V Rakousku vysílají pro národnostní menšiny i komerční rádia

radiotv22V Rakousku mají i národnostní menšiny možnost poslouchat plnohodnotný program ve své mateřštině, který si budou moct poslechnout kdykoliv. 21. března totiž začala v rakouské spolkové zemi Korutany vysílat rozhlasová stanice Radio Dva-Agora. Ta vysílá 24 hodin denně ve slovinštině pro slovinskou národnostní menšinu.

Zajímavé na celém projektu je, že není ryze veřejnoprávním. Veřejnoprávní ÖRF se na přípravě tohoto programu podílí pouze z jedné třetiny. Studio v Korutanech dodává denně 8 hodin programu. Ty připravuje slovinská redakce zemského studia v Celovci (Klagenfurt). Zbylých 16 vytváří soukromý provozovatel. Tím je soukromá společnost AKO Lokalradio GmbH.

Radio Dva-Agora vysílá na třech frekvencích. Z Dobratsche na 105, 5 MHz, z Koralpe na 106, 8 MHz. Poslední vysílač má frekvenci 100, 9 MHz a je v Eisenkappelu. Na internetu se vysílání této stanice přijímat nedá, stejně jako většina rakouských rádií. Kromě vysílání do zahraničí jako je Radio Österreich nebo veřejnoprávních stanic se rakouské stanice v síti neobjevují. Komerční rádia a stejně tak i hitovou stanice veřejnoprávního rozhlasu Ö3 na internetu bohužel naladit nelze.

ÖRF se stará o zábavný program ve slovinštině. Ten se vysílá denně mezi šestou a desátou hodinou, polednem a třináctou hodinou a pak ještě mezi patnáctou a osmnáctou. Zábavu prokládají informace, které jsou částečně v němčině a částečně ve slovinštině. Ačkoliv se veřejnoprávní médium snaží, aby se Radio Dva-Agora stalo nezávislým zdroje informací, vliv rakouské rozhlasu není nijak malý. Zprávy ÖRF a navíc v němčině jsou vždy v celou. Zprávy ve slovinštině se vysílají jen 6 krát denně. (V 6:30, 7:30, 8:30, 9:30 a pak odpoledne v 15:30 a 16:30.)

Hudební formát obsahuje jak hitovou muziku, tak oldies a také lidovou hudbu s důrazem na slovinskou tvorbu. Podle zákona o ÖRF totiž musí tato instituce přispívat ke kulturní samostatnosti jednotlivých národnostních menšin. Za celým projektem stojí dva zástupci slovinských svazů Marjan Sturm a Bernard Sadovnik, kteří provozovali rádio Dva a Agora už v minulých letech. Současnou podobu vysílání daly až dohody s rakouským rozhlasem uzavřené v závěru loňského roku.

Na rádiu Kärnten (regionální vysílání ÖRF pro Korutany) se tak už nebude muset vysílat pořad Servus – Srecno – Ciao, který byl vyhrazen právě slovincům. Týdeník Dober dan, Koroska, který se vysílá v televizi zůstává nedotčen, stejně tak jako teletextové stránky věnované této národnostní menšině. Rádio Dva-Agora nemá programové schéma jako klasické komerční rádio (tzn. Proud hudby, vstup, reklama, proud hudby, vstup, zprávy atp.), ale svojí programovou skladbou se spíš přibližuje rozhlasu veřejnoprávnímu.

Rádio Dva-Agora je podle svých tvůrců experimentem a výzvou zároveň. Jedná se o v Evropě ojedinělou kooperaci veřejnoprávního média a soukromého komerčního i nekomerčního rádia. Tyto tři “sloupy“ mají zaručit pluralitu a zabránit tak vytváření izolace pro určitou národnostní komunitu.

Vysílání pro národnostní menšiny provozované soukromníky ale v Rakousku není až zas takovou raritou. Zatímco v našich podmínkách si ho dovedeme představit těžko, ve Vídni začne už v létě vysílat rádio Europa. Jeho program bude obsahovat i vysílání pro českou a také slovenskou národnostní menšinu v češtině a slovenštině. Když se ve Vídni loni na podzim vypisovalo licenční řízení na frekvenci 93, 4 MHz, byl projekt rádia Europa označován mezi devíti kandidáty jako horký favorit právě proto, že nabízí program pro národnostní menšiny. Radio Europa se proto honosí přívlastkem multikulturní rádio.

V České republice opečovává národnostní menšiny Český rozhlas. Představa spolupráce komerčního rádia s veřejnoprávním při přípravě vysílání pro národnostní menšiny u nás zatím asi nepřichází v úvahu, ale i tady se určitě skrývá prostor pro budoucí plány českých broadcasterů, protože se jedná o pole neorané.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .