Je Most ještě svébytným rádiem?

radiotv22Na českém rozhlasovém trhu působí desítky malých privátních rozhlasových stanic. Avšak dávno je pryč doba, kdy měly různé samostatné majitele, kteří nebyli vzájemně podnikatelsky propojeni. Silní hráči na mediální scéně poslední roky více vstupují do kapitálově slabších společností, které ovládnou. Často pak změní od základů původní profil rádia, především program, a aplikují formát své domovské stanice. Někdy pozmění i název rádia, v lepším případě ponechají původní.

Radio Most je typickým příkladem stanice, která skončila ve stáji silného investora, jehož vlajkovou lodí je v dnešní době populární formát Radia Blaník a pražské metropolitní Radio City. Paradoxně však vznik Mostu před jedenácti lety byl spjat s jiným silným hráčem – Evropou 2.
Do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem byla 9.6.1991 zapsána obchodní firma Radio Most, společnost s ručením omezeným, jejímž předmětem podnikání mj. bylo rozhlasové vysílání. Podle podkladů v archivu Rady pro RTV Radio Most získalo licenci původně od meziresortní komise federální vlády na období 17.5.1991 – 31.12.1995 (termín ukončení platnosti podle § 25 odst. 2 zákona č. 468/1991 Sb.). Licence neměla zvláštní licenční podmínky, ale také neumožňovala přebírání víc než 50% jiného programu.

Právě takto benevolentní pravidla umožnila majitelům navázat spolupráci s kapitálově silnější Evropu 2 a významnou část jejího programu pouze přejímat a dál šířit přes svou tehdy jedinou frekvenci 90,6 MHz. Samozřejmě to mělo pro obě strany velké výhody. Signál kvalitního pražského programu se dostal do dalšího regionu v Čechách. Studio v Mostě pouze zajistilo lokální zpravodajství a rubriky v průběhu dne, večer navíc tříhodinový samostatný moderovaný program.

Léta plynula a zdálo se, že to tak zůstane navždy. Podle kontrolního monitoringu však podíl přebíraného programu Evropy 2 v roce 1995 činil až 95%. Rada stanovila provozovateli licenční podmínky (po vzájemné korespondenci Rady a Rádia Most a poté, co partnerství s E2 se pro vzájemné spory fakticky rozpadlo) až 20.6.1995 bez možnosti přebírat kohokoli. Provozovatel poté formálně oznámil ukončení spolupráce s E2 12.9. 1995.

Radio Most bylo nuceno zajistit během krátké doby vlastní 24 hodinové vysílání a vystačit si s dostupnou technikou a moderátorským týmem. Už v červenci 1995 v život dává samostatný program a v rámci reklamy management Radia Most v místním tisku tvrdí, že tento krok byl plánován. Navíc obhajoba je postavena na tvrzení, že severočeský posluchač špatně přijímá pražsky orientovaný program a osamostatněním je snahou mu nabídnout lokální vysílání „ušité“ na místní podmínky.

Program Mostu je v následujících letech rozpačitý a profil stanice se neustále hledá. Je znát, že není specificky orientován na určitou cílovou skupinu, ale snaží se oslovit kohokoliv. Radio Most se sice snaží vybudovat image silného regionálního rádia, v průběhu dalších let získá nové frekvence a poslechovost činí kolem 70 tisíc, ale dlouhodobě se mu to nedaří. Dokonce s ústeckým Rádiem North Music začne spolupracovat na mediální a reklamní úrovni, vytvoří produkt Superspol, při kterém se vzájemně podporují. Pravděpodobně nešikovnost managementu Radia Most způsobila postupný pád, který vyvrcholil začátkem roku 2001, kdy poslechovost klesla na 39 tisíc. Od té doby se rádio zmítá v neustálém odlivu posluchačů, hudebně se orientuje na 80. léta a začíná se spekulovat o změně názvu (Radio Sever) a vysílaného formátu.

Do Radia Most 6.6. 2001 vstupuje nový investor a kruh se začíná pomalu uzavírat. Spolumajiteli společnosti provozující Most se stávají firmy CITY MULTIMEDIA, společnost s ručením omezeným a PRO MEDIA GROUP, s.r.o. Novým jednatelem vedle Tomáše Ratiborského se stává i Lukáš Nádvorník. Program Mostu se začíná pozvolna měnit, zpočátku jen starými znělkami Radia City, které jsou prezentovány s namluvením Radio Most jako nové. Později se program přizpůsobí pražskému City, leč opožděnému. V praxi to vypadalo tak, že zcela nový program Radia Most byl vlastně kopií starého, u pražského City již nevhodného. Tato doba ale netrvala zase tak dlouho. Jakmile byl formát, venkovní reklama či logo City dopilováno do dnešní podoby, to samé se začalo aplikovat i u Radia Most.

V současné době je Radio Most identické s Radiem City a to doslova. Hudební playlist Mostu a City je totožný, tj. co je vysíláno v Praze, ve stejný čas nebo s malou časovou odchylkou je i v Mostě. Jediné co zůstalo, jsou samostatné moderátorské týmy. Zvláště ten mostecký se musí pohybovat ve vymezených „kolejích“ a tak se stává, že stejnou informaci o zpěvačce Madonně si můžete poslechnout ve stejný čas jak na Mostu, tak na City. K zajímavé kolizi pak dochází například na Litoměřicku, kde Radio Most má vlastní frekvenci, přitom zde lze kvalitně poslouchat i Radio City. Posluchač tohoto formátu si tedy může vybrat, která „verze“ se mu více zamlouvá.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .