Tucet kandidátů na členství v Radě ČRo byl vybrán

Volební výbor Poslanecké sněmovny ČR dnes nominoval 12 kandidátů na 4 uvolněné pozice v Radě Českého rozhlasu. Jeden z kandidátů byl do užšího výběru zařazen podmínečně. Volba nových členů Rady ČRo pro by měla proběhnout v úterý 18. března.

Devítičlenný volební výbor PS PČR dnes ve dvou kolech vybral dvanáctku kandidátů na pozici v Radě ČRo. V prvním kole byli počtem devíti hlasů vybráni Luděk Červenka (nominován Syndikátem novinářů), Marie Fleissigová (také za SN), Pavel Hazuka (nominován Pražským filharmonickým sborem a ANI filmem), Danuše Homolková (První centrum zdravotně postižených jižních Čech), Helena Illnerová (Akademie věd ČR), Tomáš Ratiborský (občanské sdružení Pontanus) a Oldřich Šesták (nominace od SN). Osm hlasů pak dostali Petr Marek (SN a Občanské sdružení Oliva) a Bohuš Zoubek (Filharmonie Brno, Nadační fond pro výstavbu koncertní síně v Brně a Spolek přátel hudby v Brně), ten je oním podmínečně nominovaným, a pokud do 18. března (den volby nových členů rady) nedodá volebnímu výboru své lustrační osvědčení nebude volitelný. Šest hlasů k postupu stačilo dvojici Martin Herzán (nominován Evropskou unií pro lidská práva) a Pavel Scheufler (Národní muzeum fotografie). V prvním kole vybral výbor 11 uchazečů. Do druhého kola se dostala se čtyřmi hlasy Markéta Šichtařová (nominována SN). Přímým soupeřem se jí v tomto kole stal dvěma hlasy podpořený Stanislav Komárek (navrhnut Univerzitou Karlovou). Markéta Šichtařová dostala v druhém kole pět hlasů a byla zapsána na kandidátní listinu, kterou teď musí schválit Poslanecká sněmovna.
Přes první kolo se s jedním hlasem nedostali Ladislav Miller (nominován IKEMem) a Martin Pribáň (SN). Voleb se nezúčastnil Josef Kleibl (SN), jenž již dříve odstoupil ze zdravotních důvodů. Alexander Tomský (SN) byl potom před volbou výborem vyřazen, jelikož k dnešnímu dni neodevzdal všechny požadované dokumenty.
Volba nových radních by měla proběhnout příští týden v úterý 18. března. Protože budou 3 kandidáti voleni na plné šestileté období a jeden na dokončení mandátu Milana Kudryse, který loni v říjnu rezignoval, a jehož funkční období mělo skončit v roce 2010, navrhne volební výbor sněmovně, aby se volilo odděleně. Volit by se mělo, narozdíl od dnešního veřejného hlasování, tajně.

Hlavním úkolem Rady ČRo je kontrola tvorby a šíření programů Českého rozhlasu. Radní také mohou volit a odvolávat generální ředitele ČRo, jenže v současné době je tato možnost zablokována, jelikož k odvolání generálního ředitele ČRo je zapotřebí šesti hlasů a rada má v současnosti členů pouze pět. Velmi nekonkrétně působí úkol, v němž má rada dohlížet na plnění úkolů veřejné služby. Rada také hlídá naplňování zásad vyplývajících z Kodexu Českého rozhlasu. Tento „jízdní řád“ ČRo je k nahlédnutí zde http://www.rozhlas.cz/rada/dokumenty/_zprava/113239.

Dozorem nad Radou Českého rozhlasu je pověřena Stálá komise pro sdělovací prostředky fungující při PS Parlamentu ČR. V listopadu loňského a únoru letošního roku komise posuzovala stížnost podanou bývalým členem Rady ČRo Štěpánem Kotrbou. Ten žádal odvolání radní Marie Ptáčkové z důvodů porušení zákona 484/1991 o konfliktu zájmů. Marie Ptáčková souběžně s funkcí v radě vykonává také funkci tiskové mluvčí jihočeského hejtmana, čímž ve veřejné správě „sedí na dvou židlích“ a to je dle Štěpána Kotrby nezákonné. Stálá komise zasedající 28. února 2008 k této věci však nepřijala žádné usnesení. Štěpán Kotrba podával stížnost na porušování stejného zákona také v případě Dany Jaklové a Ladislava Jíši. Tyto stížnosti ale dosud komisí nebyly projednávány.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .