Martin Blažek: Internet má daleko větší potenciál než digitální vysílání

Za posledních několik let se situace v oblasti plánovacích a odbavovacích softwarů na českém trhu ustálila. Zatímco Selector plánuje vysílání většině stanic, odbavovacích systémů se používá hned několik: Audiovault, Enco, Dalet, RadioSpirit či CartMaster zlínské firmy 8BC. A právě s ředitelem této společnosti Martinem Blažkem jsme vedli následující rozhovor.

Jaká je situace v penetraci CartMasteru v českých rádiích?
Jsme rádi, že CartMaster je poměrně populární – u nás je to nejpoužívanější odbavovací systém. Snažíme se naslouchat potřebám našich klientů a implementovat funkce, po kterých je hlad.  Snad i díky tomu jsme na trhu téměř deset let. Je nicméně pravdou, že našim kolegům v RCS můžeme jen závidět; o 90% pokrytí světového trhu programem Selector si zatím můžeme jen nechat zdát.

Máte ještě nějakou možnost, jak zvýšit tržní podíl na českém trhu?
Okamžikem, kdy jsme „vytlačili poslední cédéčko“ z vysílacích studií domácích rádií nasazením CartMasteru na Rádiu Classic, došlo k nasycení trhu. Což v praxi samozřejmě znamená, že dnes jediný prostor pro růst v oblasti odbavovacích systémů je nabízet CartMaster těm, kteří nejsou zcela spokojeni se stávajícím řešením, nebo jim chybí konkrétní funkcionalita. Možnosti dalšího růstu u nás jsou pak u nově vznikajících internetových stanic (Dance Radio, Fun1), internetových kanálů (které před nedávnem spustila Frekvence 1 a Evropa 2), případně digitálních stanic (ačkoliv jejich praktická realizace je spíše v nedohlednu).  O kvalitách a možnostech CartMasteru jsme upřímně přesvědčeni a víme, že by si mohl najít cestu do vysílacích studií zahraničních FM či webových stanic.

Jak to vidíte v zahraničí?  Jste schopni své produkty dodávat na další trhy?
Zahraniční trhy mají bez diskuze velký potenciál, který nás dlouhodobě zajímá a láká.  Momentálně sondujeme možnosti expanze na vybrané trhy zemí EU.  Základním předpokladem takového kroku je samozřejmě schopnost poskytnout anglickou technickou podporu a komplexní anglickou dokumentaci.  Toto jsou témata, kterým se aktuálně věnujeme, a při jejichž řešení čerpáme ze znalostí a zkušeností našeho partnera RCS Inc.  Pro úplnost: RCS je tvůrcem průmyslového standardu na hudební plánování, Selectoru.  Zastupujeme je na českém trhu několik let a na řadě témat spolupracujeme.

Jak to tedy vidíte do budoucna?
Dnes, myslím, máme v rukou opravdu robustní, prověřený i poměrně populární odbavovací systém.  Téměř deset let vývoje je na něm vidět, vždy je však co zlepšovat.  Před nedávnem jsme též uvedli slibnou novinku na hudební plánování, RCS GSelector.  Více o něm píšeme na www.rcscz.com. GSelector je mnohými považován za revoluci v hudebním plánování (ne náhodou má slogan „Music scheduling reinvented“) a obrací klasické plánování vzhůru nohama.  Stejný tým vedený Andrew Economosem, který vytvořil původní Selector, se podíval na potřeby hudebních a programových šéfů v novém tisíciletí.  Výsledkem třicetileté zkušenosti a vývoje kolegů z RCS se stal GSelector.  Klasický Selector byl primárně orientovaný na plánování jedné stanice jedním člověkem.  GSelector má obrovský potenciál, zvláště když na řadu přijde potřeba plánovat více stanic/kanálů se stejným (nebo menším) personálem, který navíc může být kdekoliv na světě.
GSelector obsahuje patentem chráněné plánovací jádro s určitou formou umělé inteligence, která, zjednodušeně řečeno, šetří uživateli čas tím, že řadu kroků při plánování dělá za něj.  Uživatel se může více soustředit na to, co a jak hraje než na to, jak toho dosáhnout. Díky tomu je teoreticky schopen tvořit více než jeden playlist a může se více soustředit na obsah než na mechanismus systému. GSelector vyměnil klasická Pravidla za Cíle, v důsledku čehož neexistují nenaplánované pozice!

Kde vidíte další možnosti svého produktu?  Komu ho prodat?
Jak jsem již naťuknul dříve, kromě klasických FM stanic je to především pomalu vznikající trh internetových rádií, případně trh doplňkových kanálů FM stanic. Máme radost, že Frekvence 1 a Evropa 2 si zvolily k realizaci svých internetových streamů právě kombinaci GSelector/CartMaster Net.  Jaký je potenciál v digitálních stanicích, si v tuto chvíli netroufám hodnotit.  Osobně jsem skeptik, je-li řeč o digitálních rádiích; internet jako médium má daleko větší potenciál. Obrovské možnosti pak představují zahraniční trhy, o kterých jsem tady už hovořil.

Firma je zavedená, CartMaster tvoří vaši programátoři, lidi máte i na instalace v rádiích. Čemu se vlastně věnujete v práci?  Jste rentiéři?
Rentiérem je člověk teprve tehdy, kdy se může do smrti věnovat svým koníčkům.  Takže ano, jsme rentiéři, naše produkty nás totiž baví a dokud bude o ně a naše služby zájem, budeme v tom rádi pokračovat.. :)

Na závěr filosofická otázka do budoucnosti. Jak vidíte další budoucnost rozhlasového vysílání u nás v horizontu 5-15 let?
Moc dobrá otázka, přemýšlím, jak odpovědět.  Někdy je úsměvné vytáhnout ze skříně počítačový časopis z poloviny 80. let a přečíst si, jaké představy měli tehdejší novináři o tom, jak bude IT obor vypadat v roce 2000.  Proto si nechci hrát na příliš velkého vizionáře.  Vezmu-li v potaz současné tempo vývoje a trendy, domnívám se, že možnosti klasického FM vysílání je pomalu za zenitem.  FM stanice si mohou tady polepšit, tam pohoršit, ale v podstatě se přetahují o omezený okruh aktivních posluchačů na větším či menším území.  Myslím si, že digitalizace nikoho moc nezajímá. Naopak internet je médium, které den co den zažívá růst, a zájem o něj se bude dále rozšiřovat. A právě na internetu by stávající FM stanice mohly začít hledat svoji parketu a přemýšlet, zdali tam nejsou posluchači, které by mohly oslovit.  Domnívám se, že právě spuštění pár podpůrných internetových streamů je dobrý začátek, který může leccos naznačit.  Narozdíl od FM vln, kde je vysílací prostor omezený, internet nabízí možnost provozovat libovolný počet kanálů. Ti, kteří lapí u počítačů a sbírku svých MP3 mají oposlouchanou, jsou tak ideálními konzumenty webových stanic.
Dobrá zpráva je, že snad každá stanice má na „holdu“ – tedy v archivu nehrajících písní – obrovské množství písní, na které v dnešním éteru není prostor, ale které byly populární před deseti, patnácti a více lety. Přece je obrovská škoda je tam nechat ležet a nevyužít nových možností, jak je „pustit ven“! Každá stanice dnes může nabídnout pár podpůrných internetových kanálů (formátované například jako 90’s hity, Chart killers a třeba České fláky) a zviditelnit se i mimo FM vlny.  Troufám si tvrdit, že právě zde může pomoci balík GSelector/CartMaster Net jako ideální nástroj na tuto potřebu.  Lze v něm totiž opravdu snadno tvořit řekněme dva FM programy a dalších pět internetových kanálů, aniž by tvorba a správa programu zaměstnala spoustu lidí.

Rád bych na závěr tohoto rozhovoru pozdravil přátele v rádiích a popřál jim hodně nejen broadcasting úspěchů v letošním roce, byť je již začátek února.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .