Rada ČRo chce změnu zákona kvůli Radiu Wave, APSV protestuje

Rada Českého rozhlasu vyzvala sněmovnu, aby změnila zákon o Českém rozhlasu. Uvedla to v závěru Výroční zprávy o činnosti ČRo v roce 2006, kterou dnes rada jednomyslně schválila. Rada ve zprávě konstatovala, že ČRo až na jednu výjimku plnil v loňském roce veřejnou službu. Výjimka souvisí právě se stanicí pro mladé ČRo Radio Wave, kterou rozhlas spustil loni v lednu.

„Rada ČRo žádá Poslaneckou sněmovnu, pokud tato chce realizovat veřejnou službu ČRo stanicí pro mladé posluchače nejen v digitální, ale i v analogové podobě, aby tak učinila novelou zákona o Českém rozhlase,“ píše se ve výroční zprávě, kterou musí podle zákona předložit poslancům do konce března. Proti tomuto rozhodnutí protestuje Asociace provozovatelů soukromého vysílání.

„Asociace provozovatelů soukromého vysílání (APSV), sdružující 66 soukromých rozhlasových stanic včetně tří celoplošných se ohrazuje proti požadavku Českého rozhlasu na Poslaneckou sněmovnu ČR, aby novelou zákona umožnila analogové vysílání stanice Radio Wave pro mladé posluchače. Vyhovění takovému požadavku by bylo bezprecedentní. V budoucnu by stačilo spustit cokoli, co je v rozporu se zákonem (viz. nález Rady RTV, soudu i samotné Rady ČRo) a pak se snažit na základě obtížně definovatelné veřejnoprávnosti zákon měnit. Kdyby se něco takového přihodilo v soukromém sektoru, dotčený subjekt by jednoduše přišel o licenci,“ říká předseda APSV Michal Zelenka.

„Členům APSV však nejde v první řadě o samotné vysílání Radia Wave, jako spíše o plýtvání s kmitočty, kterých má ČRo údajný nedostatek (Radio Wave vysílá na tzv. síťovém kmitočtu 100,7 MHz obrovským výkonem 50kW ERP). Přitom každý občan se může osobně přesvědčit, že na většině míst v naší zemi může přijímat tytéž stanice ČRo hned na několika kmitočtech. Fakt, že vysílání pro mladé publikum je bohatě saturováno stanicemi vysílajícími na základě licence, je v tomto případě až druhotný. Členové APSV doufají, že poslanecká sněmovna ČR takové žádosti nevyhoví,“ dodává Zelenka.

ČRo 4 – Radio Wave zahájil vysílání loni v lednu a kromě internetu a DVB-T vysílání šířil svůj program přes VKV vysílač Praha – Cukrák, který předtím využívat ČRo Region Střední Čechy. Tento krok ohodnotila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání milionovou pokutou, proti které se Český rozhlas úspěšně odvolal k soudu. RRTV následně vyzvala Radu ČRo, aby nařídila Českému rozhlasu podniknout kroky k nápravě.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .