Odbavovací systémy v rádiích III. – 8BC

radiotv22Třetí sada odpovědí k nám dorazila opět ze Zlína. Jde o společnost 8BC, která se na trh odbavovacích systému prosadila programem CartMaster. Ten používají rádia sítě Kiss a zvolila si jej i ambiciózní Mafra pro svůj projekt Radia iDnes. Za 8BC odpovídal její ředitel Martin Blažek.

Můžete stručně představit vaši firmu?

Zlínská společnost 8BC s.r.o. byla založena v roce 1998 Janem Kučerou a Martinem Blažkem. Od prvopočátku se svými produkty plně zaměřuje na klientelu rozhlasových stanic. Jako první u nás jsme přišli s koncepcí odbavovacího systému postaveném na bázi čistě softwarového zpracování digitálního audia. Díky námi nabízené paletě produktů a služeb a jejich vysoké úrovni se americká společnost RCS Inc. rozhodla uzavřít smlouvu s 8BC s.r.o. o exkluzivním zastoupení na českém a slovenském trhu. RCS Inc. je největším světovým poskytovatelem softwaru pro rozhlasové stanice. Jejich hlavní produkt, RCS Selector, je v současnosti využíván 90% rozhlasových stanic po celém světě ke komplexnímu plánování vysílání.

Představte nám váš odbavovací systém. Jaké jsou jeho hlavní přednosti a kolik stojí?

Systém 8BC CartMaster je na trhu odbavovacích pracovišť již 4. rokem. Jedná se o systém nové generace, který nevyžaduje ke své činnosti žádné speciální hardwarové zařízení, což jej činí velmi flexibilním a cenově dostupným. V současnosti je CartMaster nejrozšířenějším domácím odbavovacím systémem.
Od počátku je naším krédem dodávat rozhlasovým stanicím systém, který ulehčí a zpřehlední práci všem pracovníkům rádia: od ředitele až k moderátorům. Koncepcí našeho systému jsme se zaměřili na řešení každodenních strastí spojených s různými aspekty provozu rádia, a to nejen v on-air studiu.

Při koncipování odbavovacího systému jsme vycházeli z vlastní desetileté praxe v rozhlasových stanicích. Využili jsme zkušeností z pozic moderátorů, hudebních dramaturgů, programových šéfů, produkčních a techniků. Pro naši klientelu je rozhodujícím faktorem úroveň produktů, kvalita technické podpory, úroveň služeb a know-how, které jako celek vytváří ideální produkt pro uplatnění v profesionálních rozhlasových stanicích.
Odbavovací systém CartMaster je součástí komplexního balíku Master series. Produkt Master series spojuje všechna pracoviště (on-air studio, plánování hudby, plánování programu, plánování traffic a promotion, produkce apod.) a umožňuje jim vzájemnou komunikaci.

Systém CartMaster je dvoumonitorový. Velká pracovní plocha a vysoká názornost (velké tlačítka i zobrazení zvukové knihovny a playlistu) přispívají k přehlednosti systému a jednoduchému ovládání. Samozřejmostí jsou různé typy vysílacích režimů:

  • Automatický režim (systém plně odbavuje kompletně připravené vysílání; písně, jingly, reklamy, proma, vstupy apod.). Precizní přípravou vysílání lze dosáhnout „živého vysílání bez lidí“, např. v nočním provozu.
  • Asistenční režim (režim, který odvede za moderátora maximum práce; speaker může kdykoliv vstupovat do vysílání).
  • Satelitní režim (tento režim slouží k odbavení tzv. oken (regionálních odpojováků), odpojování lze samozřejmě používat i v automatickém režimu). 8BC vyvinula ojedinělý systém nové generace odpojování umožňující promíchané (crossfadované) odpojováky včetně time-stretchingu.
  • Manuální režim (CartMaster podporuje i odbavování ve striktně manuálním režimu, který je atraktivní pro některé typy rozhlasových stanic. Vysoký komfort umožňuje moderátorovi odbavit prakticky cokoliv velmi rychle).

Systém interně disponuje 4+1 stereo výstupy. Uživatelsky lze nastavit, zdali se jedná o nezávislé kanály nebo o jeden smíchaný výstup. Propracované monitorovací funkce „One Touch Monitoring“ umožňuje moderátorovi stiskem jednoho tlačítka kdykoliv odposlechnout jakýkoliv element (i ten právě on-air) bez nutnosti cokoliv přepínat na mixpultu. Systém je úzce napojen na profesionální plánovací systémy jako např. RCS Selector/Linker a MusicMaster. Díky filozofii velmi flexibilního playlistu a knihovny zvukových elementů systému CartMaster není nutné vytvářet žádné „skelety“ vysílacího schématu jako u jiných systémů – změna playlistu v plánovacím software se okamžitě promítá do on-air studia.

CartMaster je „bezpapírový“ systém. Moderátoři ve studiu již nepotřebují při vysílání žádné „papírové podklady“; všechny informace lze získat přímo v on-air studiu. Pomocí funkce 8BC Messenger se moderátor dozví všechny požadované informace o písničkách, soutěžích, promoakcích apod. – vždy ve správný okamžik. Informace již zavedené do plánovacího software lze také jednoduše předávat přímo do vysílání. Také moderátoři mohou snadno a rychle předávat zprávy svým kolegům.

Programový a hudební šéf vytvářejí knihovnu a playlisty (typicky v programech Selector a Linker) na svých pracovištích, pomocí těchto nástrojů mají okamžitý přístup ke zvukové knihovně a playlistům. Celosvětově unikátní je možnost přímého odposlechu a editace zvukových elementů přímo z prostředí Selectoru (a případně Linkeru), což náramně usnadňuje a zpřehledňuje práci.

Často se stává, že v pátek je nutno zaplánovat elementy (reklamy, promo apod.), které pojedou v pondělí, ale ještě nejsou fyzicky k dispozici. Systém CartMaster toto řeší funkcí tzv. „neexistujícího audia“. Jakmile je prvek připraven, pošle se pouze do odbavovacího systému. Není třeba provádět nové přeplánování.

Systém využívá vlastního dekódovacího mechanismu, který umožňuje přehrávat zvukové elementy MP3, MP2 a WAV na libovolné frekvenci s libovolném bitrate.

Na jaké platformě funguje, potřebuje k činnosti nějaký speciální hardware?

Před příchodem Microsoft Windows 2000 byl systém provozován na Windows NT. V současnosti odbavovací pracoviště všech naších klientů běží na Windows 2000. Jak již bylo uvedeno, systém ke svému provozu nepotřebuje žádný speciální hardware. Může běžet na běžném PC s jakoukoliv zvukovou kartou. Díky naším zkušenostem a v zájmu vysoké stability však klientům doporučujeme dlouhodobě ověřené konfigurace a profesionální zvukové karty světových výrobců.

Jaké další produkty standardně rádiím nabízíte?

Mezi naše další produkty patří tyto: Sada nástrojů MasterTools

BaseTool (pro sdílení plánovací databáze s on-air studiem)
PlayTool (možnost odposlechu předchystaného vysílání přímo z plánovacího software)

AutoTool (možnost editace (střih, míchací body, intra, refrény…) kteréhokoliv prvku ve vysílání přímo z plánovacího software)

LogTool (pro přenášení playlistu z plánovacího software)

RadioWEB / RadioRDS (nástroje pro logování na Internet a RDS)

RecordTool (software určený pro rozhlasové stanice k povinné archivaci svého vysílání metodou záznamu zvuku na pevný disk počítače. Takto pořízený záznam je možné kdykoliv zkontrolovat a dle potřeb uložit např. na CDR nosič a zaslat Úřadu RRTV). Uživatelům produktu Master series je jedna licence programu RecordTool poskytována zdarma.

Díky exkluzivnímu zastoupení společnosti RCS Inc. dále nabízíme a provádíme plnou technickou podporu na produkty společnosti RCS:

  • RCS Selector (nejrozšířenější plánovací systém hudebních formátů na světě – 5.000 instalací, 40 v ČR)
  • RCS Linker (vynikající rozšíření Selectoru umožňující kompletní plánování celé stanice)
  • RCS SongTrack (systém globálně využívaný na provádění hudebního průzkumu (music research)
  • RCS MusicBase (databázový software obsahující kompletní informace o 30.000 v rádiích nejčastěji hraných písniček, plně napojen na Selector)
  • RCS Airwaves / RCS Pro-Rate (traffic software pro obchodní oddělení, v kombinaci s Pro-Rate umožňuje provádět komplexní obchodní analýzy)
  • Selector Enterprise („MegaSelector“, propojuje databáze více rádií v jedné síti a umožňuje programovému šéfovi skupiny přímou kontrolu nad všemi stanicemi).

V rámci našich služeb nabízíme možnost kompletní konverze plánovací databáze MusicMaster na platformu RCS Selector. Dále svým klientům poskytujeme externí zpracování databází a následný import do Selectoru/Linkeru vč. historie.
Naše společnost též nabízí školení pro rozhlasové stanice na všechny výše uvedené produkty.

Které produkty byste ve své nabídce vyzdvihli? V čem jste podle vašeho názoru před konkurencí?

Rádi bychom vyzdvihli naše dlouholeté zkušenosti v problematice rozhlasového průmyslu a médií, které využíváme při vývoji našich systémů. Díky široké paletě námi nabízených produktů a služeb je naše společnost 8BC s.r.o. schopna dodat kompletní technologii pro provoz rozhlasové stanice.

Vzhledem k tomu, že všechny námi nabízené produkty jsou nabízeny formou pronájmu jsme schopni stanici zaručit krok s dobou, updaty i upgrady na nové verze všech programů zdarma a nonstop technickou podporu na všechny produkty. Klient má takto k dispozici vždy nejčerstvější verzi daného produktu, takže v konečném důsledku zaplatí méně. Jediný program, který vám nikdy nezestárne je ten, který si nekoupíte.

Dokážete sebekriticky přiznat, v čem proti konkurenci zaostáváte?

Zatím jsme nebyli schopni poskytnout dokumentaci na produkty RCS Selector a Linker v českém jazyce.
Naše cenová nabídka může též diskvalifikovat některá malá internetová rádia.

Kolik rádií vaše produkty využívá?

Odbavovací systém Master series v současnosti používá 15 stanic v ČR.
Mezi naše klienty patří rádia sítě Kiss (Proton, Publikum, Hády, Morava, Jižní Čechy, 98fm), internetové rádio iDNES společnosti MAFRA a.s., Rádio Vysočina, Rádio Crystal, Rádio Hity, Rádio Vox, Rádio Prácheň a rádia kabelové sítě Milénium. Dále poskytujeme technickou podporu a školení na produkty společnosti RCS Inc. všem rádiím v ČR a SR.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .