmenšení jejich podílu na reklamě. Tato situace je podobná i v ostatních zemích. Tuto překážku vidím jako jeden z nejzásadnějších problémů, který brzdí snahy EK při přechodu z analogového na digitální vysílání.


Česká republika se řadí k těm pomalejším zemím. Jak je hodnoceno její dosavadní úsilí?
Ano, též se domnívám, ze Česká republika patří spíše k pomalejším zemím. Považuji  za ostudné, když se nesmyslně prodlužují kroky vedoucí k přechodu na digitální vysílaní například výběrem provozovatelů budoucího digitálního vysílání. Hrozí pak, že pod reálnou hrozbou řízeni před Evropskou komisi nestihne včas plně přejit na digitální vysíláni. V jiných oblastech, jako je například mobilní televize, mohu snahy různých subjektů v České republice pochválit. Podle posledních informaci, by se ČR mohla stát třetí evropskou zemi, která projekt mobilní televize spustí.


Které země byste pochválil v přístupu k digitalizaci?  
Osobně bych pochválil skandinávské země a Velkou Britanii, které se dle mého názoru tohoto nelehkého úkolu zhostili na jedničku.


Jsou na obzoru nějaké změny v legislativě EP?  
Pokud bych měl mluvit za Evropsky parlament, tak již v minulosti zde byly snahy uspíšit přechod na digitální vysíláni. Ke konci roku vydal Evropsky parlament rezoluci na uspíšení přechodu z analogového na digitální vysílání. Zároveň vyzval Komisi, aby zvážila vytvořeni tzv. Evropské digitální pracovní skupiny, která by tyto aktivity monitorovala a pomáhala členským zemím při přechodu na digitální vysílání. Předpokládám, že budeme s kolegy v tomto trendu pokračovat a budeme tlačit nejen na Evropskou komisi, ale zároveň na vlády členských zemích k uspíšení celého procesu.


Hovoří se i o budoucím fungování veřejnoprávní televize? Existuje nějaký funkční model?  
Pokud bych měl hledat funkční model, který může sloužit jako vzor pro českou veřejnoprávní televizi, tak bych pravděpodobně sáhnul do Velké Britanie a vybral britskou veřejnoprávní televizi BBC. Je třeba říci, že televize BBC prodělala v poslední době rozsáhlé změny, zmínil bych zejména přechod na digitální vysílání a rozšíření programové nabídky, ale dnes po funkční, programové i právní strance může tato televize, dle mého názoru, představovat nejkvalitnější modelový příklad, kterým se mohou inspirovat mnohé evropské země.


Plní tuto úlohu Česká televize dostatečně?  
Myslím si, že stávajícím problémem české veřejnoprávní televize je naprosto zřejmý polticky vliv na vedení televize a její fungovaní nebo programovou skladbu. Tradičně jsem nespokojen s kvalitou zpravodajství. Za přetrvávající problém českých médii například považuji nedostatečné rozlišování zprávy od komentáře. V ostatních aspektech bych s odvoláním na předchozí odpověď hledal inspiraci v britské veřejnoprávní televizi BBC.


Měla by být podle vašeho názoru Rada pro rozhlasové a televizní vysílání apolitická či nikoli?  
V ideálním případě by měla být rada zcela apolitická, složena z odborníků na danou problematiku, kteří však nebudou mít úzké vazby na obchodní kruhy v mediálním průmyslu. V poměrech České republiky však takovéto přání připomíná spíše science-fiction, a nepředpokládám, že by se tak v dohledné době stalo.


Objevují se i takové názory, že digitální televize může být prostředkem k uskutečnění funkční přímé demokracie. Jaký je váš názor?  
Ano, jsou takové názory, nicméně bych rad vyjádřil svou podporu zastupitelské demokracii, kterou povazuji v dnešních podmínkách za jediné řešení, samozřejmě doplněnou o prvky přímé demokracie v odůvodněných případech. Voleni zástupci se však bezesporu budou moci diky digitálnímu vysílání více přiblížit občanům. Roli digitální televize spatřuji spíše v možné názorové pluralitě a pestřejší nabídce, kterou technicky může nabídnout.


A na závěr. Co vám ve vysílání současné domácí televize chybí?
Jedním slovem – BBC.


 

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .