RRTV považuje vysílání ČRo 4 za nelegální

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se na svém posledním zasedání usnesla, že vysílání stanice ČRo 4 – Radio Wave na středočeské frekvenci 100,7 MHz nemá oporu v zákoně a vydala Českému rozhlasu upozornění na porušení zákona. „Buď požádají o změnu zákona, nebo to zřejmě budou muset v analogovém vysílání vypnout,“ shrnul pro média rozhodnutí Rady její předseda Václav Žák. Je možné, že ČRo bude muset skutečně analogové vysílání Radia Wave vypnout?

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zahájila správní řízení s Českým rozhlasem na svém druhém zasedání koncem ledna a nařídila v této věci ústní jednání. O měsíc později bylo rozhodnuto, v zápisu z 5. zasedání RRTV stojí. „Rada vydala provozovateli, Českému rozhlasu upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. za nedodržení souboru technických parametrů podle ustanovení § 60 odst. 2 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. a za porušení ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 483/1991, o Českém rozhlasu, spočívající ve skutečnosti, že Český rozhlas od 13. ledna 2006 vysílá namísto programu Region Střední Čechy program ČRo 4 — Radio Wawe. RRTV stanovuje lhůtu k nápravě do 15 dnů.“

Český rozhlas se k probíhajícímu řízení nechtěl vyjadřovat, své stanovisko neposkytl ani po ukončení řízení, jelikož dosud nemá rozhodnutí v písemné podobě. Nicméně mluvčí ČRo Ladislav Pavlík na otázku, zda má ČRo 4 oporu v zákoně RadioTV odpověděl: „Český rozhlas 4 Radio Wave je rozhlasovým studiem, řádně zřízeným na základě zákona o Českém rozhlase, jako takový může využít VKV vysílač – tedy Cukrák 100,7.“ Dodal ještě, že o rozhlasových studiích hovoří §12 Zákona o Českém rozhlase.

Zákon o Českém rozhlasu nehovoří jasně

Rozhlasová studia jsou v zákoně 483/1991 skutečně definována v §12, jehož bod 1. říká, že součástí Českého rozhlasu jsou zejména rozhlasová studia v sídlech krajů, případně rozhlasová studia zřízená na základě §9, odst. 8 tohoto zákona.

§9 odst 8. pak říká, že Generální ředitel s předchozím souhlasem Rady zřizuje a zrušuje rozhlasová studia s výjimkou zrušení rozhlasových studií v sídlech krajů. Podle paragrafů 9 a 12 se tedy zdá, že pokud generální ředitel předem získal souhlas Rady ČRo, pak je vše v pořádku.

Jenže RRTV poukazuje na porušení §3 odst. 1 a), který říká že Český rozhlas provozuje analogové rozhlasové vysílání s využitím části kmitočtového spektra umožňující pokrytí území České republiky třemi celoplošnými rozhlasovými programy v pásmu velmi krátkých vln a rozhlasovými programy regionálních studií vysílanými v pásmu velmi krátkých vln, a to prostřednictvím zemských vysílacích rádiových zařízení, popřípadě prostřednictvím jiných technických prostředků.

Jádro celého problému je tedy zřejmě v tom, zda je ČRo 4 – Radio Wave celoplošnou stanicí nebo nikoliv. Co se týče analogového pokrytí, pak jistě o celoplošné rádio nejde, ale podle předsedy Žáka je stanice inzerována jako digitální a nikoli regionální stanice. Pokud tedy vysílá analogově, je na vlnách VKV čtvrtou celoplošnou stanicí, což zákon neumožňuje, řekl Žák ČTK.

Bude nucen Český rozhlas čtyřku vypnout?

RRTV stanovila Českému rozhlasu na nápravu lhůtu 15 dní. Je zcela jisté, že za dva týdny nebude změněn zákon o Českém rozhlasu a je velmi nepravděpodobné, že se Český rozhlas jednoduše smíří s rozhodnutím RRTV a bez odporu vypne stanici pro mladé, kterou s velkou slávou před necelými dvěma měsíci spustil. Mohl by tedy buď vysílání přerušit a iniciovat změnu zákona a nebo rozhodnutí RRTV nerespektovat a bránit se soudní cestou.

Nelze jednoznačně říct, jakou má Rada pro rozhlasové a televizní vysílání pravomoc prosadit svoje rozhodnutí v případě, že jej Český rozhlas nebude respektovat. Rada totiž nemá možnost udělovat sankce za porušení zákona o Českém rozhlase, mohla by teoreticky postupovat jen podle paragrafu §60 odst. 2 e) vysílacího zákona, na jehož porušení vydala upozornění. Zákon v tomto případě stanovuje rozmezí ve výši od 10 tisíc do 5 milionů Kč.

Původním cílem RRTV v této kauze nemusela být snaha o zastavení analogocého vysílání veřejnoprávní stanice pro mladé, na kterou český posluchač čekal více než deset let. „Naše sankční pravomoc je v tomto případě nulová. Chceme jen správním řízením upozornit na ten nesoulad se zněním zákona o Českém rozhlasu a vyvolat v médiích diskuzi,“ řekl RadioTV jeden z radních krátce po zahájení správního řízení. Ve světle jednoznačného prohlášení nového předsedy Žáka ovšem budoucnost analogového vysílání Radia Wave nevypadá nijak růžově.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .