Vzdělávání pracovníků v médiích III.

radiotv22V minulých dvou dílech jsme se podívali, jak se na Deutsche Hörfunkakademie (DHA) vzdělávají pracovníci programových a obchodních oddělení privátních médií, převážně rádií. Když se vzdělávají řadoví pracovníci, musí se školit i jejich nadřízení. Jednak proto, aby podřízení za chvíli nevěděli víc a pak také proto, aby i oni podávali lepší výkony a dokázali firmu řídit efektivněji.

Semináře jsou určené nejen přímo lidem ve vedoucích pozicích ale i jejich asistentům nebo sekretářům redakce. Kurzy jsou většinou pořádány pro maximálně 12 účastníků. Někteří si tady osvěžují svoje znalosti, jiní je rozšiřují. A to nejen od vedoucích kurzů ale i od sebe samých navzájem.

Takto funguje například seminář kreativní management. Určen je lidem, kteří už mají zkušenost s vedením minimálně jeden rok. Podmínkou pro přijetí do kurzu je přijímací pohovor uskutečněný po telefonu. Na kurzu se totiž řeší příklad přímo z praxe jednotlivých účastníků. Seminaristé spolu vedou o řadech problémů diskuzi pod dohledem vedoucího kurzu, který přispívá svými radami. Kurz kreativního managementu se skládá ze třech modulů.Ty jsou k mání celkem za 5 000 euro.

První část je nazvaná Kreativita a můj vlastní styl vedení. Na tomto workshopu se probírá reflexe stylu vedení, zacházení s kreativitou, vytváření nápadů, zacházení s kreativními lidmi, vedení malých týmů lidí, motivace a působení jako vzor nebo příklad druhým. Druhý modul řeší, jak vytvářet svým podřízeným zpětnou vazbu na jejich činnost a dál je motivovat. Jak motivovat ty členy týmu, jejichž produkt není v podstatě nikde vidět, protože je třeba součástí většího celku a jak zacházet s lidmi, kteří produkt považují za součást své osobnosti. Řeč přijde i na témata jako je moc, konkurence a genderové otázky.

Poslední část nazvaná Komunikace a kreativita je založená hlavně na příkladech z praxe. Probírají se tady už pro laika takřka neznámé pojmy jako kokreativita nebo intermedialita. Procvičuje se i vývoj a nasazení vlastních metod, které budou podporovat tvůrčí práci. Seminaristé se dozvědí, v jakém případě je vhodné komunikovat za pomoci kreativních metod. Na závěr každý předvede prezentaci nových konceptů vedení. Feedback k těmto prezentacím, pak každý dostane při společném hodnocení jednotlivých úkolů. Kdo bude mít zájem ještě o rozebrání nějakého konkrétního příkladu takříkajíc mezi čtyřma očima, může si připlatit za individuální coaching.

Další seminář se zabývá vlastním vedením týmu lidí z rádia nebo televize. Manažerovi zprostředkuje povědomí o práci moderátorů a způsobech jak se dohodnout na společném cíli. Na učebním plánu stojí i řešení konfliktů, které se můžou v rádiu nebo televizi objevit během všedního dne. Protože u lidí, kteří pracují v médiích, je často pracovní a soukromý život prolnutý víc než bývá zvykem, naučí se manažer pracovat i s tímto faktem. Mimo jiné se naučí využívat osobního rozhovoru jako motivačního prvku. Motivaci může ztratit i sám manažer a proto se seminář zabývá i otázkami sebemotivace. Kurz se věnuje také otázce vytváření týmu a vnímání sebe samotného a ostatních.

Tento seminář je určen vedoucím pracovníkům z rádií, televizí a také novin, marketingu a PR. Jeden turnus je určen pro osm účastníků a stojí 2 250 euro. Zatímco normálně je v ceně jen vlastní seminář, tento je trošku jiný. V ceně je kromě semináře a materiálů k němu také pobyt v lesním hotelu s plnou penzí, možnost využívat v hotelu wellness a fitness pod vedením odborníka a společný večerní program s překvapením.

Stejně jako rozhlasová akademie pořádá speciální kurz pro ženy moderátorky, je tu i podobný kurz pro šéfredaktorky, šéfky marketingu, PR, ženy vedoucí projektů apod. Osmi žen se ujme Kirsten Vogelová, která účastnice kurzu naučí rozpoznat svoji vlastní přirozenou autoritu, rozvinout v práci vlastní osobnost a jednat s mužskými a ženskými spolupracovníky. Ženy se zároveň naučí poznat pravidla hry ostatních vedoucích pracovníků, hrát jejich hru a zároveň umět vytvářet vlastní pravidla. Seminář se zabývá i otázkami spojenými s povýšením, kdy se z kolegů najednou stávají podřízení.

Ženám je určen i další seminář, který je spíše takovým pravidelným tréninkem. Koná se vždy večer jednou za měsíc. Ženy tady mají možnost během téměř čtyř hodin probrat a pod vedením lektorky Kirsten Vogelové vyřešit problémy, se kterými se ženy, které v médiích působí na vedoucích pozicích setkají. Celkem se jedná o sedm sezení. Každé stojí 100 euro. Navštívit všechny není bezpodmínečně nutné ale doporučuje se to.

Manažerům jde především o zisk a ten může pomoct zvýšit vhodné promotion ve vysílání. To vedoucím pracovníků přiblíží za 535 euro kurz On-Air-Promotion, který uvede příklady akcí, které opravdu fungují a těch, které jsou spíš kontraproduktivní. Jak musí rádio znít, aby posluchači přijali nějakou zprávu a jak hodně si musí novináři dovolovat. To všechno se probere během dvou dnů. Na příkladech z celé Evropy se ukáže co dělat a co v žádném případě nedělat. Seminář je určen plánovačům programu, šéfredaktorům a dalším zájemcům.

Jak organizovat svůj pracovní den, jak optimálně využít svůj personál, který sotva dosahuje potřebného počtu lidí. To naučí především šéfredaktory a vedoucí programu kurz Redakční management. Ten přijde na 535 euro a osm seminaristů se zde naučí to, co potřebují umět i vedoucí pracovníci jiných firem než jsou rádia a televize a to hospodařit se svým časem.

Novináři z redakce často musí kromě své práce ve zpravodajství ještě pracovat na různých projektech, které se zpravodajstvím nesouvisí. Někdy se to dá zvládnout, někdy jsou redaktoři zmatení, protože pořádně nechápou, co vlastně mají dělat. Kurz Projektový management v redakcích naučí šéfredaktory, jak zpracovávat různé úkoly, kampaně, sezónní zpravodajské rubriky atd.

Management kvality – airchecky a konstruktivní zpětná vazba. To je kurz pro šéfredaktory a další lidi, kteří se zabývají v rádiu děláním airchecků nebo též náslechů. Účastníci se tady dozví, jak využít hromadně prováděné náslechy/airchecky pro vnitrofiremní komunikaci. Seminář se vyučuje za použití konkrétních příkladů. Jejich nahrávky účastníci kurzů musí zaslat nejméně dva týdny dopředu.

Protože ve vedoucí pozici často končí nejzkušenější člověk z týmu, může být on sám ostatním dobrým učitelem. Často starší a zkušenější kolegové dokážou nováčkům poradit a něčemu je přiučit. Ale ne každý, kdo má určité schopnosti, je dokáže předávat dalším. Seminář Šéf jako lektor naučí šéfredaktory, programové ředitele, vedoucí marketingu, projektů a PR předávat své schopnosti a dovednosti dalším. Během dvou dní se seminaristé naučí sestavit si jakési učební plány a pak učit.

Základní informace o rozhlasovém trhu přináší obchodním ředitelům a šéfredaktorům, kteří nemají čas sledovat všechny události, další seminář. Své znalosti tady můžou načerpat i ti, kteří pracují na postech, které se netýkají programu a chtějí víc vědět o vývoji na tomto poli. Další seminář se zabývá představením metody elektronického měření poslechovosti.

I rádio je určitá značka. Stejně jako automobil, video, mobilní telefon nebo bunda má svoji značku, má ji i rádio. A že silná značka znamená i trvalé udržení si posluchačů asi není potřeba říkat. Pro ty, kdo si chtějí rozšířit obzory v oblasti budování značky je určen seminář Silné značky, který stojí jen 95 euro.

Poslední kurz se zabývá otázkou PR vlastního rádia. Jak to zařídit, aby tiskové zprávy stanice neskončily v odpadkovém koši redakce lokálních novin, ale aby se objevily na stránkách s místním zpravodajstvím. O tom zájemcům poreferuje novinář Franz Loddenkemper, který sám několik let šéfoval jedné lokální redakci.

I semináře pro vedoucí pracovníky vedou odborníci, kteří mají za sebou léta praxe. Jedním z nich je například Prof. Dr. Reinhart Ricker, který v Mainzu učí na univerzitě mediální právo a mediální politiku. V letech 1984 až 86 byl předsedou Mediální komise spolkových zemí a poté předsedou Nadace na podporu obecně prospěšných soukromých rádií ve spolkové zemi Rheinland-Pfalz.

Německá rozhlasová akademie DHA není jediná svého druhu. Existuje jich samozřejmě několik. Na ty další se podívám příště.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .