Otevřený dopis Českému rozhlasu

Vážení rozhlasáci,
používám toto oslovení, protože předpokládám, že tyto řádky bude číst více lidí a všichni budou ti, pro které je rozhlas a hlavně ten Český rozhlas nejen nějakým „neurčitým“ rádiem.

Již před časem jsem se zamýšlel nad problémem šíření programů Českého rozhlasu, zejména zpravodajské stanice Radio Česko, kterou pokládám za jakousi analogii televizního programu ČT 24. Šíření Radia Česko se nelíbí Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, protože Český rozhlas využil toho, že česká redakce BBC před časem ukončila vysílání a BBC se dohodlo s ČRo, že právě program Radia Česko bude šířit na své síti VKV, která, bohužel, není tak dokonalá, že by pokryla celé území České republiky. Radio Česko je stanice určená pro digitální vysílání, to ale v současné době mohou zachytit jen „vyvolení“ posluchači v Praze, Ostravě a Brně. Vedle Radia Česko vysílá Český rozhlas další zpravodajský program Radiožurnál, který šíří na nejdokonalejší síti VKV a tentýž program také na dlouhé vlně a další publicisticko – zpravodajskou stanici ČRo 6, kterou vysílá od 1. února 2004 společně s programem ČRo 2 od 18 do 24 hodin na jediné středovlnné síti, kterou má Český rozhlas k dispozici. Posluchači ČRo 2, jehož signál na VKV – díky diletantskému rozhodnutí našich zákonodárců – je velmi špatně dosažitelný, si právem stěžují, že nemají možnost slyšet svůj program v pásmu SV v době od 18 do 24 hodin, kdy na této síti vysílá ČRo 6, přitom na dlouhé vlně šíří Český rozhlas program ČRo 1 stejně jako na nejdokonalejší síti VKV, kterou má Český rozhlas též k dispozici. Z vyjádření techniků ČRo jsem zaznamenal, že provoz vysílače DV je velmi nákladný, proto nechápu, proč se na něm šíří duplicitně program ČRo 1, který je pokryt signálem VKV. Přitom zde existuje problém s šířením Radia Česko, které se sice vysílá na frekvencích BBC (ne s dosahem na celém území Česka), ale dá se předpokládat, že díky nepochopení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o potřebě existence ryze zpravodajského rádia, bude nucen Český rozhlas tyto kmitočty BBC dříve nebo později vyklidit. Jak jsem již dříve uvedl, tato síť beztak nepokrývá celé území České republiky. Je tu i problém sdílení středovlnné sítě dvěma naprosto odlišnými programy CRo 2 (rodinný program) a ČRo 6 (publicistický program) a nedostatečné pokrytí signálem VKV programu ČRo 2. Navíc Českému rozhlasu chybí program nikoli zpravodajský, ale „odlehčující“ typu BR 3, nebo Ö3 z Bavorska, či Rakouska. Zkrátka nějaká „výplň“ mezi ČRo 4 a dechovkou (nic proti těmto programům). Tuto mezeru si pak v pohodě „rozdají“ privátní rádia a Český rozhlas tak přichází o mnoho posluchačů.

Navrhuji proto následující řešení: Program ČRo 1 s pokrytím vysílači VKV zachovat jako hlavní program Českého rozhlasu s tím, že zde zůstanou pořady typu Motožurnál, Sportžurnál, rubriky jako Vaše téma, Zdraví, Pod kůži, Otázka dne, pořady dnes vysílané ve 12:30  po poledních Ozvěnách dne, Máte na to, Zajímavosti ze světa, Trendy, Seriál, Zápisníky, sportovní přenosy a dále všechny večerní pořady. Současně se posílí hudební stránka programu. V současné době jsou písničky nesmyslně kráceny, zmizely některé hudební pořady, nebo byly značně „osekány“. Měla by být zachována krátká zpravodajská relace v každou hodinu a samozřejmě – díky dokonalé síti VKV – i Zelená vlna. Všechny diskuzní pořady by se přesunuly na Radio Česko, které by společně s dnešním programem ČRo 6 mělo obsadit dlouhou vlnu. Zde by se v denní době vysílal zpravodajský proud bez hudby, která dnes na Radiožurnálu zpravodajství spíš ruší, nebo je nesmyslně krácena, takže posluchač nemá nic z jednoho ani z druhého, zatímco Radio Česko v mnohém připomíná zaniklou českou redakci BBC, což je dobře. Zároveň by se sem přesunuly delší diskuzní pořady jako je například Radiofórum. Ve večerních hodinách by se na dlouhé vlně, patrně s drobnými úpravami, vysílaly pořady dnešního programu ČRo 6 se zachováním desetiminutových zpráv tak, jak je vysílá ČRo 6, ale i přes den Radio Česko. Otázka je, co by bylo mezi půlnocí a pátou hodinou ranní, kdy je v současné době vysílač DV mimo provoz. Podle mého názoru by to tak mohlo zůstat, protože úlohu zpravodajského rádia by v tu dobu mohl převzít Radiožurnál v té podobě, jak ji už několik let dělá, tedy Noční Radiožurnál.

Nyní pár argumentů k mému návrhu: V současné době má Český rozhlas tři zpravodajské programy, (CRo 1, Radio Česko a ČRo 6), kde se opakují tytéž příspěvky. V digitálním multiplexu již dnes vysílá ČRo 1, Radio Česko a ČRo 6 společně, zatímco v terestrické síti to je, podle generálního ředitele Kasíka nemožné, protože se prý jedná o naprosto odlišné programy. Ptám se pak, co má společné ČRo 2 a ČRo 6, které jsou šířeny na jedné středovlnné síti? Pro šíření na dlouhé vlně stačí pro celé území Česka jeden vysílač. V posledních výzkumech poslechovosti je ČRo 1 odsouván na nižší místa. Domnívám se, že je to proto, že má příliš moc zpravodajství a méně „odlehčeného“ programu, kam patří i to nesmyslné krácení písniček a absence některých zaniklých „lehce publicistických“ a  hudebních formátů a některé by se daly i převzít z ČRo 2 (Rytmus, Mikrofórum, X uvádí Y, pořady Oscara Gottlieba, Mirka Černého, Jiřího Černého) – přeci jen tu je generace posluchačů, kteří už si nenaladí ČRo 4, ale ještě nebudou poslouchat dechovku na Praze. V úvodu jsem zmínil BR 3, nebo Ö3, takovým by mohl program ČRo 1 být, zatímco Radio Česko a ČRo 6 (jak by se ten program jmenoval – možná ČRo 6 – Radio Česko) by byl v digitálu a na dlouhé vlně a vysílalo by se tam pouze mluvené slovo – přes den zpravodajství (tak jak to dělá dnes Radio Česko) doplněné o Radiofórum, O kom se mluví apod. a ve večerních hodinách by se vysílaly pořady dnešní nabídky ČRo 6, samozřejmě s hlavní publicistickou relací Názory a argumenty, která je vynikající nástupkyní Událostí a názorů někdejší Svobodné Evropy. Společné by pro obě stanice byly Ozvěny dne, které by se vysílaly ve stejných časech, jako dnes na ČRo 1. Radio Česko by mělo být takovou obdobou ČT 24, zdá se mi, že, díky svázanosti s vysílacím schématem v rámci programu BBC (tedy možnost mimořádných vstupů a vysílání) zatím tuto úlohu plnit nemůže. Pro posluchače   ČRo 2 by se tak vrátila středovlnná síť a oni by mohli svůj program poslouchat bez zbytečného přelaďování v 18 hodin, jak se to děje dnes a oni na to právem nadávají. Ještě jeden argument pro Radio Česko na DV. Často posluchači v zahraničí píší, že chtějí být informováni, co se doma děje. Šíření zpravodajského programu právě na dlouhé vlně, která má dosah ve většině evropských zemí, je tím pravým, co může tyto posluchače uspokojit.

Vážení přátelé, závěrem mi dovolte vyslovit přesvědčení, že se odpovědní lidé v Českém rozhlase budou mými návrhy zabývat. K tomuto obsáhlému dopisu mě vedly řádky posluchačky z Prahy, která mě podpořila v Týdeníku Rozhlas č. 33/2006, aby se střední vlna vrátila v plném rozsahu programu ČRo 2. Věřím, že „konzervatizmus“ některých funkcionářů Českého rozhlasu vymizí a vedení rádia veřejné služby, rádia, které má mou plnou podporu v tom, co svým posluchačům – na rozdíl od jeho televizní „sestry“ – nabízí, tak tito lidé posoudí zde uvedené návrhy a pokusí se je v brzké době realizovat. Pomůže to Českému rozhlasu a jeho posluchačům. Těším se na Vaše názory na můj dopis a návrhy v něm obsažené. Budu rád, když se kolem tohoto tématu spustí racionální diskuze a jsem připraven se do ní zapojit se svými dalšími postřehy a argumenty.

S pozdravem

Marek Šváb

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .