Petr Král: Rádio Olympic je jen v rukou První rozhlasové

Exkluzivní rozhovor s Petrem Králem, ředitelem Rádia Olympic nejen o změně názvu rádia a jeho programovém formátu, ale také o těch, kteří chod stanice ovlivňují, ať už přímo, či nepřímo. Exkluzivní rozhovor s Petrem Králem, ředitelem Rádia Olympic nejen o změně názvu rádia a jeho programovém formátu, ale také o těch, kteří chod stanice ovlivňují, ať už přímo, či nepřímo.

Vaše jméno bylo dlouhou dobu jedním z klíčových jmen rádií City a Blaník. Váš přechod do Rádia Melody, tehdy ještě Olympic, byl překvapením, které jste komentoval tak, že potřebujete změnu. Co pro Vás tento přechod znamenal především? Byla to změna – v čem?

Po jedenácti letech práce v tzv. hitových rádiích jsem prostě cítil únavu a potřebu změny. Chtěl jsem dělat rádio, které by mi bylo pocitově a „věkově“ bližší. Je to asi normální pocit profesního a lidského zrání. Jsem soudný člověk a nechtěl jsem lámat nic přes koleno a dělat něco jen z materiálních důvodů. Proto jsem sám požádal o uvolnění z funkce výkonného ředitele radia City, které nutně potřebovalo injekci mladých a „neopotřebovaných“ lidí, kterým je toto rádio věkově a stylově blízké. To už prostě nebyl můj případ.

Změna to byla samozřejmě veliká, pro mě velmi příjemná. Radio OLYMPIC je mi vším mnohem bližší, jak svým formátem, tak samozřejmě i cílovou skupinou.

Rádio Melody se přejmenovalo na Rádio Olmypic. Jak se tato změna názvu osvědčila? Vytáhne to, podle Vás, stanici z čísel, pohybujících se na hranici statistické chyby?

Změna názvu stanice byla samozřejmě nutností. Značka Melody patřila produktu, který na pražském trhu neměl šanci uspět. Proto bylo opravdu nutné rádio přejmenovat a jsem přesvědčen o tom, že to byla i pro posluchače velmi příjemná změna. Navíc jsme v mezích licence upravili hudební i programovou skladbu, takže by bylo nepatřičné ji spojovat s původním názvem. Samozřejmě, že jenom změna názvu rádio z červených čísel nevytáhne. Změnilo se mnohé, například moderátorský tým je ze ¾ úplně jiný.

Kam směřujete s Rádiem Olympic? Jaký by měl být vývoj stanice v dohledné době?

Chceme dál rozvíjet a obohacovat hudební podobu stanice zejména o zapomenuté a dlouho nehrané věci, které se zaškatulkovaly svým způsobem do šuplíčku menšinových žánrů, ale vše zůstane v intenzích licence a zvukovosti, kterou po naladění Radia OLYMPIC po chvilce poslechu pochopíte.

Zdá se nejen mně, že Rádio Olympic „jde po krku“ Beatu a Kissu. Jeho formát je někde mezi nimi. Dokážete to vyvrátit?

Nelíbí se mi obrat „jde po krku,“ byť je v uvozovkách. Jsme v silném konkurenčním prostředí, tudíž je jasné, že hledáme v našem rádiovém táboře pro nás neobsazený prostor a tam se chceme cílit. Námi samozřejmě myslím rádia sdružená v síti HIT nebo zastupovaná MMS.

Této skutečnosti si všimla i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a zahájila s Olympicem správní řízení pro nedodržení licenčních podmínek. Podle slov tiskového mluvčího rady Pavla Baráka: „Existuje podezření, že základní programová specifikace (formát) Rádia Olympic se vychýlila směrem k formátu Rádia Beat. Teď (do dvou dnů) by měla Rada obdržet dvoudenní záznam vysílání, pak proběhne jeho analýza a podle nálezu pak Rada rozhodne. Zřejmě ne dřív než 9. července 2002.“ Co k tomu můžete říci?

Záznam jsme na Radu odevzdali včas a jsme přesvědčeni, že v něm při komplexním poslechu Rada najde vše, co je v licenci Rádia Melody, potažmo Radia OLYMPIC, nadefinováno. Ještě bych rád podotkl, že úryvek z Licence, zveřejněný pod článkem, není v úplně přesném znění a je v některých částech vytržen z kontextu.

Váš již zmiňovaný odchod ze City nemůže zůstat nepovšimnut. Objevují se spekulace o tom, že jste i nadále napojeni na City/Blaník. Dokonce se říká, že o dění na Olympicu rozhoduje Petr Dvořák a každou chvíli by se měl Olympic přestěhovat na Korunní. Můžete tyto kuloární řeči vyvrátit?

Stěhovat se v nejbližší době nehodláme, i když velikost prostor nám při novém způsobu fungování začíná dělat trochu problém. Dovolte mi zde ale připomenout některá základní fakta. Licence k provozování Radia OLYMPIC byla přidělena společnosti První rozhlasová s.r.o., jejichž 7 majitelů provozuje nejúspěšnější regionální rádia. Jednatelem této společnosti je majitel ostravského ORIONU Jaroslav Král. On je pro mě tím nejdůležitějším partnerem a také tím, kdo udává krok, tempo a podobu Radia OLYMPIC. On je pro mě nejdůležitější osobou a mým nadřízeným. Úzce komunikuji také s Václavem Ježkem z plzeňského FM plus a JUDr. Ladislavem Faktorem. Toto jsou hlavní “ideologové“ a lidé, kteří o OLYMPICU rozhodují a bude tomu tak i nadále. Pochopitelně chci být v kontaktu s lidmi, kteří jsou mi blízcí a v dané tematice se orientují. O podobě OLYMPICU jsem třeba hodně komunikoval s Josefem Vlčkem, což je nejen kamarád, ale také člověk, kterého si profesně i lidsky velmi vážím. Vše s vědomím První rozhlasové. Dalším poradcem měl být třeba i Karel Knechtl. Ten bohužel zemřel dříve, než jsme OLYMPIC stihli definitivně postavit a rozjet. A jedním z lidí, se kterými se o tomto rádiu otevřeně rád pobavím, je i Petr Dvořák. I když už nejsem v jeho týmu, zůstali jsme blízkými přáteli a pořád jsme v jedné rádiové síti. Ale znovu opakuji: Petr Dvořák je pro mě člověk, jehož názor si rád poslechnu, ale to je vše. Nejsem mu nijak odpovědný ani podřízený a totéž platí i o Radiu OLYMPIC. To zůstane nadále v rukou První rozhlasové s jednatelem Jaroslavem Králem. Mimochodem nejsem s ním v žádném příbuzenském vztahu.

Přechodné dva týdny mezi Melody a Olympicem jste hráli čistě zahraniční hudbu 80. let. To mělo u posluchačů obrovský ohlas. Neuvažujete i nadále o tomto formátu, s nímž byste byli jediní v Praze?

Hudba 80. let je mi osobně velice blízká. Ale na základě marketingových studií trhu jsme se nakonec rozhodli pro rádio v takové podobě, v jaké ho slyšíte. Navíc bychom se při osmdesátkovém formátu dostali dlouhodobě do rozporu s Licencí a to rozhodně nechceme.

Jedna trochu širší otázka – co říkáte tomu, že jednu stanici vlastní sedm provozovatelů nejúspěšnějších lokálních a regionálních rádií…. Vždyť se tolik lidí přece nikdy nemůže dohodnout? Jak se to odráží v chodu Olympicu?

V žádném případě nevnímám v První rozhlasové žádný problém, o kterém mluvíte. Osobně jednám nejčastěji s pány Králem, Ježkem a Faktorem a nikdy jsem nenabyl dojmu, že by v První rozhlasové měly být nějaké komunikační problémy. Ve vztahu k OLYMPICU vše funguje naprosto perfektně.

Již před dvěma lety jste získali táborský dokrývač, který však dosud není v provozu. Nyní na něm má běžet program Eldorádia. Proč? Proč jste tedy o tento kmitočet vůbec žádali, když ho nyní nevyužíváte? S jakou ideou jste žádali v posledních licenčních řízeních o radio Jazz FM? Co těmto řízením říkáte?

Na tyto dvě poslední otázky Vám musí odpovědět přímo jednatel První rozhlasové Jaroslav Král. Já k tomu nejsem kompetentní.

Poznámka:
Rádio Olympic


Základní programová specifikace: (regionální) hudebně zábavný program s
aktuálním (regionálním) zpravodajstvím.
Další vymezení a programová skladba: Orientace na dospělé posluchače ve věku
30 – 69 let. Podíl reklamy a hudby 80 %. Kontaktní pořady (soutěže, přímé
vstupy do diskusí). Hudební program pro dospělé, zábavné pořady,
komunikativnost, důraz na otázky životního prostředí a zdravého životního
stylu. Programový proud hudby, informací a zábavy. Ranní kompletní
informační servis, dopolední magazín – kaleidoskop hudby, informací,
zajímavostí a kvízů. Tříhodinový polední blok – mírně víc hudby. Odpoledne
(zlom) – důraz na aktuální informace z Prahy a stř. Čech. Večer a noc –
minoritní hudební žánry.
Pak licence obsahuje podrobnější specifikaci a časové schéma výše uvedeného.

Z toho se formátu týkají tyto údaje: 1/3: hity 60.-70. let, hlavně pop
(Abba, Bee Gees, Smokie, Olympic, Beatles, Kubišová, Petr Novák), ale i
Rolling Stones, Dylan, Simon and Garfunkel. 1/3: písně let 80. a 90. (Elton
John, Lucie Bílá, Phil Collins, Ledecký, Tina Turnerová a Céline Dionová);
Folk a country (Nohavica, Tučný, Martinová, Nedvěd, Brontosauři, Kenny
Rogers, Shania Twain ad.). 1/3: Zcela nové skladby pro cílovou skupinu a
menšinové žánry. Sumárně: česká hudba – 20-30 % hudby.

Radio Beat


Základní programová specifikace: lokální hudební program; hudební
metropolitní classic rock rádio
Další vymezení a programová skladba: cílová skupina 35 – 55 let; podíl české
tvorby 10 %; podíl mluveného slova 6.00 – 18.00 10 %.
6 – 9 h: vyšší podíl mluveného slova, zpravodajský servis každou půlhodinu
9 – 12 h: hudební proud, uvolnění tempo a pozitivní atmosféra, zpravodajství
každou hodinu
12 – 13 h: větší zpravodajství o dopoledním dění
13 – 17 h: obdoba dopoledního bloku, od 15 h dynamičtější moderace
večer a noc: hudební formát naplno, minimální vstupy po 22. hodině.
Ke zpravodajství: stručnost, celodenní příběh, víc sportu.
K hudební publicistice: kontrastně historické pořady (profily, rarity, výběr
hudby zajímavými osobnostmi, hodinka s Beatles) a novinky. Též komentované
záznamy koncertů. Noční slaďáky (blíž AC formátu).

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .