Vzdělávání pracovníků v médiích II.

radiotv221Minulý týden jsme si pověděli o tom, jak se v německých médiích školí programoví pracovníci. Jednak moderátoři a redaktoři a pak také jejich šéfové. Vysílací nebo programové oddělení je ale jen jednou částí komerční stanice. Logicky nemůže existovat bez obchodního oddělení a promotion.

Ani tzv. obchoďáka tedy mediálního reprezentanta, konzultanta atd. nemůže dělat člověk bez znalostí. Samozřejmě že praxe naučí, ale pokud nejsou po ruce kolegové nebo nadřízení, kteří by začátečníkovi pomohli, může se člověk ve své nové práci pěkné plácat. Nehledě na to, že kolegové můžou v nováčkovi vidět konkurenta. Jenže žádný učený z nebe nespadl a tak ani tady neškodí získat znalosti od odborníků.

Deutsche Hörfunkakademie (DHA), kterou jsem zmiňoval už v prvním díle, nabízí i kurzy pro mediální poradce a konzultanty. Pro úplné začátečníky je nabízen balíček hned šesti kurzů. Každý je možno objednat zvlášť. Při objednávce dohromady je poskytována sleva 300 euro, takže je jeden seminář zadarmo. Každá z těchto částí trvá dva dny a jednotlivé části se konají přibližně v měsíčním sledu. První dva dny jsou věnované úplným základům. Seminaristé se učí vést rozhovor s klientem, zeptat se ho na to, co je potřeba znát pro správné rozhodnutí o vhodné kampani (klient totiž většinou nedokáže přesně formulovat svoje přání), adept se dozví, co je to cílová skupina a jak se vytváří spot, z čeho se skládá, jakou roli v něm hraje hudba, text, ruchy atd. O měsíc později už je na programu vytváření mediaplánu. Seminaristé se dozví, jak interpretovat různá čísla, se kterými se ve své práci setkají. Třetí měsíc už se trénuje úspěšné vedení rozhovoru s klientem a metody přesvědčování. Zároveň se cvičí i jednání s programovými pracovníky především s šéfredaktory, se kterými se musí projednat nasazení případných speciálních kampaní. Důležité je nalézt řešení, ze kterého bude profitovat jak program tak i obchod a klient. Účastníci kurzu se ještě navíc naučí sebemotivaci. Kdo se postupně osměluje a začíná se v dané oblasti pohybovat čím dál tím víc bez zábran, by mohl jednoho dne třeba i nevědomky překročit zákon. Další část kurzu se proto zabývá mediálním zákonem, autorskými právy a zákony na ochranu hospodářské soutěže. Kromě paragrafů zvládnou seminaristé během dvoudenního workshopu ještě práci s výsledky průzkumů trhu.

Po těchto lekcích už dokáží sami vytvořit kampaň, jednat s klientem, ale k úspěchu je ještě potřeba celý projekt řádně představit. I tomu je věnována jedna kapitola, ve které se mj. učí i rétorika. Jednotlivé druhy prezentace si všichni samozřejmě hned vyzkouší v praxi. A když už zvládnou i toto, jsou z nich ostřílení profesionálové, kteří se mohou vrhnout do tvorby hodně odvážných a kreativních kampaních. Jedním z bodů v této lekci jsou i off-airové aktivity, podniková filozofie a vnitropodniková komunikace.

Na své si přijdou i zkušení obchodní zástupci, kteří si chtějí rozšířit obzory. Jeden ze seminářů, který je určen jak obchodníkům tak jejich vedoucím pracovníkům, šéfredaktorům tak také on-air promotérům, naučí věnovat se marketingu s omezeným rozpočtem, zvýšit povědomí o značce, získat nové posluchače a dlouhodobě si je udržet. Látka se probírá na příkladech z praxe a to jak z německých tak i zahraničních rádií. Stejnému okruhu lidí tedy jak obchodníkům, jejich vedoucím pracovníkům, šéfredaktorům a on-air promotérům je určen i kurz jednání o reklamě. Kromě toho, že si zájemci prohloubí své znalosti o prezentaci projektů, naučí se i různé psychologické postupy, které se dají při práci využít. Oba tyto semináře stojí 470 euro a trvají dva dny.

Jeden speciální seminář se věnuje soutěžím po telefonu. Současná technika umožňuje, aby byl přijat hovor každého volajícího. Tyto hovory jsou přitom speciálně zpoplatněné, takže znamenají pro stanici zdroj příjmů. Jednodenní seminář za 230 euro seznámí kursisty s technikou, která se pro takovéto telefonáty a sms zprávy používá. Přednášející zároveň nastíní, jak určovat cenu takovýchto služeb, jak se dá tato technologie využít ve vysílání a zároveň seznámí účastníky kurzu s pravidly na ochranu spotřebitele, které platí i v této oblasti.

Internet není sice žádná technická novinka, ale i internetové stránky patří pomáhají tvořit image rádia. Rozhlasová akademie proto nabízí kurzy základů programování v HTML, který je určen všem zájemcům z řad programových pracovníků, obchodního týmu, promotion i managementu. Stránky ale většinou dělá profesionál, který ovládá tvorbu jak statických tak dynamických stránek, které jsou už dnes u rádia téměř samozřejmostí. Jednotlivé články ale na stránky často umisťují sami redaktoři a tak najednou rozhlasový reportér musí umět zacházet i s fotografiemi. Rozhlasová akademie proto zařadila do své nabídky i kurz práce s Photoshopem.

Tu a tam se nějaká stanice rozhodne na své stránky umístit dokonce i videa. Může se jednat o doplněk ke zpravodajství, případně o ukázky z vydařených promoakcí. Jeden ze seminářů se proto zabývá základy videožurnalismu. A protože někteří rozhlasoví reportéři přecházejí k televizi a nebo pracují pro rozhlas a televizi současně, existuje i kurz základů televizní žurnalistiky.

Stejně jako kurzy pro lidi z programu i tyto semináře vedou profesionálové s dlouholetou praxí. Např. Kolja Wehleit, vystudovaný právník, má praxi z poradenských firem a obchodních podnicíků v Honk Kongu, Pákistánu a Indii. V Německu pracuje od poloviny devadesátých let jako marketingový poradce. Založil odborný sdružení Ambient Media, jehož je předsedou. Od roku 2004 učí na správní a obchodní akademii. V DHA předává účastníkům kurzů znalosti o jiných formách reklamy, než jsou klasické spoty.

Nils Müller studoval v Německu a v Anglii hospodářskou a mediální informatiku, získal titul MBA v oblasti mediálního managementu. Čtyři roky pracoval jako poradce u IBM. V roce 2003 založil společnost Production Company. Komunikaci, dialektiku, rétoriku a consulting učí na DHA od roku 2001.

Teď už jsme se seznámili s tím, jak se vzdělávají řadoví zaměstnanci rádia. Svoji odbornou kvalifikaci si ale stále musí zvyšovat i vedoucí pracovníci. O kurzech pro ně si povíme příště.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .