Nevšední svět krátkých vln: Radio Budapest

Minule jsme ladili vysílání z Rumunska. Teď popojedeme do sousedního Maďarska. Tady se v cizích jazycích vysílá už od třicátých let minulého století. Maďarský rozhlas suploval v šedesátých letech svým Radiem Budapest i neexistující diplomatické styky mezi Maďarskem a Spolkovou republikou Německo.

Maďarský rozhlas – Magyar Rádió vysílá do zahraničí už od roku 1934. Zahraniční vysílání připravuje redakce cizojazyčného vysílání zpravodajské stanice Kossuth Rádió (obdoba Radiožurnálu, Rádia Slovensko). Do vysílání ale přispívají i regionální studia. Vysílání je nyní možné ladit v šesti cizích jazycích. V angličtině, francouzštině, italštině, španělštině, ruštině a němčině. Pro krajany se vysílá v maďarštině.

Úkolem stanice Radio Budapest, jak se zahraniční vysílání nazývá, je informovat svět pokud možno objektivně o vnitropolitické situaci, cílech zahraniční politiky, o kultuře, sportu, vědě a hospodářství Maďarska. Samozřejmě má též přinášet rady těm, kteří do této země cestují a přinášet jim i tipy na cestu.

Důležitým pořadem německého vysílání Radia Budapest je pořad Gruß und Kuss (v neděli ve 14 a 16 hodin). Tento pořad existuje už od roku 1960 a v dobách, kdy ještě neexistovaly diplomatické styky mezi Maďarském a Německem, dával tento pořad dohromady rodinné vazby, které zpřetrhalo vyhnání Němců z Maďarska. Pořad jednak předává pozdravy a pak také informuje o životě maďarských němců. Radio Budapest se společně s dalšími redakcemi německého vysílání z Evropy podílí na pořadu Europa im Gespräch – Radio E (Hovory o Evropě).

Pořad Dobrý večer z Budapešti odpovídá na dopisy posluchačů a také má pro ně každý týden soutěž o ceny. Hlavní náplní vysílání jsou samozřejmě zprávy, reportáže a krátké poznámky. V pondělí pak vysílání doplňuje pořad o maďarské kuchyni a sportu, v úterý se mluví o vnitropolitických událostech, ve středu o hospodářství, ve čtvrtek o kultuře, pátek je věnován evropským tématům. O víkendu pak přichází na řadu Dobrý večer z Budapešti a Gruß und Kuss.

Kromě pořadů v cizích jazycích je tu i zmiňované vysílání pro krajany. To je v maďarštině a na jeho přípravě se podílí regionální studia maďarského veřejnoprávního rozhlasu. Tento pořad je vysílán na různých frekvencích a v různých časech, aby ho mohlo slyšet co nejvíc krajanů.

Jako každé zahraniční vysílání i to maďarské se šíří do světa prostřednictvím krátkých vln. Jejich příjem je potvrzen z Jižní Ameriky i jižní Afriky, Irska a také Austrálie. Aby ale bylo vysílání dostupné ještě více lidem a nemuseli se spoléhat jen na dobré klimatické podmínky, které zaručí dobrý příjem i ve vzdálenějších oblastech, vysílá Radio Budapest také na internetu a přes satelit. Jednak přes Hotbird (společně se signálem televize Duna TV) a pak přes WRN 3 (Euromax).

Pro doplnění ještě připomenu satelitní televizní stanici Duna TV, která vysílá pro Maďary žijící v zahraničí. I tu je možné chytit například až v USA. Radio Budapest má svoji internetovou stránku. Ta je provozována v šesti jazycích, ve kterých se vysílá. www.radiobudapest.radio.hu není jen zdrojem zpráv z Maďarska ale také místem, kde je pár odkazů na zajímavé stránky. Jednak kancelář předsedy vlády, pak vlády, parlamentu, zahraničních misí, zpravodajskou agenturu MTI, už zmiňovanou televizi Duna TV a na praktický maďarský slovníček.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .