Slovenský rozhlas prejde najvýraznejšími zmenami v novodobej histórii

sro-rozhlas.jpgOd pondelka dojde k prečíslovaniu jednotlivých okruhov, k zásadnej reorganizácii frekvenčného spektra a k posilneniu významu regionálnych štúdií. Najvýznamnejšie sú však zmeny frekvencií, keď technici rozhlasu v koordinácii s Telekomunikačným úradom našli vnútorné rezervy, a zvýšili pokrytie piatich okruhov nad zákonnú hranicu celoplošnosti.

Noví členovia manažmentu Slovenského rozhlasu na čele s generálnou riaditeľkou Miloslavou Zemkovou a programovým riaditeľom Ľubošom Machajom sa pol roka po nástupe do funkcií odhodlali k najvýraznejším zmenám v novodobej histórii verejnoprávneho rozhlasu. Od pondelka dojde k prečíslovaniu jednotlivých okruhov, k zásadnej reorganizácii frekvenčného spektra a k posilneniu významu regionálnych štúdií. Najvýznamnejšie sú však zmeny frekvencií, keď technici rozhlasu v koordinácii s Telekomunikačným úradom našli vnútorné rezervy, a zvýšili pokrytie piatich okruhov nad zákonnú hranicu celoplošnosti.

Významná reorganizácia programov a frekvencií

Slovenský rozhlas bude od 29. januára vysielať na piatich rovnocenných celoplošných okruhoch. Najvyššiu prioritu má stále SRo 1 Slovensko, ktoré bude nosným okruhom orientovaným na spravodajstvo a publicistiku. Pod číslom dva budú pôsobiť regionálne štúdiá SRo 2 Regina, ktoré budú vysielať 24-hodinový samostatný program. Väčšina programu bude odbavovaná z bratislavského štúdia, v niektorých časoch sa budú pripájať s vlastným programom aj pracoviská v Banskej Bystrici a Košiciach. Prioritu tretieho okruhu získalo Rádio Devín, ktoré je podobné ČRo 3 Vltave, a bude naďalej prinášať program pre náročného poslucháča. Na štvrtú pozíciu sa posúva alternatívne Rádio_FM, ktoré si ako jediné čiastočne pohorší v pokrytí, a bude sa orientovať predovšetkým na mestského poslucháča.

Slovenský rozhlas prešiel v posledných štyroch mesiacoch významnou reorganizáciou vlastnej frekvenčnej siete s cieľom vyrovnať pokrytie jednotlivých okruhov. Doteraz, iba niektoré z pôvodných piatich okruhov pokrývali nad 80% obyvateľov, čo je zákonná definícia celoplošnosti. Je obdivuhodné, aké výrazné rezervy dokázal rozhlas vo svojom spektre nájsť. Pokrytie SRo 1 v FM pásme sa zvýši z 98 na 99 percent, SRo 2 Regina bude mať nárast z 61 percent na 96% v FM, čo je najviac spomedzi všetkých staníc. SRo 3 Devín stúpne z 89 na 94%, nárast bude aj v prípade SRo 5 Rádia Patria určeného pre národnostné menšiny. Bude to jediná stanica vysielajúca na stredných vlnách a podľa predpokladov pokryje 100% územia.

Problémy v oblasti Kysúc

Pokles pokrytia zaznamená SRo 4 Rádio_FM z 92 na 82 percent. Príde najmä o výkonné frekvencie v Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline, Banskej Štiavnici. Viaceré z nich budú zamenené s Rádiom Devín alebo Reginou za vysielače s nižším výkonom. Orientácia stanice má byť predovšetkým na mestského poslucháča, čo by sa malo prejaviť aj v pokrytí. V problematických úsekoch, ktoré môžu vzniknúť na strednom, severnom a východnom Slovensku, sa plánuje spustenie troch nových náhradných frekvencií.

Problém s pokrytím však budú mať naďalej poslucháči v prihraničnej oblasti Kysúc, kde doteraz nie je uspokojivá kvalita signálu takmer žiadneho z okruhov v pásme FM. Tamojší obyvatelia si môžu naladiť desiatky staníc z Česka a Poľska, zo slovenských rádií tu majú lokálne dokrývače iba niektoré súkromné stanice. Slovenský rozhlas tu vysielal kvalitný príjem okruhu Regina na stredných vlnách /864 kHz/. Tento program však bude v Čadci nahradený maďarským národnostným vysielaním SRo 5. Vzniká tak paradoxná situácia, keď v jednom z národnostne najhomogénnejších regiónov budú mať obyvatelia dostatočný prístup len k vysielaniu pre maďarskú menšinu.

Rozhlas žiadne frekvencie neuvolnil, nové však nebude potrebovať

Spomínaná reorganizácia frekvencií však patrí medzi najvýznamnejšie kroky nového manažmentu SRo, ktoré môžu pozitívne prispieť k ďalšiemu vývoju na rozhlasovom trhu. Verejnoprávny vysielateľ síce žiadne frekvencie neuvoľnil, ale je pravdepodobné, že ďalšie frekvencie pre svoje okruhy už nebude potrebovať. Od pondelka by všetkých 5 okruhov malo byť celoplošných, pričom rozhlas už nebude nútený žiadať o frekvencie vyčlenené pre súkromných vysielateľov, ako to bývalo v minulosti. Výnimkou sú niektoré problémové lokality, kde bude zrejme nutné skoordinovať nízkovýkonné frekvencie. Individuálne koordinované frekvencie sú však na základe širšej dohody vždy udelené tým vysielateľom, ktorí ich iniciovali.

Poznámka: Podrobný súpis pôvodných a nových frekvencií všetkých okruhov nájdete v tabuľke na Radioweb.sk.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .