Faktor: Rádia Hey! nepovažujeme za konkurenci, respektujeme Kiss a celoplošky

radiotv22V loňském roce založila skupina broadcasterů sdružená okolo mediazastupitelství Media Marketing Services společnost Stamford Managing, která v poměrně krátkém čase získala do svého portfolia sedm regionálních rozhlasových stanic. Proč vlastně tato společnost vznikla? Jaké má plány do budoucna? A koho považuje za svého největšího konkurenta? Nejen na tyto otázky jsme se zeptali předsedy dozorčí rady společnosti Ladislava Faktora, který je zároveň majitelem jihočeských stanic Faktor a Gold.

O vzniku Stamford Managing se již napsalo mnoho, ale zkuste ještě jednou shrnout, proč tato síť vznikla.
Stamford Managing a.s. je logickým pokračováním společných aktivit českých provozovatelů soukromých rádií. Jednotlivá regionální rádia by nebyla dlouhodobě schopná konkurovat tlaku celoplošných stanic a sítí podporovaných zahraničním kapitálem. Český rozhlasový trh udělal v posledních letech obrovský kvalitativní krok kupředu. Nástroje, které jsou dnes potřebné k úspěšnému fungování jsou finančně velmi náročné a pro regionální rádia je jedinou možností spojení lidského i finančního zázemí.
Stamford Manging byl založen českými broadcastery, kteří se chtějí nadále podílet na rozvoji rozhlasového trhu v Čechách. Tato společnost je naší platformou, která by tento cíl měla pomoci zajistit.

Jak jste spokojeni s vývojem rozšiřování vaší sítě? Během několika měsíců jste získali sedm rádií, jste s tím spokojeni?
Primárním cílem Stamford Managingu není budování sítě. Hlavní úsilí věnujeme rozvoji stanic, které již součástí naší skupiny jsou. Naše spokojenost tedy hlavně závisí na zkvalitnění práce těchto rádií, které se promítne do nárůstu posluchačů.
Je logické že komunikujeme i s ostatními českými broadcastery a někteří z nich mají zájem o vzájemné propojení. Ukazuje se tak, že Stamford Managing je partner, který má co nabídnout a naše společnost je správnou platformou pro rozvoj regionálních stanic.

Jaké tedy máte se Stamfordem cíle do budoucna? Jak velký podíl na trhu chcete získat?
Omlouvám se, ale budu se opakovat. Cílem SM je vytvořit uskupení českých regionálních stanic, které budou schopny dlouhodobě úspěšně fungovat na trhu. Víme že hlavní potenciál k jeho naplnění je profesionální práce jednotlivých stanic. Její zlepšování je pro nás tím nejdůležitějším. Vidíme v tom primární potenciál našeho posilování.
Zároveň ale sebevědomě říkám, že před celým rozhlasovým trhem stojí výzva digitalizace a my na ni chceme být připraveni jako hlavní zástupce českého broadcastingu.

Proslýchá se že vedete jednání o vstupu do dalších rádií. Můžete říct o které další stanice máte zájem?
Můžu potvrdit, že o propojení s naší skupinou projevilo zájem několik dalších stanic. Pro nás je ale rozhodování o dalších akvizicích poměrně složité. Vlastnický vstup je pro nás zároveň vytvořením aliančního partnerství se stávajícími majiteli. Nechceme vstupovat do stanice ve kterých nejsme schopni předem jasně definovat strategii dalšího rozvoje a pravidla pro její realizaci.
Neočekávejte tedy dramatický nárůst počtu námi spoluvlastněných stanic, jakkoliv nechci říct že o nás v této záležitosti v letošním roce ještě neuslyšíte.

Už ve dvou rádiích jste podílníky společně s dalším velmi silným provozovatelem, Petrem Dvořákem. Znamená to že plánujete společnou budoucnost? Rádio Blaník by bylo jistě platným členem vaší sítě.
Petr Dvořák patří dlouhodobě k nejúspěšnějším českým broadcasterům. Jeho aktivity jsou naší skupině velmi blízko a již v současnosti probíhá vzájemná spolupráce na různých úrovních. Věřím že další rozvíjení této spolupráce má logiku pro obě strany a bude pokračovat. Jestli se nám v budoucnosti podaří najít způsob vlastnického propojení našich aktivit je v tuto chvíli předčasné hodnotit. Já můžu za sebe říct, že v takovém spojení vidím velký potenciál.

Stamford vlastní mimo jiné šest rozhlasových magnátů, kteří dohromady ovládají 12 velkých rádií. Proč jste tedy do sítě nevložili také tato vlastní rádia?
Jak jsem již řekl, rozvíjíme projekty, které mají posílit rádia z naší skupiny. Tam patří jak stanice spoluvlastněné přímo společností SM, tak rádia nás vlastníků. Současná vlastnická struktura je proto vyhovující a její další rozvoj není tím hlavním na pořadu dne.

Vypadá to, že v současnosti jsou největšími soupeři o vstup do malých rádií sítě Stamford a Hey. Jak hodnotíte úspěchy svých hlavních konkurentů.
My nevidíme v uskupení okolo pana Pařízka hlavní konkurenty. Jejich překotná expanze je sice obdivuhodná, ale dle našeho názoru není podložena dostatečným zázemím a brzy narazí na strop vlastních možností. Vlajkovou lodí této skupiny je Rádio Čas, které bylo při svém vzniku velmi silně inspirováno Blaníkem. Jeho současné tažení Moravou ale jistě nepřináší očekávané výsledky. A poslechovost stanic Hey?
Pro nás jsou konkurenti celoplošné stanice a síť Kiss. To jsou zároveň konkurenti, které plně respektujeme.

V nejbližší době Rada pravděpodobně vyhlásí licenční řízení na bývalé frekvence Radia Euro K. S jakým projektem se zúčastníte.
Toto licenční řízení je pro nás velkou prioritou. Naše snaha o záchranu rádia Euro K, do kterého jsem investovali několik milionů korun, nebyla vzhledem k mimořádné zátěži z minulosti možná. My jsme vstupem do Euro K deklarovali eminentní zájem vstoupit do Libereckého regionu a provozovat tam silné regionální rádio. Věříme že tento náš záměr naplníme po licenčních řízeních. Konkrétní detaily žádosti v tuto chvíli nemohu zveřejnit, ale věřte tomu, že přípravě a obhajobě projektu budeme věnovat veškeré úsilí.

Proč jste byl předsedou dozorčí rady zvolen právě vy? Je to pro to, že máte tři vlastní stanice?
Předsedu dozorčí rady, volí její členové. Tuto otázku tedy musíte položit jim.

Prozradíte nám vlastnickou strukturu SM?
Naší vlastnickou strukturu jsem zveřejnili již při vzniku společnosti. Akcionáři Stamford Managingu je 9 fyzických odob.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .