ČTÚ zakázal oba vysílače Radia Sázava

radiotv22Český telekomunikační úřad se ujal ochrany kmitočtového spektra nad Benešovem. Poté co 2. dubna předběžným opatřením zakázal provoz vysílače Radia Sázava skupiny Fišer-Pýcha, 25. dubna zakázal také vysílač Sázavy v podání skupiny Michalčák-Laštovka.

Oba vysílače mlčí

Počátkem dubna vydal ČTÚ předběžné opatření, kterým zakázal provoz vysílače Radia Sázava z objektu bývalého Radia Presston. „Z důkazů získaných při kontrole vyplynulo, že provozovatel vysílacího zařízení z provizorního stanoviště (rozuměj Laštovka) předložil ověřené kopie dokumentů Rozhodnutí o udělení licence a Povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení rozhlasové služby. Protože jen držení obou dokumentů opravňuje k provozování vysílacího rádiového zařízení, které se vydávají v jediném vyhotovení a jsou nepřenosné, správní orgán předpokládal, že k nastolení právního stavu postačí postačí zastavit provoz vysílacího zařízení umístěného v objektu bývakého Radia Presston (rozuměj Pýcha),“ vysvětlil důvody prvního předběžného opatření ředitel pražského odboru ČTÚ Cyril Kántor.

Po vydání tohoto opatření Pýchova sázava skutečně vysílat přestala. Stalo se tak 10. dubna, ale o den později bylo vysílání obnoveno. Další přerušení vysílání Pýchovy strany nastalo včera v poledne, což potvrdil sám Miroslav Pýcha. Provizorní vysílač Laštovkovy skupiny podle dostupných informací momentálně také mlčí. Sám Petr Laštovka na náš dotaz, zda tím reagoval na předběžné opatření ČTÚ, zatím neodpověděl.

ČTÚ totiž prověřil další důkazy, jde konkrétně o smlouvy o zajištění tvorby programu a technického zabezpečení, které licencovaná společnost M-Publicity uzavřela jak s firmou Joe Media (Pýcha), tak se společností Autocentrum Šternberk (Laštovka). „Jelikož obě společnosti trvají na právech vyplývajících z uzavřených smluv, a společnost M-Publicity není schopna učinit právní i věcné kroky k zajištění vysílání prostřednictvím jediného vysílače, jak jí to bylo uloženo rozhodnutím o PO ze dne 2.4. 2003 a současný provoz obou vysílačů nedodržením předepsaných parametrů kmitočtového spektra, především překročením kmitočtového zdvihu, způsobuje rušení provozu rozhlasové služby v sousedních kanálech, správní orgán rozhodl o zastavení provozu i druhého vysílače,“ píše ČTÚ v pátečním rozhodnutí.

„K uvedenému PO máme jednu zásadní výhradu, a to výhradu, že nemělo být adresováno spol. M-Publicity, ale spol. AUTOCENTRUM Šternberk, neboť uvedený vysílač v karavanu u hřbitova neprovozuje spol. M-Publicity ale právě a jen spol. AUTOCENTRUM – a to na vlastní účet a na vlastní zodpovědnost,“ říká Miroslav Pýcha a dodává. „Jako jeden z důkazů lze předložit např. i veřejná prohlášení p. Laštovky, který do poslední chvíle běhal a jednal a prohlašoval vše – jménem M-Publicity – nikoliv jménem AUTOCENTRA. Kdyby byla smlouva už na světě, tak by Laštovka už tenkrát běhal za Autocentrum – proč to nedělal?“

Třetím jednatelem je Josef Pýcha

Autocentrum Šternberk okusilo chuť porážky také u Městského soudu v Praze. Poté co Michalčák s Laštovkou předběžnými opatřeními zakázali jednat za M-Publicity Miroslavu Pýchovi, podali stejnou protest proti dosud utajenému třetímu jednateli M-Publicity, kterým je od 19. března bratr Miroslava Josef Pýcha. Soud ovšem toto předběžné opatření zamítl a Josef Pýcha tak může dále za M-Publicity jednat.

To ovšem nic nemění na faktu, že Radio Sázava nevysílá a v tuto chvíli ani nelze říct, kdy opět bude. Vzhledem k tomu, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zatím neexistuje, budoucnost mají v rukou soudy a především ČTÚ.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .