Kateřina Fričová: Je to klasické ‚O nás bez nás‘

radiotv22Provozovatelé celoplošných rozhlasových stanic nesouhlasí s tvrzením Ministerstva informatiky, které ve své koncepci přechodu na digitální vysílání říká, že od provozovatelů vysílání není indikován výrazný zájem o zavádění zemského digitálního rozhlasového vysílání v systému T-DAB. V tomto duchu se vyjádřili generální ředitelé obou soukromých celoplošných rádií s tím, že nikoho z ministerstva jejich názor nezajímal.

„Jediné snad uklidňující na celé pracovní verzi koncepce přechodu na digitální vysílání v ČR je přídomek neoficiální,“ prohlásila generální ředitelka rádií Frekvence 1 a Evropa 2 Kateřina Fričová ještě před zveřejněním oficiální aktualizované verze koncepce, kterou Mlynářovo ministerstvo zveřejnilo k mezirezortnímu připomínkování.

Ani aktualizovaná koncepce ovšem nehovoří jinak, digitálnímu rozhlasu je v ní věnován pouze jediný odstavec.

1.3. Zemské digitální rozhlasové vysílání

V současné době není v ČR od provozovatelů vysílání ani od posluchačů indikován výrazný zájem o zavádění zemského digitálního rozhlasového vysílání v systému T-DAB. Proto se zatím neaktualizuje část 3 Koncepce. ČTÚ ve spolupráci s RRTV ale pokračuje v práci na uvolnění 12. televizního kanálu pro uvedený systém. Aktualizace Koncepce stejně jako Koncepce nadále předpokládá jako jednu z možností, šíření rozhlasových programů spolu s televizními programy v systému DVB-T. Systém DVB-T však není pro šíření rozhlasu prioritní a mohlo by dojít k rozporu s podmínkou šíření minimálně 4 televizních programů v kvalitě PAL. Řádné vysílání bude zahájeno poté, co provozovatelé rozhlasového vysílání projeví o tento způsob šíření rozhlasových programů vážný zájem. Další vývoj v této oblasti však může být ovlivněn i novým systémem DRM (Digital Radio Mondiale) pro zemské digitální rozhlasové vysílání v pásmech středních a krátkých vln.

Celoplošky mají zájem o digitální vysílání

„Mohu zodpovědně prohlásit, že nás se z ministerstva nikdy nikdo neptal. Takže klasické ‚o nás bez nás‘. My jsme naopak svůj zájem deklarovali, naposledy pak na pracovním setkání, které organizovala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. I když se schůzka primárně týkala DVB, diskuse se samozřejmě nevyhnula ani DAB,“ prohlašuje Fričová a generální ředitel Radia Impuls Jiří Hrabák přizvukuje: „Bohužel nikdo z úředníků (námi placených) se nás neobrátil s jakýmikoli informacemi či otázkami. A vzhledem k tomu, že technický pokrok nezastavíme, myslím, že nelze říci, ne to nás nezajímá. Stručně řečeno, zajímá nás to a zajímají nás podmínky apod.“

Všechny tři soukromé stanice jsou přitom po technické stránce na digitální vysílání připraveny. „Rádia Evropa 2, Frekvence 1 a Impuls již nyní mají signál distribuovaný digitálně v dostatečné kvalitě prostřednictvím optických linek a technologie Českých radiokomunikací. Projekt změny distribuce signálu byl prioritní pro rok 2003, službu poskytuje sesterská společnost EDCR i pro rádio Impuls,“ dodává Fričová.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: