Jaká byla BBC za éry Marmaduke Husseye?

Na konci prosince zemřel dlouholetý předseda BBC Marmaduke Hussey. Vedl tuto společnost na přelomu devadesátých let a dovedl jí k úspěšnému nástupu internetu a digitálního vysílání. Do funkce se dostal díky úzkým stykům s konzervativci a Margret Thatcher. V roce 1993 jmenoval ředitelem Johna Birta, který vytvořil takzvaný vnitřní trh a restrukturalizoval celou korporaci. Zároveň však zapříčinil hromadný odchod zaměstnanců BBC. Hussey se s tímto ředitelem v roce 1995 názorově rozešel a v roce 1996 opustil místo předsedy. Byl jmenován doživotním členem sněmovny lordů.

British Broadcasting Corporation je televizní a rozhlasová společnost, která plní ve Velké Británii funkci veřejnoprávního vysílání. Byla založena v roce 1922 a jejím prvním vlastníkem byly továrny vyrábějící rádia. Profitovala hlavně z reklamy. John Reith z ní ve třicátých letech vytvořil veřejnou síť, která funguje bez ohledu na zisk. V letech 1936-1939 se postupně etablovalo i televizní vysílání. Vzniklo také první vysílání do zahraničí, které se jmenovalo „Empire service“ (dnešní World service). V průběhu války bylo televizní vysílání přerušeno a rozhlasové vysílání do určité míry cenzurováno. Přesto byly přes rozhlasové vlny vysílány signály ohledně vylodění v Normandii.

Televizní vysílání bylo obnoveno v roce 1946. Až v roce 1955 vznikla BBC první konkurence v podobě ITV(Independent Television). V sedmdesátých a osmdesátých letech sledovalo televizi již 20 miliónů diváků a rozhlas měl 5 miliónů posluchačů. Přesto se BBC dostala do finančních potíží a výsledkem byl komerční program Channel 4. V roce 1986 se stal předsedou zmíněný Marmaduke Hussey, který měl BBC provést náročným obdobím restrukturalizace a nástupu nových technologií. V roce 1997 mohla tedy BBC jako jedna z prvních rozšířit svou nabídku o digitální vysílání. Vznikly nové televizní stanice BBC a 5 digitálních rozhlasových stanic.

Marmaduke Hussey se narodil v roce 1923. V průběhu války byl zraněn v Itálii a musel postoupit amputaci nohy. Po válce dostudoval historii na Oxfordu a nastoupil do Asociace novin. V roce 1971 se stal ředitelem v Times Newspapers, které měly velké finanční problémy. M.Hussey usoudil, že bude nejlepší soustředit pozornost na užší kvalitní čtenářský okruh a zvýšit příjmy z cílené reklamy. Jeho taktika slavila úspěch, ale později se dostal do sporu s tiskovými odbory a v roce 1983 odešel. Tituly byly nakonec prodány dnes již známému mediálnímu magnátovi Robertu Murdochovi.

V roce 1986 nastoupil díky svým stykům s konzervativní stranou do BBC. Jeho ředitel John Birt snížil počet zaměstnanců a provedl reorganizaci společnosti. V roce 1992 obvinil výkonný ředitel Channelu 4  společnost BBC z pseudo-leninistického vedení a zahraniční redaktor Marc Tully pojmenoval atmosféru ve společnosti jako „ atmosféru strachu“. Marmaduke Hussey se dostal do sporu s Johnem Birtem kvůli odvysílání kontroverzního interview  s princeznou Dianou po manželské roztržce s princem Charlesem. Odstoupil z funkce předsedy v roce 1996.

Marmaduke Hussey zemřel 27.prosince 2006 ve věku 83 let.  Stávající předseda Antony Salz o něm na stránkách BBC řekl: „ Zahlédl rychle, že se mění způsob vysílání a ještě před svým odchodem v roce 1996 zajistil, že byla BBC v silné pozici a vedla nástup internetu a digitálního vysílání.“

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .