Sásik: Výsledky roku 2003 nás naplňují optimismem

radiotv22Radio Černá Hora je multiregionální stanicí pokrývající významnou část Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Středočeského, ale i Olomouckého kraje. RadioTV se mj. zeptalo, jak takovou oblast lze zvládnout po stránce marketinku.

Na stručném, avšak výstižném rozhovoru, se podíleli z Radia Černá Hora Marcel Kotyk – programový šéf a hudební manažer, Juraj Sásik – obchodní analytik a Petr Sameš – promotion manažer.

Chystáte v roce 2004 nějaké, programové, novinky?

Marcel Kotyk: Od října 2003 jsme zavedli zcela novou programovou náplň se stálými programovými prvky v průběhu dne. V letošním roce budeme v daném schématu pokračovat.

Jak jste byli spokojeni s rokem 2003 po stránce poslechovosti?

Kotyk: Nejsme a pracujeme na lepších výsledcích. Zlepšujeme kvalitu pokrytí signálem, naše vysílání i off-air promotion.

Jak jste byli spokojeni s rokem 2003 po stránce reklama-obchod?

Juraj Sásik: Předběžné výsledky roku 2003 nás naplňují optimismem. Podařilo se nám zvýšit obrat z regionální reklamy zhruba o 11%. Při porovnání našeho share v regionu a našeho obratu zjišťujeme, že si z našeho trhu „vezmeme“ podstatně více, než nám podle share náleží. A to potěší. Podstatné je taky to, že se nám povedlo stabilizovat obchodní tým, snížit náklady, zefektivnit prodej reklamního času i speciálních operací a téměř „vymýtit“ neplatiče.

Jaké cíle, zda vůbec jsou, si kladete v novém roce 2004?

Kotyk: Získat další spokojené posluchače…

Sásik: A udržet svoji pozici lídra v obchodu.

Myslíte si, že rádio by mělo mít kvalitní internetovou prezentaci a logo?

Kotyk: Internetová prezentace samozřejmě – v dnešní době to je nezbytnost. Logo souvisí s celkovou „grafickou“ tváří rádia a je zahrnuto v celkové strategii.

Věnujete se v dostatečném množství, váš názor, venkovní propagaci stanice?

Petr Sameš: Ano, těžiště propagace Radia Černá Hora spočívá v aktivní prezentaci na místech, „kde se něco děje“, proto jsme, anebo se snažíme být, u všech významných hudebních, kulturních, sportovních, ale třeba i jen lokálně zajímavých akcích. I když je nutné zachovat určité množství statických ploch s propagací značky (u silnic, ve městech apod.). Snažíme se spíše o přímou komunikaci s posluchačem prostřednictvím našeho promo-týmu (radiohlídky, hostesky). Efektivita takové komunikace je výrazně vyšší a zároveň levnější než klasické outdoorové kampaně. Je-li potřeba prezentovat radio čistě statickou formou, používáme specifický nafukovací banner a mobilní billboardové plochy. V rádiu s velkým pokrytím je ale nejnáročnější neustálá optimalizace poměru působení v jednotlivých regionech a lokalitách tak, abychom zachovali propojeni on air a off air promotion a byli tak v blízkém kontaktu se všemi našimi posluchači z kterékoliv části regionu, který zasahujeme.

Kolik finančních prostředků, v procentech, věnujete zpět do marketinku?

Sameš: Jako obvykle v naší branži – bez komentáře.

Stručně o Radiu Černá Hora

Radio Černá Hora zahájilo své vysílání z trutnovského studia 19. srpna 1993. Zpočátku vysílalo předtočený program, poté živé vysílání tvořené „na koleně“. Rádio nebylo zpočátku zaměřeno na určitou cílovou skupinu a tak ve vysílání se objevila jak folková, tak i jazzová či rocková hudba. Od roku 1995 se Černá Hora přetransformovala na tzv. hitové rádio hrající současné novinky s přesahem do 80. a 90. let. Toto hudební zaměření je nosnou částí rádia i dnes, s menšími obměnami. Formát rádia je AC – CHR. Stejně jako třeba Evropa 2 i Černá Hora využívá odpojovací okna pro lokální program a reklamu. Má své vysílače v Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Králíkách a na Černé Hoře u Trutnova.

V současné době je vlastníkem stanice Radio Černá Hora II., s.r.o. se sídlem v Trutnově. Stoprocentní obchodní podíl drží a jednatelem je Martin Černý.

Týdenní poslechovost (WR) má za poslední dva roky klesající hodnoty: 107 tis. (I.-II.Q 2002), 104 tis. (II.-III.Q 2002), 92 tis. (III.-IV.Q 2002), 100 tis. (I.-II. Q 2003), 95 tis. (II.-III.Q 2003).

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .